Lớp 10

Tiếng Anh 10 Unit 1: Speaking

Tiếng Anh 10 Unit 1: Speaking giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 12 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Unit 1: Family life trước khi đến lớp.

Soạn Speaking Unit 1 lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Global Success 10 trang 12. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 1: Speaking trang 12 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 1: Speaking

Soạn Unit 1 Lớp 10: Speaking trang 12

Bài 1

1. Below are reasons why children should or shouldn’t do housework. Put them in the correct column. Add some more if you can.

(Dưới đây là những lý do tại sao trẻ em nên hoặc không nên làm việc nhà. Đặt các lí do vào đúng cột. Thêm một số lí do nếu bạn có thể.)

1. Doing housework helps them develop life skills.

2. Doing housework teaches them to take responsibilities.

3. Kids should be given plenty of playtime when they are young.

4. They may break or damage things when doing housework.

5. Doing housework helps strengthen family bond.

6. They need more time to study and do homework.

Should

Shouldn’t

Doing housework helps them develop life skills.

Gợi ý đáp án

Should (Nên)

Shouldn’t (Không nên)

Doing housework helps them develop life skills.

Kids should be given plenty of playtime when they are young.

Doing housework teaches them to take responsibilities.

They may break or damage things when doing housework.

Doing housework helps strengthen family bond.

They need more time to study and do homework.

Bài 2

2. Work in pairs. Complete the conversation between Anna, Nam, and Minh using some ideas from 1. Then listen to the conversation and check your answer.

(Làm việc theo cặp. Hoàn thành đoạn hội thoại giữa Anna, Nam và Minh bằng một số ý từ bài 1. Sau đó, nghe đoạn hội thoại và kiểm tra câu trả lời của bạn.)

Anna: Nam, why do you think children should do housework?

Nam: Because (1) ___________.

Anna: It’s true. Life skills such as cooking, cleaning or taking care of others are really necessary for kids when they grow up.

Nam: Yes, we should all have these basic life skills to be adults.

Anna: Now Minh, why do you think children shouldn’t do housework?

Minh: I think kids are kids. (2) ___________.

Nam: I don’t agree with you. I’m afraid too much playtime isn’t good for children.

Anna: Well, thank you both for sharing your ideas. They are very useful for my project.

Tạm dịch:

Anna: Nam, tại sao bạn nghĩ trẻ em nên làm việc nhà?

Nam: Vì làm việc nhà giúp các em phát triển các kỹ năng sống.

Anna: Đó là sự thật. Các kỹ năng sống như nấu ăn, dọn dẹp hay chăm sóc người khác thực sự cần thiết cho trẻ khi lớn lên.

Nam: Đúng vậy, tất cả chúng ta nên có những kỹ năng sống cơ bản này để trở thành người lớn.

Anna: Bây giờ Minh, tại sao bạn nghĩ trẻ em không nên làm việc nhà?

Minh: Mình nghĩ trẻ em là trẻ em. Các em nên được dành nhiều thời gian chơi khi chúng còn nhỏ.

Nam: Mình không đồng ý với cậu. Mình e rằng thời gian chơi quá nhiều sẽ không tốt cho trẻ em.

Anna: Được rồi, cảm ơn cả hai đã chia sẻ ý kiến của mình. Chúng rất hữu ích cho dự án của mình.

Gợi ý đáp án

Anna: Nam, why do you think children should do housework?

Nam: Because (1) doing housework helps them develop life skills.

Anna: It’s true. Life skills such as cooking, cleaning or taking care of others are really necessary for kids when they grow up.

Nam: Yes, we should all have these basic life skills to be adults.

Anna: Now Minh, why do you think children shouldn’t do housework?

Minh: I think kids are kids. (2) They may break or damage things when doing housework.

Nam: I don’t agree with you. I’m afraid too much playtime isn’t good for children.

Anna: Well, thank you both for sharing your ideas. They are very useful for my project.

Bài 3

3. Work in groups. Have similar conversations exchanging opinions about whether children should or shouldn’t do housework. You can use the ideas from 1 and the reading text.

(Làm việc nhóm. Thực hiện những cuộc trò chuyện tương tự để trao đổi ý kiến về việc trẻ nên hay không nên làm việc nhà. Bạn có thể sử dụng các ý tưởng từ bài 1 và bài đọc ở trên.)

Gợi ý đáp án

Anna: Nam, why do you think children should do housework?

Nam: Because doing housework teaches them to take responsibilities.

Anna: It’s true. Being responsible for the things we do is really necessary when we grow up.

Nam: Yes, we should all take responsibilities for everything from the smallest one.

Anna: Now Minh, why do you think children shouldn’t do housework?

Minh: I think kids are careless. They may break or damage things when doing housework.

Nam: I don’t agree with you. Some of the kids are even more careful than adults, for example my three-year-old nephew.

Anna: Well, thank you both for sharing your ideas. They are very useful for my project.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!