Lớp 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 10

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 10 tổng hợp các dạng bài tập môn Toán trong chương trình học của mỗi tuần. Các bài tập sau đây giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán.

Đề bài bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 10

I. TRẮC NGHIỆM

Bạn đang xem: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 10

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Phép cộng 9 l + 3 l có kết quả là:

A. 12 l

B. 11 l

C. 14 l

D. 15 l

Câu 2. Kết quả của phép tính 13 l – 6 l là:

A. 5 l

B. 7 l

C. 6 l

D. 9 l

Câu 3. Kết quả của phép tính 12 l – 6 l là:

A. 8 l

B. 7 l

C. 3 l

D. 6 l

Câu 4. Trong can có 17 lít dầu. Bố đã dùng hết 8 lít dầu. Vậy can còn lại số lít dầu là:

A. 5 l

B. 7 l

C. 9 l

D. 6 l

Câu 5. Chai nào đựng nhiều nước nhất?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1. Quan sát hình ảnh, điền từ “nhiều hơn/ ít hơn” vào chỗ chấm:

– Can đựng được ……….. bình.

– Bình đựng được ………..can.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST

Bài 2. Tính:

12 l – 9 l = …l

16 l – 7 l = …l

8 l + 9 l = …l

15 l – 9 l = …l

14 l – 7 l = …l

6 l + 7 l = …l

Bài 3.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST

Trong can còn lại bao nhiêu lít nước?

Bài 4. Mỗi đồ vật đựng số lít nước bằng tổng số lít nước ở các cốc bên cạnh.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST

Đồ vật

ca

bình siêu tốc

chậu

Số lít nước

Bài 5. Lan có 12 cái kẹo. Hà có ít hơn Lan 3 cái kẹo. Hỏi Hà có bao nhiêu cái kẹo?

Tóm tắt

Lan :…. Cái kẹo

Hà có ít hơn :…..cái kẹo

Hà có :…..cái kẹo?

Bài giải

Số cái kẹo của Hà có là:

…… – ……= …..

Đáp số :………….

Đáp án bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 10

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án A B B C C

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1. Quan sát hình ảnh, điền từ “nhiều hơn/ ít hơn” vào chỗ chấm:

– Can đựng được nhiều hơn bình.

– Bình đựng được ít hơn can.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST

Bài 2. Tính:

12 l – 9 l = 3l

16 l – 7 l = 9l

8 l + 9 l = 17l

15 l – 9 l = 6l

14 l – 7 l = 7l

6 l + 7 l = 13l

Bài 3.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST

Bài 4. Mỗi đồ vật đựng số lít nước bằng tổng số lít nước ở các cốc bên cạnh.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST

Đồ vật

ca

bình siêu tốc

chậu

Số lít nước

3

2

6

6

Bài 5. Lan có 12 cái kẹo. Hà có ít hơn Lan 3 cái kẹo. Hỏi Hà có bao nhiêu cái kẹo ?

Tóm tắt

Lan: 12 cái kẹo

Hà có ít hơn: 3 cái kẹo

Hà có: ? cái kẹo

Bài giải

Số cái kẹo của Hà có là:

12 – 3 = 9 (cái kẹo)

Đáp số: 9 cái kẹo

Toàn bộ Bài tập cuối tuần lớp 2 trên đây có đáp án chi tiết để các em học sinh luyện tập, hệ thống lại các kiến thức đã học trên lớp và mở rộng sau các tuần học. THPT Nguyễn Đình Chiểu liên tục cập nhật các tài liệu về học tập cho các em học sinh theo dõi.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!