Lớp 10

Tiếng Anh 10 Unit 3C: Ask for and Give Advice

Tiếng Anh 10 Unit 3A: Ask for and Give Advice giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 32, 33 sách Cánh diều bài Going Places trước khi đến lớp.

Soạn Ask for and Give Advice Unit 3A lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explore New Worlds 10 trang 32, 33. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 3A: Ask for and Give Advice trang 32, 33 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 3C: Ask for and Give Advice

Câu A

Language Expansion: Describing Places

(Mở rộng ngôn ngữ: Mô tả địa điểm)

Underline the correct adjective in each sentence.

(Gạch chân tính từ đúng trong mỗi câu.)

1. There’s a cheap / delicious hotel near the train station.

2. The weather is hot in the summer and cold / crowded in the winter.

3. In the afternoon, lots of people go to the beach, so it’s crowded / quiet.

4. In Patagonia, the views are beautiful / warm.

5. Don’t walk around after midnight because it’s a dangerous / cheap part of town.

6. That restaurant is famous for its delicious / safe seafood.

7. England is often very cold / hot in the winter.

8. Shopping is very expensive / ugly at the airport.

Gợi ý đáp án

1. cheap

2. cold

3. crowded

4. beautiful

5. dangerous

6. delicious

7. cold

8. expensive

Câu B

In pairs, use the words and phrases in the table to give advice for the sentences in A.

(Thực hành theo cặp, sử dụng các từ và cụm từ trong bảng để đưa ra lời khuyên cho các câu trong bài A.)

Example: There’s a cheap hotel near the train station. You should stay there.

You

should

buy clothes there.

eat there.

go early in the morning.

pack sunblock.

stay there.

take your camera.

walk there late at night.

wear a warm coat.

shouldn’t

Gợi ý đáp án

1. There’s a cheap hotel near the train station. You should stay there.

(Có một khách sạn rẻ gần ga xe lửa. Bạn nên ở đó.)

2. The weather is hot in the summer and cold in the winter. You should pack sunblock.

(Thời tiết nóng vào mùa hè và lạnh vào mùa đông. Bạn nên mang kem chống nắng.)

3. In the afternoon, lots of people go to the beach, so it’s crowded. You should go early in the morning.

(Vào buổi chiều, rất nhiều người đi tắm biển, vì vậy nó đông đúc. Bạn nên đi vào sáng sớm.)

4. In Patagonia, the views are beautiful. You should take your camera.

(Ở Patagonia, cảnh đẹp. Bạn nên mang máy ảnh.)

5. Don’t walk around after midnight because it’s a dangerous part of town. You shouldn’t walk there late at night.

(Đừng đi bộ xung quanh sau nửa đêm vì nó là một mặt nguy hiểm của thị trấn. Bạn không nên đi bộ ở đó vào tối muộn.)

6. That restaurant is famous for its delicious seafood. You should eat there.

(Nhà hàng đó nổi tiếng với hải sản ngon. Bạn nên ăn ở đó.)

7. England is often very cold in the winter. You should wear a warm coat.

(Nước Anh thường rất lạnh vào mùa đông. Bạn nên mặc áo khoác ấm.)

8. Shopping is very expensive at the airport. You shouldn’t buy clothes there.

(Mua sắm thì rất đắt tại sân bay. Bạn không nên mua quần áo ở đó.)

Câu C

Ask for advice. Read the responses and write questions.

(Hỏi xin lời khuyên. Đọc câu trả lời và viết câu hỏi.)

1. Q: Should I take the shuttle bus to the airport?

A: Yes, you should. The shuttle bus is quick and cheap.

2. Q: ______________________________________

A: No, you shouldn’t. It is hot at the beach. You don’t need a sweater.

3. Q: ______________________________________

A: Yes, you should. It’s expensive to exchange it at the airport.

4. Q: ______________________________________

A: No, you shouldn’t. It’s dangerous to carry cash.

Gợi ý đáp án

1. Q: Should I take the shuttle bus to the airport?

(Tôi có nên đi xe buýt đưa đón đến sân bay không?)

A: Yes, you should. The shuttle bus is quick and cheap.

(Có, bạn nên đi. Xe buýt đưa đón nhanh chóng và giá rẻ.)

2. Q: Should I take a sweater to the beach?

(Tôi có nên mang áo len đến bãi biển không?)

A: No, you shouldn’t. It is hot at the beach. You don’t need a sweater.

(Không, bạn không nên. Ở bãi biển trời nóng. Bạn không cần áo len.)

3. Q: Should I exchange money at the bank?

(Tôi có nên đổi tiền tại ngân hàng không?)

A: Yes, you should. It’s expensive to exchange it at the airport.

(Có, bạn nên. Đổi tiền ở sân bay rất đắt.)

4. Q: Should I carry cash?

(Tôi có nên mang theo tiền mặt không?)

A: No, you shouldn’t. It’s dangerous to carry cash.

(Không, bạn không nên. Thật nguy hiểm khi mang theo tiền mặt.)

Câu D

In pairs, take turns asking the questions in C. Give different advice.

(Thực hành theo cặp, lần lượt hỏi các câu hỏi trong bài C. Đưa ra các lời khuyên khác.)

Gợi ý đáp án

Q: Should I take the shuttle bus to the airport?

A: Yes, you should. The shuttle bus is quick and cheap.

Q: Should I take a sweater to the beach?

A: No, you shouldn’t. It is hot at the beach. You don’t need a sweater. You should take sunblock and sunglasses.

Q: Should I exchange money at the bank?

A: Yes, you should. It’s expensive to exchange it at the airport.

Q: Should I carry cash?

A: No, you shouldn’t. It’s dangerous to carry cash. You should carry a credit card.

Câu E

E. Listen to the conversation between two friends about a vacation in Japan. Check (✓ ) the topics they discuss:

(Nghe đoạn hội thoại giữa hai người bạn về chuyến đi nghỉ ở Nhật Bản. Đánh dấu (✓ ) vào các chủ đề họ thảo luận)

Gợi ý đáp án

Câu F

Practice the conversation with a partner. Switch roles and practice it again.

(Thực hành đoạn hội thoại với bạn bên cạnh. Đổi vai và thực hành lại.)

Claudia: I want to visit Japan next year. Can you give me some advice?

Ayumi: Sure, it’s an interesting country.

Claudia: Do you think I should go in the summer?

Ayumi: You can, but it’s very hot. I think you should go in the spring. It’s a beautiful time of year, and the Japanese gardens are famous.

Claudia: OK. And do I need to rent a car?

Ayumi: No, you don’t need to. It’s a good idea to take trains because they’re fast between the big cities.

Claudia: Right. I fly into Tokyo. Is Tokyo expensive?

Ayumi: Very! And it’s so crowded. Why don’t you stay in Fujiyoshida? It’s not too far from Tokyo. It’s a small city near Mount Fuji and the hotels are nice.

Tạm dịch:

Claudia: Tôi muốn đến thăm Nhật Bản vào năm tới. Bạn có thể cho tớ một số lời khuyên không?

Ayumi: Chắc chắn rồi, đó là một đất nước thú vị.

Claudia: Bạn có nghĩ tớ nên đi vào mùa hè không?

Ayumi: Bạn có thể, nhưng thời tiết rất nóng. Tớ nghĩ bạn nên đi vào mùa xuân. Đó là thời điểm đẹp trong năm, và những khu vườn Nhật Bản rất nổi tiếng.

Claudia: Được. Và tớ có cần thuê xe không?

Ayumi: Không, bạn không cần. Đi tàu hỏa là một ý kiến hay vì chúng chạy nhanh giữa các thành phố lớn.

Claudia: Được rồi. Tớ bay đến Tokyo. Tokyo có đắt đỏ không?

Ayumi: Rất đắt luôn! Và nó rất đông đúc. Tại sao bạn không ở lại Fujiyoshida? Nó không quá xa Tokyo. Đó là một thành phố nhỏ gần núi Phú Sĩ và những khách sạn thì rất đẹp.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!