Lớp 6

Tiếng Anh 6 Unit 1: Preview

Tiếng Anh 6 Unit 1 Preview giúp các em học sinh lớp 6 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C trang 9 sách Cánh diều bài What’s your favorite band trước khi đến lớp.

Soạn Preview Unit 1 lớp 6 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 6. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 6. Mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 6 Unit 1: Preview

A. Match.

Write the words in the box under the picture. Listen and check your answers (Nối. Viết các từ trong hộp vào dưới bức tranh. Nghe và kiểm tra lại đáp án của bạn)

Gợi ý đáp án

1. TV show: chương trình trên tivi

2. band: ban nhạc

3. book: sách

4. singer: ca sĩ

5. movie: phim

B. Listen the questions.

Circle the words you hear in each question. Then listen to the whole conversation and circle the students’ answers. (Nghe câu hỏi. Khoanh tròn vào từ bạn nghe trong mỗi câu hỏi. Sau đó nghe toàn bộ hội thoại và khoanh tròn các câu trả lời)

QUESTIONS ANSWERS
1. What’s your favorite (movie / book)? Divergent Wolf Brother The Hunger Games
2. Who’s your favorite (singer / band)? Taylor Swift Bruno Mars Farrell Williams
3. What’s your favourite (band / book)? Maroon 5 One Direction Imagine Dragons
4. What’s your favourite (TV show / movie)? The X Factor Glee The Voice
5. What’s your favourite (movie / book)? Godzila The Maze Runner The Amazing Spider- Man

Hướng dẫn dịch

CÂU HỎI CÂU TRẢ LỜI
1. (Bộ phim / sách) yêu thích của bạn là gì? Divergent Wolf Brother The Hunger Games
2. Ai là (ca sĩ / ban nhạc) yêu thích của bạn? Taylor Swift Bruno Mars Farrell Williams
3. (Ban nhạc / sách) yêu thích của bạn là gì? Maroon 5 One Direction Imagine Dragons
4. (Chương trình TV / bộ phim) yêu thích của bạn là gì? The X Factor Glee The Voice
5. (Bộ phim/ sách) yêu thích của bạn là gì? Godzila The Maze Runner The Amazing Spider- Man

Gợi ý đáp án

QUESTIONS (CÂU HỎI) ANSWERS (CÂU TRẢ LỜI)
1. What’s your favorite book?Quyển sách yêu thích của bạn là gì? Divergent Wolf Brother The Hunger Games
2. Who’s your favorite singer?Ai là ca sĩ yêu thích của bạn? Taylor Swift Bruno Mars Farrell Williams
3. What’s your favourite band ?Ban nhạc yêu thích của bạn là gì? Maroon 5 One Direction Imagine Dragons
4. What’s your favourite TV show?Chương trình TV yêu thích của bạn là gì? The X Factor Glee The Voice
5. What’s your favourite movie ?Bộ phim yêu thích của bạn là gì? Godzila The Maze Runner The Amazing Spider- Man

C. Talk with a partner.

(Ask and answer the questions in B. Take turns. (Nói với bạn cùng nhóm. Hỏi và trả lời các câu hỏi trong phần B và ngượ lại)

Hướng dẫn trả lời

Để trả lời các câu hỏi thể hiện sự yêu thích, hứng thú cái gì đó học sinh có thể áp dụng các mẫu câu sau

– My favorite (singer/ band/ book/ …) is …………

(Ca sĩ/ ban nhạc/ sách ….) yêu thích của tôi là…..

– I (love/ like/ enjoy) + …..

Tôi (yêu/ thích …) …..

– I am a big fan of + …..

Tôi là fan cứng của ……

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!