Tổng hợp

Service Learning là gì? Mọi điều về Service Learning bạn cần biết

Service Learning là gì, nghĩa là gì, phương pháp học tập phục vụ cộng đồng, mọi điều về Service Learning bạn cần biết, THPT Nguyễn Đình Chiểu chia sẻ cùng bạn.

Service Learning là gì?

Service Learning là chiến lược dạy và học tích hợp dịch vụ cộng đồng có ý nghĩa với hướng dẫn và phản ánh để làm phong phú thêm kinh nghiệm học tập, dạy trách nhiệm công dân và củng cố cộng đồng. Phương pháp sư phạm hoặc chiến lược dạy và học gắn kết cộng đồng tích hợp dịch vụ cộng đồng có ý nghĩa với hướng dẫn và phản ánh để làm phong phú thêm kinh nghiệm học tập, dạy trách nhiệm công dân và cộng đồng vững mạnh.

Bạn đang xem: Service Learning là gì? Mọi điều về Service Learning bạn cần biết

Service learning class là gì?

Service learning class là một trải nghiệm giáo dục dựa trên khóa học, trong đó sinh viên tham gia vào một hoạt động dịch vụ có tổ chức và phản ánh về trải nghiệm theo cách để hiểu thêm về nội dung khóa học, đánh giá rộng hơn về kỷ luật và nâng cao ý thức giá trị cá nhân và trách nhiệm công dân.

Những yếu tố của Service-Learning

Bao gồm bốn yếu tố:

Hợp tác giữa sinh viên và các thành viên trong cộng đồng (Có đi có lại).
Thực hành các kỹ năng trong thế giới thực.
Phát triển ý thức trách nhiệm xã hội (Giáo dục dân sự).
Suy ngẫm về Kinh nghiệm (Reflection).

Các hình thức Serivce learning

Dịch vụ trực tiếp

Thu hút sự tham gia của sinh viên với khách hàng ở cấp độ giữa các cá nhân. Sự tham gia được thực hiện tại địa điểm dịch vụ. Ví dụ về dịch vụ trực tiếp bao gồm dạy kèm, đọc sách cho người già, huấn luyện một hoạt động thanh thiếu niên ở khu vực có thu nhập thấp.

Dịch vụ – Học tập gián tiếp

Học sinh đáp ứng nhu cầu cộng đồng được xác định bởi một đối tác cộng đồng mà không có sự tham gia của khách hàng.

Ví dụ về dịch vụ gián tiếp có thể bao gồm lập kế hoạch hoạt động gây quỹ cho một tổ chức cộng đồng, phát triển chiến lược truyền thông xã hội cho một nhóm hành động cộng đồng, thiết kế áp phích hoặc tờ rơi cho một tổ chức phi lợi nhuận tại địa phương, xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp, dọn dẹp công viên cộng đồng, THPT Nguyễn Đình Chiểu chia sẻ cùng bạn.

Dịch vụ dựa trên nghiên cứu – Học tập

Một loại dịch vụ bao gồm sự hợp tác với một đối tác cộng đồng để thực hiện nghiên cứu giải quyết các vấn đề hoặc nhu cầu của cộng đồng. Đối tác có thể là các nhóm phi lợi nhuận, các cơ quan chính phủ hoặc các nhà lãnh đạo cộng đồng.

Ví dụ về các dự án nghiên cứu dựa vào cộng đồng sẽ bao gồm kiểm tra các báo cáo về nước được cung cấp cho cộng đồng địa phương, kiểm toán việc sử dụng năng lượng trong nhà ở công cộng, thu thập dữ liệu cho đơn xin tài trợ của cộng đồng, thu thập nghiên cứu hỗ trợ phát triển video cho tổ chức phi lợi nhuận hoặc cơ quan chính phủ.

Học tập dịch vụ dựa trên vận động chính sách

Một loại hình dịch vụ trong đó sinh viên nâng cao nhận thức hoặc giáo dục người khác về các chủ đề công khai mà đối tác cộng đồng và / hoặc cộng đồng lớn hơn quan tâm.

Ví dụ về loại hình dịch vụ này sẽ bao gồm việc lập kế hoạch và thực hiện các diễn đàn công khai giải quyết các vấn đề của cộng đồng, viết và phân phối thông tin làm sáng tỏ vấn đề mà cộng đồng đã trải qua, giúp soạn thảo luật giúp giải quyết nhu cầu của cộng đồng, tổ chức sáng kiến ​​viết thư giải quyết một vấn đề xã hội, THPT Nguyễn Đình Chiểu chia sẻ cùng bạn.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!