Lớp 1

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 (sách Cánh diều)

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 Tuần 24 sách Cánh diều, giúp các em tham khảo, củng cố kiến thức đã học trong tuần, để chuẩn bị thật tốt kiến thức cho tuần tiếp theo.

Qua đó, các em sẽ nắm được cách giải các dạng toán đã được học, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa kỳ và cuối năm lớp 1 đạt kết quả cao. Bên cạnh đó, các em có thể tham khảo thêm Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt 1 Nâng cao sách Cánh diều. Vậy mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Bạn đang xem: Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 (sách Cánh diều)

Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 1 – Tuần 24

Bài 1: Hãy đánh số thứ tự từ 1 đến 3 vào ô trống theo thứ tự các vật có độ dài từ ngắn nhất đến dài nhất:

Bài 1

Bài 2: Đánh dấu ✔ vào vật có độ dài ngắn nhất trong các hình dưới đây:

Bài 2

Bài 3: Khoanh vào vật cao nhất trong các hình dưới đây:

Bài 3

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài 4

Bài 5: Trả lời các câu hỏi sau đây:

a) Cây kéo dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài 5

b) Bút sáp dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài 5

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 – Tuần 24

Bài 1:

Bài 1

Bài 2:

Bài 2

Bài 3:

Bài 3

Bài 4:

Bài 4

Bài 5:

a) Cây kéo dài 9cm.

b) Bút sáp dài 5cm.

Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 1 – Tuần 23

Bài 1: Khoanh vào số lớn hơn trong các cặp số dưới đây:

Bài 1

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 2

Bài 3: Điền dấu <, >, = thích hợp vào ô trống:

Bài 3

Bài 4:

a) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 41, 12, 68, 35, 57

b) Trong các số trên, số lớn nhất là số nào?

Bài 5:

a) Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé: 20, 90, 70, 10, 100

b) Trong các số trên, số bé nhất là số nào?

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 – Tuần 23

Bài 1:

Bài 1

Bài 2:

Bài 1

Bài 3:

Bài 1

Bài 4:

a) Sắp xếp: 12, 35, 41, 57, 68

b) Trong các số trên, số lớn nhất là số 68

Bài 5:

a) Sắp xếp: 100, 90, 70, 20, 10

b) Trong các số trên, số bé nhất là số 10

Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 1 – Tuần 22

Bài 1: Tìm các số còn thiếu trong bảng và điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 1

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài 2

Bài 3: Trả lời các câu hỏi dưới đây:

a) Số 55 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

b) Số 73 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

c) Số 18 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

d) Số 81 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

e) Số 39 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

g) Số 64 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

Bài 4: Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Chục Đơn vị Viết số Đọc số
4 7 47 Bốn mươi bảy
5 1
6 26
Ba mươi hai
7 Bảy mươi tám
15 Mười lăm

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 – Tuần 22

Bài 1:

Bài 1

Bài 2:

Bài 2

Bài 3:

a) Số 55 gồm 5 chục và 5 đơn vị

b) Số 73 gồm 7 chục và 3 đơn vị

c) Số 18 gồm 1 chục và 8 đơn vị

d) Số 81 gồm 8 chục và 1 đơn vị

e) Số 39 gồm 3 chục và 9 đơn vị

g) Số 64 gồm 6 chục và 4 đơn vị

Bài 4:

Chục Đơn vị Viết số Đọc số
4 7 47 Bốn mươi bảy
5 1 51 Năm mươi mốt
2 6 26 Hai mươi sáu
3 2 32 Ba mươi hai
7 8 78 Bảy mươi tám
1 5 15 Mười lăm

Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 1 – Tuần 21

Bài 1: Hoàn thành bảng dưới đây (theo mẫu):

Đọc Viết
72 Bảy mươi hai
53
Hai mươi chín
68
Mười bốn
92

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài 2

Bài 3: Điền các số thích hợp vào chỗ trống:

Bài 3

Bài 4: Nối các số từ 1 đến 99 để hoàn thiện bức tranh và tô màu bức tranh đó.

Bài 4

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 – Tuần 21

Bài 1:

Đọc Viết
72 Bảy mươi hai
53 Năm mươi ba
29 Hai mươi chín
68 Sáu mươi tám
14 Mười bốn
92 Chín mươi hai

Bài 2:

Bài 2

Bài 3:

Bài 3

Bài 4:

Bài 3

Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 1 – Tuần 20

Bài 1: Khoanh vào số thích hợp:

Bài 1

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

10 20 50 80

Bài 3: Hoàn thiện bảng dưới đây (theo mẫu):

Đọc Viết
10 Mười
20
Bốn mươi
50
Bảy mươi
90

Bài 4: Nối các số từ 1 đến 20 để hoàn thiện bức tranh và tô màu bức tranh đó.

Bài 4

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần Toán 1 – Tuần 20

Bài 1:

Bài 1

Bài 2:

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Bài 3:

Đọc Viết
10 Mười
20 Hai mươi
40 Bốn mươi
50 Năm mươi
70 Bảy mươi
90 Chín mươi

Bài 4:

Bài 4

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!