Lớp 6

Tiếng Anh 6 Unit 3: Getting Started

Tiếng Anh 6 Unit 3: Getting Started giúp các em học sinh lớp 6 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 26, 27 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Unit 3: My Friends trước khi đến lớp.

Soạn Getting Started Unit 3 lớp 6 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Global Success 6 – Tập 1. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 6. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Tiếng Anh 6 Unit 3: Getting Started

Câu 1

Listen and read (nghe và đọc)

Bài nghe:

My Friends 

Phong: That was a great idea, Nam. I love picnics!

Nam: Please pass me the biscuits.

Phong: Sure. Here you are.

Nam: Thanks. What are you reading, Phong?

Phong: 4Teen. It’s my favourite magazine!

Nam: Look! It’s Mai. And she is with someone.

Phong: Oh, who’s that? She has glasses and long black hair.

Nam: I don’t know. They’re coming over.

Mai: Hi there. This is my friend Chau.

Phong & Nam: Hi, Chau, Nice to meet you.

Chau: Nice to meet you, too.

Nam: Would you like to sit down? We have lots of food.

Mai: Oh, sorry, we can’t. We’re going to the bookshop.

Chau: Bye for now.

Phong & Nam: Bye bye.

Hướng dẫn dịch:

Phong: Đó là một ý tưởng tuyệt vời đấy, Nam. Mình thích dã ngoại!

Nam: Làm ơn đưa cho tôi cái bánh quy với.

Phong: Chắc chắn rồi. Của bạn đây.

Nam: Cảm ơn. Bạn đang đọc gì vậy Phong?

Phong: 4Teen. Đó là tạp chí yêu thích của mình!

Nam: Nhìn kìa! Là Mai. Và bạn ấy đang đi cùng ai đó.

Phong: Ồ, ai vậy nhỉ? Bạn ấy đeo kính và mái tóc đen dài.

Nam: Mình không biết. Các bạn ấy đang đến.

Mai: Chào các bạn. Đây là bạn của mình Châu.

Phong & Nam: Chào Châu, Rất vui được gặp bạn.

Châu: Rất vui được gặp các bạn.

Nam: Bạn có muốn ngồi xuống không? Chúng mình có rất nhiều thức ăn.

Mai: Ồ, xin lỗi, chúng mình không thể. Chúng mình đang đến hiệu sách.

Châu: Tạm biệt nhé.

Phong & Nam: Tạm biệt nhé.

Câu 2

Fill the blanks with the words from the conversation. (Hoàn thành chỗ trống với các từ có trong đoạn hội thoại)

Đáp án:

1. picnic 2. favourite magazine 3. Mai, Chau
4. glasses; long black hair 5. are going to

1. Phong and Nam are having a .

2. 4Teen is Phong’s .

3. Phong and Nam see and .

4. Chau has and .

5. Mai and Chau the bookshop.

Hướng dẫn dịch:

1. Phong và Nam đang đi giã ngoại

2. 4Teen là tạp chí yêu thích của Phong.

3. Phong và Nam gặp Mai và Châu.

4. Châu có kính và mái tóc đen dài.

5. Mai và Châu đang đi đến hiệu sách.

Câu 3

Label the body parts with the words in the box. (Viết tên bộ phận cơ thể vào trong bảng)

cheek eye hand arm
mouth leg nose hair
shoulder foot

Body parts

Do you know any other words for body parts? 

(Em biết từ nào chỉ bộ phận cơ thể nữa không?)

Đáp án:

1. eye (mắt)

2. nose (mũi)

3. shoulder (vai)

4. hand (bàn tay)

5. leg (chân)

6. foot (bàn chân)

7. arm (cánh tay)

8. mouth (miệng)

9. cheek (má)

10. hair (tóc)

Other words for body parts: ear (tai), head (đầu), eyebrow (lông mày), finger (ngón tay), toe (ngón chân), nail (móng),…

Câu 4

Work in groups. Complete the word webs. (Làm việc theo nhóm. Hoàn thành bảng từ)

Work in groups

Đáp án:

Long/short: legs, arms, hair, etc.

Big/small: head, hands, ears, feet, eyes, nose, etc.

Hair: black, straight, fair, curly, wavy, long, short, etc.

Câu 5

GAME Guessing

Work in group. Take turns to describe a classmate. Other group members guess who he/she is. (Làm việc theo nhóm. Lần lượt miêu tả một bạn trong lớp. Nhóm khác sẽ đoán xem bạn đó là ai)

Example:

A: She has long hair and big eyes.

B: Is that Lan?

A: That’s right.

Dịch:

A: Cô ấy có tóc dài và mắt to.

B: Đó là Lan phải không?

A: Đúng vậy.

Đáp án:

A: He has short brown hair and wear glasses.

(Bạn ấy có mái tóc ngắn màu nâu và đeo kính.)

B: Is that Phong?

(Đó là Phong à?)

A: That’s right.

(Đúng rồi.)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!