Lớp 6

Tiếng Anh 6 Unit 10: A Closer Look 1

Tiếng Anh 6 Unit 10: A Closer Look 1 giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 40 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Unit 10: Our Houses in the Future. Nhờ đó, các em sẽ ôn luyện thật tốt kiến thức trước khi đến lớp.

Soạn A Closer Look 1 Unit 10 lớp 6 bám sát theo chương trình trong SGK Global Success 6 – Tập 2. Thông qua đó, giúp các em học sinh lớp 6 nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 6. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu nhé:

Bạn đang xem: Tiếng Anh 6 Unit 10: A Closer Look 1

Bài 1

Listen and repeat the words/ phrases in the box. Then put them in the appropriate columns. You may use some more than once. (Nghe và lặp lại các từ / cụm từ trong hộp. Sau đó đặt chúng vào các cột thích hợp. Bạn có thể sử dụng một số hơn một lần.)

electric cooker

washing machine

fridge

computer

dishwasher

wireless TV

electric fan

smart clock

living room

bedroom

kitchen

Trả lời:

living room

(phòng khách)

bedroom

(phòng ngủ)

kitchen

(nhà bếp)

wireless TV

electric fan

smart clock

computer

wireless TV

smart clock

electric fan

electric cooker

dishwasher

fridge

washing machine

Bài 2

Match the appliances in A with what they can help us to do in B.  (Ghép các thiết bị ở A với những gì chúng có thể giúp chúng ta làm ở B.)

A

B

1. electric cooker (nồi cơm điện)

2. dishwasher (máy rửa chén)

3. fridge (tủ lạnh)

4. washing machine (máy giặt)

5. computer (máy vi tính)

a. receive and send emails (nhận và gửi email)

b. keep food fresh (giữ thực phẩm tươi)

c. cook rice (nấu cơm)

d. wash and dry dishes (rửa và lau khô bát đĩa)

e. wash and dry clothes (giặt và làm khô quần áo)

Trả lời:

1. c

2. d

3. b

4. e

5. a

1 – c: electric cooker – cook rice (nồi cơm điện – nấu cơm)

2 – d: dishwasher – wash and dry dishes (máy rửa chén – rửa và lau khô bát đĩa)

3 – b: fridge – keep food fresh (tủ lạnh – giữ thực phẩm tươi)

4 – d: washing machine – wash and dry clothes (máy giặt – giặt và làm khô quần áo)

5 – a: computer – receive and send emails (máy vi tính – nhận và gửi email)

Bài 3

Work in pairs. Ask and answer questions about appliances, using the information in 2. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi về các thiết bị, sử dụng thông tin trong 2.)

Example:

A: What can an electric cooker help us to do?

(Nồi cơm điện có thể giúp chúng ta làm gì?)

B: It can help us to cook rice.

(Nó có thể giúp chúng ta nấu cơm.)

Trả lời:

A: What can a dishwasher help us to do?

(Máy rửa bát có thể giúp chúng ta làm gì?)

B: It can help us to wash and dry dishes.

(Nó có thể giúp chúng ta rửa và làm khô bát đĩa.)

A: What can a fridge help us to do?

(Tủ lạnh có thể giúp chúng ta làm gì?)

B: It can help us keep food fresh.

(Nó có thể giúp chúng tôi giữ thực phẩm tươi.)

Bài 4

Listen and repeat the words.  (Lắng nghe và lặp lại các từ.)

‘picture ‘robot ‘bedroom ‘kitchen
‘housework ‘palace ‘village ‘mountains

Phương pháp giải:

– picture: bức tranh

– robot: người máy

– bedroom: phòng ngủ

– kitchen: nhà bếp

– housework: việc nhà

– palace: cung điện

– village: ngôi làng

– mountains: núi

Bài 5

Listen and repeat the sentences. Pay attention to the stress of the underlined words. (Nghe và lặp lại các câu. Chú ý đến trọng âm của những từ được gạch chân.)

1. The picture is on the wall of the bedroom.

(Bức tranh trên tường của phòng ngủ.)

2. The robot helps me to do the housework.

(Người máy giúp tôi làm việc nhà.)

3. There’s a very big kitchen in the palace.

(Có một nhà bếp rất lớn trong cung điện.)

4. Their village is in the mountains.

(Ngôi làng của họ ở trên núi.)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!