Lớp 9

Soạn Sinh 9 Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Soạn Sinh 9 Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng giúp các em học sinh lớp 9 nắm vững kiến thức về mối quan hệ giữa ARN và Prôtêin. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Sinh 9 trang 59.

Giải Sinh 9 Bài 19 là tài liệu vô cùng hữu ích dành cho giáo viên và các em học sinh tham khảo, đối chiếu với lời giải hay, chính xác nhằm nâng cao kết quả học tập của các em. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Bạn đang xem: Soạn Sinh 9 Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Lý thuyết Sinh 9 Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

I. Mối quan hệ giữa ARN và Prôtêin

– Gen mang thông tin cấu trúc nên phân tử protein. Gen chỉ có trong nhân tế bào là chủ yếu, mà prôtêin lại được tổng hợp ở tế bào chất → giữa gen và protein phải có mối quan hệ với nhau thông qua 1 cấu trúc trung gian nào đó.

– Cấu trúc trung gian đó là phân tử ARN được tạo ra thông qua quá trình phiên mã.

– ARN được hình thành → rời khỏi nhân → tế bào chất → tổng hợp chuỗi axit amin (dịch mã) → Phản ánh mối quan hệ mật thiết giữa ARN và protein

– Thành phần tham gia dịch mã: phân tử mARN, tARN, riboxom, các axit amin tự do của môi trường.

– Diễn biến:

  • mARN rời khỏi nhân đến riboxom để làm khuôn mẫu tổng hợp protein.
  • Các tARN mang axit amin vào riboxom khớp với mARN theo nguyên tắc bổ sung A-U, G-X, sau đó đặt axit amin vào đúng vị trí.
  • Khi riboxom dịch đi một nấc trên mARN thì một axit amin được nổi tiếp vào chuỗi.
  • Khi riboxom được dịch chuyển hết chiều dài của mARN thì chuỗi axit amin được tổng hợp xong và tách khỏi riboxom, riboxom tách ra thành 2 tiểu phần.

– Kết quả: tạo ra chuỗi pôlipeptit gồm các axit amin với trình tự sắp xếp được quy định bởi trình tự sắp xếp các nuclêôtit trên mARN.

II. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Mối quan hệ giữa gen và tính trạng được biểu diễn bằng sơ đồ sau:

+ Mối liên hệ

– ADN làm khuôn mẫu để tổng hợp phân tử mARN

– mARN làm khuôn mẫu để tổng hợp chuỗi axit amin – cấu trúc bậc 1 của protein

– Prôtêin tham gia cấu trúc và hoạt động sinh lý của tế bào → biểu hiện thành tính trạng

→ Trình tự các nuclêôtit trong mạch khuôn của ADN quy định tính trạng của cơ thể được biểu hiện.

Giải bài tập SGK Sinh 9 Bài 19 trang 59

Câu 1

Nêu mối quan hệ giữa gen và ARN, giữa ARN và prôtêin.

Gợi ý đáp án

Giữa gen và ARN, giữa ARN và prôtêin có mối quan hệ chặt chẽ với nhau: ADN là khuôn mẫu quy định tổng hợp ARN, ARN lại là khuôn để tổng hợp chuỗi axit amin quy định cấu trúc của prôtêin. Từ đó, prôtêin trực tiếp biểu hiện thành tính trạng của cơ thể.

Câu 2

Nguyên tắc bổ sung được biểu hiện trong mối quan hệ ở sơ đồ dưới đây như thế nào?

text { Gen (một đoạn } mathrm{ADN}) stackrel{1}{rightarrow} mathrm{mARN} stackrel{2}{rightarrow} text { Prôtêin }

Gợi ý đáp án

Nguyên tắc bổ sung được biểu hiện trong mối quan hệ:

– Trình tự các nuclêôtit trong ADN quy định trình tự các nuclêôtit trong mARN theo nguyên tắc bổ sung: A liên kết với U, T liên kết với A, G liên kết với X và X liên kết với G.

– mARN sau khi được hình thành rời nhân ra tế bào chất để tổng hợp chuỗi axit amin, mà thực chất là xác định trật tự sắp xếp của các axit amin. Sự tạo thành chuỗi axit amin dựa trên khuôn mẫu của mARN và diễn ra theo nguyên tắc bổ sung trong đó A liên kết với U, G liên kết với X, đồng thời tương quan cứ 3 nuclêôtit ứng với một axit amin.

Câu 3

Nêu bản chất của mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ:

text { Gen (một đoạn } mathrm{ADN}) stackrel{1}{rightarrow} mathrm{mARN} stackrel{2}{rightarrow} text { Prôtêin } stackrel{3}{rightarrow} text { Tính trạng }

Gợi ý đáp án

Bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ là trình tự các nuclêôtit trong mạch khuân của ADN quy định trình tự các nuclêôtit trong mARN, qua đó quy định trình tự các axit amin trong cấu trúc bậc 1 của prôtêin. Prôtêin trực tiếp tham gia vào cấu trúc và hoạt động sinh lí của tế bào, từ đó biểu hiện thành tính trạng của cơ thể. Như vậy, thông qua prôtêin giữa gen và tính trạng có mối quan hệ mật thiết với nhau, hay gen quy định tính trạng.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!