Lớp 7

Soạn bài Đặc điểm của văn bản nghị luận

Hôm nay, THPT Nguyễn Đình Chiểu sẽ cung cấp tài liệu Soạn văn 7: Đặc điểm của văn bản nghị luận, vô cùng hữu ích.

Soạn bài Đặc điểm của văn bản nghị luận
Soạn bài Đặc điểm của văn bản nghị luận

Mời các bạn học sinh lớp 7 cùng tham khảo nội dung chi tiết được chúng tôi đăng tải ngay sau đây.

Bạn đang xem: Soạn bài Đặc điểm của văn bản nghị luận

Soạn bài Đặc điểm của văn bản nghị luận

I. Luận điểm, luận cứ và lập luận

1. Luận điểm

Luận điểm là ý kiến thể hiện tư tưởng, quan điểm trong bài văn nghị luận.

Đọc lại văn bản Chống nạn thất học (Bài 18) và cho biết: Luận điểm chính của bài viết là gì? Luận điểm đó được nêu dưới dạng nào và cụ thể hóa thành những câu văn như thế nào? Luận điểm đóng vai trò gì trong bài văn nghị luận? Muốn có sức thuyết phục thì luận điểm phải đạt yêu cầu gì?

Gợi ý:

– Luận điểm: chống nạn thất học.

– Luận điểm được nêu dưới dạng một quan điểm và cụ thể hóa thành những câu văn khẳng định:

  • Một trong những việc phải thực hiện cấp tốc lúc này là nâng cao dân trí.
  • Mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi (…) biết viết chữ quốc ngữ.

– Luận điểm giúp thống nhất các đoạn văn thành một khối.

– Luận điểm muốn được thuyết phục cần phải đúng đắn, chân thực và đáp ứng nhu cầu thực tế.

2. Luận cứ

Luận cứ là những lí lẽ, dẫn chứng làm cơ sở cho luận điểm, dẫn đến luận điểm như là kết luận của những lí lẽ và dẫn chứng đó. Luận cứ trả lời các câu hỏi: Vì sao phải nêu ra luận điểm? Nêu ra luận điểm để làm gì? Luận điểm ấy có đáng tin hay không?

Em hãy chỉ ra những luận cứ trong văn bản “Chống nạn thất học” và cho biết những luận cứ đó đóng vai trò gì? Muốn có sức thuyết phục thì luận cứ phải đạt yêu cầu gì?

Gợi ý:

– Những luận cứ trong bài “Chống nạn thất học”.

  • Nguyên nhân của việc thất học: Do chính sách ngu dân.
  • Sự cần thiết của việc chống lại thất học: vì nay nước ta đã được độc lập, mọi người hiểu biết về quyền lợi của mình…
  • Cách chống nạn thất học: những người đã biết dạy cho những người chưa biết chữ, người chưa biết hãy gắng sức mà học.

– Những luận cứ đóng vai trò là lí lẽ, dẫn chứng đưa ra làm cơ sở cho luận điểm. Muốn có sức thuyết phục thì luận cứ cần phải chân thật, đúng đắn, tiêu biểu.

3. Lập luận

Lập luận là cách lựa chọn, sắp xếp, trình bày luận cứ sao cho chúng làm cơ sở vững chắc cho luận điểm.

Em hãy chỉ ra trình tự lập luận của văn bản “Chống nạn thất học” và cho biết lập luận như vậy tuân theo thứ tự nào và có ưu điểm gì?

Gợi ý:

– Trình tự lập luận đi từ tình trạng thực tế, đến yêu cầu và cách chống nạn thất học.

– Ưu điểm: rõ ràng, mạch lạc và thuyết phục.

Tổng kết:

– Mỗi bài văn nghị luận đều phải có luận điểm, luận cứ và lập luận. Trong một bài văn có thể có một luận điểm chính xác, và các luận điểm phụ.

– Luận điểm là ý kiến thể hiện tư tưởng, quan điểm trong bài văn được nêu ra dưới hình thức khẳng định hoặc phủ định, được diễn đạt dễ hiểu sáng tỏ và nhất quán. Luận điểm là linh hồn của bài viết, nó thống nhất các đoạn văn thành một khối. Luận điểm phải đúng đắn, chân thực, đáp ứng nhu cầu thực tế thì mới có sức thuyết phục.

– Luận cứ là những lí lẽ, dẫn chứng làm cơ sở cho luận điểm. Luận cứ phải chân thực, đúng đắn, tiêu biểu thì mới khiến cho luận điểm có sức thuyết phục.

– Lập luận là cách nêu luận cứ để dẫn đến luận điểm. Lập luận phải chặt chẽ, hợp lí thì bài văn mới có sức thuyết phục.

II. Luyện tập

Đọc văn bản “Cần tạo thói quen tốt trong đời sống xã hội” (Bài 18) và cho biết luận điểm, luận cứ và cách lập luận trong bài. Nhận xét về sức thuyết phục của bài văn ấy.

Gợi ý:

– Luận điểm: Cần tạo thói quen tốt trong đời sống xã hội.

– Luận cứ:

  • Có thói quen tốt và xấu.
  • Tạo thói quen tốt thì khó, nhiễm thói quen xấu lại dễ

– Dẫn chứng: hút thuốc lá, vứt rác bừa bãi, vỏ chuối, mảnh chai vứt bừa bãi…

– Cách lập luận: Giới thiệu về thói quen tốt và xấu, Phân tích về thói quen xấu, Định hướng để có thói quen tốt.

– Nhận xét về sức thuyết phục: Bài viết có sự chặt chẽ, hợp lý và đầy sức thuyết phục.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!