Lớp 10

Tiếng Anh 10 Unit 2: 2A Vocabulary

Tiếng Anh 10 Unit 2: 2A Vocabulary giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 22 sách Chân trời sáng tạo bài Unit 2: Adventure trước khi đến lớp.

Soạn 2A Vocabulary Unit 2 lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 10 trang 22. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 2A Vocabulary trang 22, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 2: 2A Vocabulary

Bài 1

Look at the photos (A-E). Would you enjoy these activities? Why?/ Why not?

(Nhìn vào các bức ảnh (A-E). Bạn có muốn trải nghiệm những hoạt động này không? Tại sao/ Tại sao không?)

Gợi ý đáp án

Yes, I would like to enjoy these activities as I’m really keen on extreme sport. (Có, mình muốn trải nghiệm những hoạt động này vì mình rất say mê các môn thể thao mạo hiểm.)

Bài 2

Match two or more of the nouns below with each photo {A-E). Then listen to the descriptions and check your answers.

(Nối hai hoặc nhiều hơn các danh từ bên dưới với mỗi bức ảnh (A-E). Sau đó nghe các mô tả và kiểm tra lại đáp án.)

Landscape: features cave cliff desert forest hill lake mountain ocean river rocks shore stream
valley volcano waterfall

A. ___

B. ___

C. ___

D. ___

E. ___

Gợi ý đáp án

A. forest (rừng) , river (sông) , rocks (đá) , waterfall (thác nước)

B. hill (đồi) , rocks (đá) , valley (thung lũng)

C. cliff (vách đá) , ocean (đại dương) , rocks (đá)

D. cave (hang động) , ocean (đại dương) , rocks (đá)

E. lake (hồ) , mountain (núi) , shore (bờ biển)

Bài 3

Check the meanings of the adjectives below. Find three pairs of opposites.

(Tra nghĩa của các tính từ bên dưới. Tìm ra 3 cặp từ trải nghĩa.)
Landscape: adjectives dark deep icy low narrow rocky shallow steep tall wide

Gợi ý đáp án

dark (tối) deep (sâu) icy (lạnh lẽo) low (thấp) narrow (hẹp) rocky (nhiều đá) shallow (nông) steep
(dốc) tall (cao) wide (rộng)

Các cặp từ trái nghĩa: deep – shallow; low – tall; narrow – wide

Bài 4

Work in pairs. Match each adjective in exercise 3 with two or more nouns from exercise 2.

(Làm việc theo cặp. Nối 3 tính từ trong bài tập 3 với hai hoặc nhiều hơn các danh từ trong bài 2.)

deep cave / ocean / lake / river / valley

icy lake / river / stream

low hill / waterfall

narrow cave / lake / river / stream / valley

rocky desert / mountain / shore / valley

shallow cave / ocean / river / stream

steep cliff / hill / mountain / valley

tall cliff / waterfall

wide cave / lake / river / shore / stream / valley

Bài 5

Listen to four adverts. Match three of them with photos A-E.

(Nghe bốn quảng cáo. Nối ba trong chúng với các bức hình A-E.)
1. ___ 2. ___ 3. ___ 4. ___

Bài 6

Listen again. Complete the extracts (1-8) from the adverts using the prepositions below, nouns from exercise 2 and adjectives from exercise 3.

across along behind beside inside through

1. Kayak across icy lakes and shallow rivers.

2. Journey _____ _____ mountains and deep _____.

3. Explore the _____ caves _____ the coast of Mexico.

4. Stand _____ Lake Pinatubo, a lake _____ a _____.

5. A _____ lake formed, which soon became _____.

6. Find dark _____ _____ tall _____.

Bài 7

Work in pairs. Describe a typical landscape in your country. Use as much vocabulary from this lesson as you can. Your partner guesses the landscape you are describing.

(Làm việc theo cặp. Mô tả một phong cảnh nổi tiếng ở đất nước của bạn. Dùng nhiều từ vựng trong bài nhất có thể. Bạn cùng bàn đoán phong cảnh mà bạn đang mô tả.)

There are many small and large islands which are surrounded by blue ocean waves. A lot of beautiful caves have interesting shaped rocks. It's Ha Long Bay. (Có rất nhiều đảo nhỏ và lớn được bao quanh bởi đại dương xanh. Có rất nhiều hang động có các loại đá có hình thù thú vị. Đó là vịnh Hạ Long.)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!