Lớp 10

Tiếng Anh 10 Unit 4: Writing

Giải Tiếng Anh 10 Unit 4: Writing giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 48 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài For a better community trước khi đến lớp.

Soạn Writing Unit 4 lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Global Success 10 trang 48. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 4: Writing trang 48, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 4: Writing

Câu 1

Writing an application letter for volunteer work

(Viết một lá đơn cho công việc tình nguyện)

Read an application letter for a volunteer position. Match the paragraphs with their aims.

(Đọc một lá thư ứng tuyển cho một vị trí tình nguyện. Nối các đoạn văn với mục đích của chúng.)

A. Saying why you want to do the job

B. Saying when you are available for an interview and can start work

C. Mentioning the job you are applying for and where you got the information from

187 Giang Vo Street

Dong Da, Ha Noi

1 January 20__

Heart to Heart

Charitable Organisation

100 Ha Thanh Street, Ha Noi

Dear Sir or Madam,

Paragraph 1:

I am writing to apply for a volunteer position at the local centre for community development. I heard about this opportunity in a public announcement last Monday.

Paragraph 2:

I am interested in your community development projects because I really care about the life of people in the community and want to offer my services to you. Currently, all my Sunday afternoons are free, and I will be able to help at the centre if I am chosen.

Paragraph 3:

I have already filled in the online application form and sent it in as requested. I am available for an interview on any weekday after 4.30 p.m. or at weekends. If my application is successful I can start immediately.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Nguyen Ha Vi

Gợi ý đáp án

1. C

2. A

3. B

Câu 2

Read the job advert and answer the question below.

(Đọc tin tuyển dụng và trả lời câu hỏi bên dưới.)

VOLUNTEER NEEDED

– Our Heart to Heart Charitable Organisation needs reliable and hard-working volunteers to work at our head office.

– The job will involve welcoming guests and visitors to the office, and receiving and sorting donations.

1. What qualities are needed for the job? (Những phẩm chất cần thiết cho công việc?)

2. What are the job duties? (Nhiệm vụ của công việc là gì?)

Gợi ý đáp án

1. Being reliable and hard-working are needed for the job.

(Đáng tin cậy và chăm chỉ là cần thiết cho công việc.)

2. The job duties are welcoming guests and visitors to the office, and receiving and sorting donations.

(Nhiệm vụ của công việc là chào đón khách và khách đến thăm văn phòng, nhận và phân loại các khoản đóng góp.)

Câu 3

3. Complete the application letter for the job in 2. You can use the ideas in 1.

(Hoàn thành đơn xin việc trong 2. Bạn có thể sử dụng các ý tưởng trong 1.)

…………Street

………………….

1 January 20

Heart to Heart

Charitable Organisation

100 Ho Thanh Street, Ha Noi

Dear Sir or Madam,

I am writing to apply for a volunteer position ……..

I am interested in……………………….

I am available for an interview……………. If my application is successful, I can start…………..

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

…………

Gợi ý đáp án

120 Xuan Thuy Street

Cau Giay, Hanoi

1 January 2022

Heart to Heart

Charitable Organisation

100 Ho Thanh Street, Ha Noi

Dear Sir or Madam,

I am writing to apply for a volunteer position at the head office. I heard the announcement about this position on radio last Sunday.

I am interested in the job duties at the head office. I want to help you welcome guests and visitors to the office and receive and sort donations.

I am available for an interview on any weekday from 8.00 am to 11.00 am. If my application is successful, I can start on 15th January 2022.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Nguyen Hai Nam

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!