Lớp 7

Tập hợp Q các số hữu tỉ

Tập hợp Q các số hữu tỉ là tài liệu vô cùng hữu ích, tổng hợp toàn bộ kiến thức lý thuyết và các dạng bài tập có đáp án kèm theo.

Tập hợp các số hữu tỉ giúp các bạn học sinh lớp 7 nắm được định nghĩa số hữu tỉ, mối quan hệ giữa các tập hợp số đã học với tập số hữu tỉ và cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số. Từ đó nhận biết số hữu tỉ và biểu diễn được số hữu tỉ trên trục số, biết cách so sánh, nhận biết được số hữu tỉ âm, số hữu tỉ dương và tìm điều kiện để số hữu tỉ là số âm (dương). Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Tập hợp Q các số hữu tỉ

I. Lý thuyết Tập hợp Q các số hữu tỉ

Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số frac{a}{b} với a, b in mathbb{Z} ; b neq 0

Tập hợp số hữu tỉ được kí hiệu là mathbb{Q}.

Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số

Bất kì số hữu tì nào cũng có thể biểu diễn trên trục số dưới dạng phân số có mẫu dương.

Trên trục số, điểm biểu diễn số hữu tỉ x được gọi là điểm x.

So sánh hai số hữu tỉ

Với hai số hữu tỉ x, y ta luôn có hoặc x=y hoặc xy. Ta có thể so sánh hai số hữu tỉ bằng cách viết chúng dưới dạng phân số rồi so sánh hai phân số đó.

– Nếu x

Số hữu tỉ lớn hơn 0 được gọi là số hữu tỉ dương;

Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 được gọi là số hữu tỉ âm. Số 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm.

Ở Pháp vào mùa đông, nhiệt độ có khi là âm:-3^{circ} mathrm{C} hoặc -10^{circ} mathrm{C}, có khi là dương +2^{circ} mathrm{C}.

Các số -3 ;-10 ;+2 là các số hữu tỉ thể hiện nhiệt độ không khí.

Các số 0 ;-2 ; frac{1}{2} ; 2 frac{3}{2} đều là các số hữu tỉ.

Thật vậy, các số đều được viết dưới dạng frac{a}{b} như sau:

0=frac{0}{1}-ldots ;-2=frac{-4}{2} ; frac{1}{2}=frac{2}{4} ; 2 frac{3}{2}=frac{7}{2}.

Trên trục số, ta biểu diễn các điểm:

-1 ;-frac{3}{4} ; frac{1}{3} ; 1 ; frac{5}{3}

II. Sơ đồ hệ thống hóa

III. Các dạng bài tập

Dạng 1: Nhận biết quan hệ giữa các tập hợp số 

Câu 1: Điền kí hiệu thích hợp và ô trống:

Câu 3: Khẳng định nào dưới đây sai?

A. Số 19 là một số tự nhiên.

B. Số 5 là một số nguyên âm.

C. Số 15, 19 là một số hữu tỉ.

D. Số 0 là một số hữu tỉ dương.

Câu 4: Viết Đ vào ô có khẳng định đúng và S vào ô có khẳng định sai:

1. Số nguyên là số hữu tỉ;

2. Số nguyên âm không là số hữu tỉ âm;

3. Tập hợp Q gồm các số hữu tỉ âm và các số hữu tỉ dương;

…………

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!