Lớp 6

Tiếng Anh 6 Unit 1: Language Focus

Tiếng Anh 6 Unit 1: Language Focus giúp các em học sinh lớp 6 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 17 sách Chân trời sáng tạo bài Unit 1: Towns and cities trước khi đến lớp.

Soạn Language Focus Unit 1 lớp 6 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 6. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Tiếng Anh 6 Unit 1: Language Focus

Câu 1

1. Complete the questions. Then choose the correct answers. (Hoàn thành câu hỏi sau, sau đó chọn đáp án đúng)

Gợi ý trả lời

1. Is, b 2. Are, a 3. Are, b

Hướng dẫn dịch

1. Có một ngôi trường trên tàu không?

– Không, nó không có

2. Có hồ bơi ở trên tàu không?

– Có, nó có

3. Có bao nhiêu quán cà phê và nhà hàng ở trên tàu? Có hai mươi

Câu 2

Choose the correct words in the Rules. (Chọn các từ đúng ở trong luật lệ)

Choose the correct words in the Rules

Gợi ý trả lời

1. any 2. singular nouns 3. plural nouns 4. plural nouns

Câu 3

Match 1-6 with a -f to make questions. Then write answers about your town or city. (Nối từ 1-6 với a-f để đặt câu hỏi. Sau đó viết các câu trả lời về thị trấn hoặc thành phố của bạn)

Match

Gợi ý trả lời

1.c

Is there a sports center?

-Yes, there is.

2.f

Are there any five-stars hotels?

– No, there aren’t

3.e

Is there an old part?

– No, there isn’t

4.a

How many people are there?

– There are 10,000 people.

5.b

Is there a good school?

– Yes, there is

6.d

Are there any bridges?

– Yes, they are

Hướng dẫn dịch

1. Có một trung tâm thể thao không?

– Có, nó có.

2. Có nhiều khách sạn năm sao không?

– Không, nó không có

3. Có một khu vực cổ nào không?

– Không, nó không có

4. Bao nhiêu người ở đây?

– Ở đây có khoảng 10.000 người

5. Có một trường tốt ở đây không?

– Có, nó có

6. Có những cây cầu ở đó không?

– Có, nó có

Câu 4

Complete the question with Is there… ? Are there…? and How many…? Then ask and answer the questions with a partner? (Hoàn thành các câu hỏi sau với Is there….? Are there…? Và How many…? Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi với bạn cùng nhóm)

Gợi ý trả lời

1. Are there

4. Are there

2. Is there

5. How many

3. How many

Hướng dẫn làm bài

1. Có nhiều cây ở thị trấn hay thành phố của cậu không?

2. Có một công viên hay một trung tâm thể thao?

3. Có nhiều hồ bơi ở đây không?

4. Có nhiều địa điểm thú vị cho người trẻ không?

5. Có bao nhiêu người sống ở thị trấn hay thành phố của bạn vậy?

Câu 5

Choose the correct words in the Rules. (Chọn đúng từ trong các quy luật sau)

Choose the correct words in the Rules

Gợi ý trả lời

– the, zero article

Câu 6

Complete the sentences with the or Ø. (Hoàn thành các câu với the hoặc Ø)

Gợi ý trả lời

1. The 2. the 3. Ø 4. Ø 5. The

Hướng dẫn dịch

1. Có rất nhiều thứ để làm trên con thuyền này

2. Tôi chạy bộ ở công viên gần trung tâm

3. Tớ nghĩ leo núi là một môn thể thú vị

4. Bố tớ thích nấu món Ý

5. Có rất nhiều thuyền ở chợ nổi Cái Răng

Câu 7

Work in groups. Ask and answer about an amusement park in your town/city. Use Is there…? Are there….? and How many…? (Luyện tập theo nhóm. Hỏi và trả lời về công viên giải trí ở thị trấn hoặc thành phố của bạn. Sử dụng Is there…? Are there…?? Và How many….?)

Gợi ý trả lời

– Is there an amusement park in your city?

Yes, there is

– Are there many interesting games in the amusement park?

Yes, there are

Hướng dẫn dịch

– Thành phố của bạn có công viên giải trí không?

Có, nó có

– Có nhiều trò chơi thú vị trong công viên giải trí đó không?

Có,nó có

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!