Lớp 6

Phân phối chương trình lớp 6 sách Cánh diều (9 môn)

Phân phối chương trình lớp 6 sách Cánh diều gồm 9 môn: Toán, Giáo dục công dân, Công nghệ, Ngữ văn, Địa lí, Mĩ thuật, Lịch sử, Khoa học tự nhiên và Tin học. Với đầy đủ các tuần trong năm học 2021 – 2022, giúp thầy cô lên kế hoạch giảng dạy cho từng tiết học theo tuần cho học sinh của mình trong năm học tới.

Bên cạnh đó, thầy cô có thể tham khảo thêm phân phối chương trình sách Kết nối tri thức với cuộc sống lớp 6. Mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Phân phối chương trình lớp 6 sách Cánh diều (9 môn)

Phân phối chương trình môn Toán 6 bộ Cánh diều

Tên bài học

Số tiết

CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN

32 tiết

§1. Tập hợp

2

§2. Tập hợp các số tự nhiên

3

§3. Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên

2

§4. Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

2

§5. Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên

3

§6. Thứ tự thực hiện các phép tính

2

§7. Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết

2

§8. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

2

§9. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

2

§10. Số nguyên tố. Hợp số

2

§11. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

2

§12. Ước chung và ước chung lớn nhất

3

§13. Bội chung và bội chung nhỏ nhất

3

Bài tập cuối chương I

2

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

16 tiết

§1. Số nguyên âm

1

§2. Tập hợp các số nguyên

3

§3. Phép cộng các số nguyên

3

§4. Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc

2

§5. Phép nhân các số nguyên

2

§6. Phép chia hết hai số nguyên.

Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên

3

Bài tập cuối chương II

2

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 1. Đầu tư kinh doanh

3 tiết

CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

20 tiết

§1. Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

3

§2. Hình chữ nhật. Hình thoi

3

§3. Hình bình hành

3

§4. Hình thang cân

3

§5. Hình có trục đối xứng

2

§6. Hình có tâm đối xứng

2

Tên bài học

Số tiết

§7. Đối xứng trong thực tiễn

2

Bài tập cuối chương III

2

THỰC HÀNH PHẦN MỀM GEOGEBRA

(Nếu nhà trường có điều kiện thực hiện)

3

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

15 tiết

§1. Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu

4

§2. Biểu đồ cột kép

2

§3. Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản

3

§4. Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản

3

Bài tập cuối chương IV

3

CHƯƠNG V. PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN

26 tiết

§1. Phân số với tử và mẫu là số nguyên

3

§2. So sánh các phân số. Hỗn số dương

2

§3. Phép cộng, phép trừ phân số

3

§4. Phép nhân, phép chia phân số

3

§5. Số thập phân

2

§6. Phép cộng, phép trừ số thập phân

2

§7. Phép nhân, phép chia số thập phân

2

§8. Ước lượng và làm tròn số

2

§9. Tỉ số. Tỉ số phần trăm

3

§10. Hai bài toán về phân số

2

Bài tập cuối chương V

2

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 2. Chỉ số khối cơ thể (BMI)

3 tiết

CHƯƠNG VI. HÌNH HỌC PHẲNG

18 tiết

§1. Điểm. Đường thẳng

3

§2. Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song

2

§3. Đoạn thẳng

3

§4. Tia

3

§5. Góc

4

Bài tập cuối chương VI

3

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 3. Sắp xếp thành các vị trí thẳng hàng

3 tiết

Phân phối chương trình môn GDCD 6 bộ Cánh diều

Học kì I

Tuần

Tiết

Bài

Nội dung từng tiết

1

1

Bài 1. Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ

Tiết 1: 1. Truyền thống gia đình dòng họ

2

2

Bài 1. Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ

Tiết 2: 2. Ý nghĩa của truyền thống gia đình, dòng họ

3

3

Bài 1. Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ

3. Giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ

4

4

Bài 2. Yêu thương con người

1. Yêu thương con người và biểu hiện của tình yêu thương con người

5

5

Bài 2. Yêu thương con người

2, Giá trị của tình yêu thương con người

6

6

Bài 3. Siêng năng, kiên trì

1. Siêng năng, kiên trì và biểu hiện của siêng năng, kiên trì

7

7

Kiểm tra giữa học kì II

8

8

Bài 3. Siêng năng, kiên trì

2. Ý nghĩa của siêng năng, kiên trì

9

9

Bài 4. Tôn trọng sự thật

1. Tôn trạng sự thật và biểu hiện của tôn trọng sự thật

10

10

Bài 4. Tôn trọng sự thật

2. ý nghĩa của tôn trọng sự thật

11

11

Bài 4. Tôn trọng sự thật

3. Cách tôn trọng sự thật

12

12

Bài 5. Tự lập

1. Tự lập và biểu hiện của tự lập (tìm hiểu nội dung câu chuyện)

13

13

Bài 5. Tự lập

1. Tự lập và biểu hiện của tự lập (tìm hiểu các biểu hiện của tự lập)

14

14

Bài 5. Tự lập

2. Ý nghĩa của tự lập

15

15

Bài 6. Tự nhận thức bản thân

1. Thế nào là tự nhận thức bản thân

16

16

Bài 6. Tự nhận thức bản thân

2. ý nghĩa của tự nhận thức bản thân

17

17

Bài 6. Tự nhận thức bản thân

3. Các tự nhận thức bản thân

18

18

Kiểm tra cuối kì I

Học kì II

19

19

Bài 7. Ứng phó với các tình huống nguy hiểm từ con người

1. Tình huống nguy hiểm từ con người

2. Hậu quả của tình huống nguy hiểm từ con người

20

20

Bài 7. Ứng phó với các tình huống nguy hiểm từ con người

3. Ứng phó với tình huống nguy hiểm từ con người

21

21

Bài 8. Ứng phó với các tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên

1. Tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên

2. Hậu quả của tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên

22

22

Bài 8. Ứng phó với các tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên

3. Ứng phó với tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên

23

23

Bài 9. Tiết kiệm

1. Thế nào là tiết kiệm

24

24

Bài 9. Tiết kiệm

2. Biểu hiện của tiết kiệm

25

25

Kiểm tra giữa học kì II

26

26

Bài 9. Tiết kiệm

3. Ý nghĩa của tiết kiệm

27

27

Bài 9. Tiết kiệm

4. Rèn luyện lối sống tiét kiệm

28

28

Bài 10. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

1. Công dân của một nước

29

29

Bài 10. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

2. Công dân nước cộng hòa XHCN VN

30

30

Bài 11. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

1. Tìm hiểu quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp 2013

31

31

Bài 11. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

2. Thực hiện quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân

32

32

Bài 11. Quyền trẻ em

1. Tìm hiểu các quyền cơ bản của trẻ em

33

33

Bài 11. Quyền trẻ em

2. Ý nghĩa của quyền trẻ em và thực hiện quyền trẻ em

34

34

Bài 11. Quyền trẻ em

3. Tìm hiểu trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội và bổn phận của trẻ em trong việc thực hiên quyền trẻ em

35

35

Kiểm tra cuối học kì II

Phân phối chương trình môn Công nghệ 6 bộ Cánh diều

STT

BÀI HỌC

SỐ TIẾT

THỜI ĐIỂM

THIẾT BỊ DẠY HỌC

ĐỊA ĐIỂM DẠY HỌC

HỌC KỲ I

1

Bài 1: Nhà ở đối với con người

02

Tuần 1, 2

– Máy tính, máy chiếu

Lớp học

2

Bài 2: Xây dựng nhà ở

02

Tuần 3, 4

– Máy tính, máy chiếu

Lớp học

3

Bài 3: Ngôi nhà thông minh

02

Tuần 5, 6

– Máy tính, máy chiếu

Lớp học

4

Bài 4: Sử dụng năng lượng trong gia đình

01

Tuần 7

– Máy tính, máy chiếu.

Lớp học

5

Ôn tập chủ đề 1. Nhà ở

(Kiểm tra thường xuyên)

01

Tuần 8

– Máy tính, máy chiếu

Lớp học

6

Kiểm tra giữa học kì I (Tiết 9)

01

Tuần 9

– Máy tính, máy chiếu

7

Bài 5: Thực phẩm và giá trị dinh dưỡng

02

Tuần 10,11

– Máy tính, máy chiếu

Lớp học

8

Bài 6: Bảo quản thực phẩm

01

Tuần 12

– Máy tính, máy chiếu

Lớp học

9

Bài 7: Chế biến thực phẩm (Tiết 1, 2)

02

Tuần 13, 14

– Máy tính, máy chiếu

Lớp học

10

Ôn tập chủ đề 2. Bảo quản và chế biến thực phẩm

01

Tuần 15

– Máy tính, máy chiếu.

Lớp học

11

Kiểm tra cuối HK I

01

Tuần 16

12

Bài 7: Chế biến thực phẩm (Tiết 3)

01

Tuần 17

– Máy tính, máy chiếu

Lớp học

13

Bài 8: Các loại vải thường dùng trong may mặc (Tiết 1)

01

Tuần 18

– Máy tính, máy chiếu

Lớp học

HỌC KÌ II

14

Bài 8: Các loại vải thường dùng trong may mặc (Tiết 2)

01

Tuần 19

– Máy tính, máy chiếu,

Lớp học

15

Bài 9: Trang phục và thời trang

02

Tuần 20, 21

– Máy tính, máy chiếu,

Lớp học

16

Bài 10: Lực chọn và sử dụng trang phục

02

Tuần 22, 23

– Máy tính, máy chiếu

Lớp học

17

Bài 11: Bảo quản trang phục

01

Tuần 24

– Máy tính, máy chiếu

Lớp học

18

Ôn tập chủ đề 3. Trang phục và thời trang

(Kiểm tra thường xuyên)

01

Tuần 25

– Máy tính, máy chiếu

Lớp học

19

Kiểm tra giữa học kì II

01

Tuần 26

20

Bài 12: Đèn điện

02

Tuần 27, 28

– Máy tính, máy chiếu

Lớp học

21

Bài 13: Nồi cơm điện và bếp hồng ngoại

02

Tuần 29, 30

– Máy tính, máy chiếu

Lớp học

22

Bài 14: Quạt điện và máy giặt (Tiết 1)

01

Tuần 31

– Máy tính, máy chiếu

Lớp học

23

Ôn tập chủ đề 4. Đồ dùng điện trong gia đình

01

Tuần 32

– Máy tính, máy chiếu

Lớp học

24

Kiểm tra cuối học kì II

01

Tuần 33

24

Bài 14: Quạt điện và máy giặt (Tiết 2)

01

Tuần 34

– Máy tính, máy chiếu.

Lớp học

25

Bài 15: Máy điều hòa không khí một chiều

01

Tuần 35

– Máy tính, máy chiếu

Lớp học

Phân phối chương trình môn Ngữ Văn 6 bộ Cánh diều

TRƯỜNG:THCS…………………….

TỔ: KHOA HỌC XÃ HỘI

Họ và tên giáo viên:……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN NGỮ VĂN LỚP 6 – SGK CÁNH DIỀU

I. Kế hoạch dạy học

2. Phân phối chương trình

HỌC KỲ I (Năm học 2021 – 2022)

TUẦN
(1)
BÀI
(2)
TÊN BÀI HỌC
(3)
SỐ TIẾT
(4)
THỨ TỰ
(5)

1

(1-4)

BÀI MỞ ĐẦU

Nội dung chính của Sách giáo khoa 2 1,2
I. Học đọc
II. Học viết
III. Học nói và nghe
Giới thiệu cấu trúc Sách giáo khoa 1 3
Hướng dẫn học sinh soạn bài, chuẩn bị bài học, ghi bài, tự đánh giá, hướng dẫn tự học 1 4

2+3+4

(5-16)

BÀI 1.

TRUYỆN (TRUYỀN THUYẾT VÀ CỔ TÍCH)

Đọc hiểu văn bản:

+ Văn bản 1: Thánh Gióng

3

5,6,7

+ Văn bản 2: Thạch sanh

3

8,9,10

Thực hành tiếng Việt: Từ đơn và từ phức

1

11

Thực hành đọc hiểu:

+ Văn bản: Sự tích Hồ Gươm

1

12

Viết: Viết bài văn kể lại một truyền thuyết, cổ tích

3

13,14,15

Nói và nghe: Kể lại một truyền thuyết, cổ tích

1

16

Tự đánh giá, hướng dẫn tự học( học sinh tự học)

5+6+7

(17-28)

BÀI 2.

THƠ

(THƠ LỤC BÁT)

Đọc hiểu văn bản:

+ Văn bản 1: À ơi tay mẹ ( Bình Nguyên)

2

17,18

+ Văn bản 2: Về thăm mẹ ( Đinh Nam Khương)

2

19,20

Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ ẩn dụ

2

21,22

Thực hành đọc hiểu: Ca dao Việt Nam

1

23

Viết: Tập làm thơ lục bát

3

24,25,26

Nói và nghe: Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ về người thân

2

27,28

Tự đánh giá, hướng dẫn tự học( học sinh tự học)

8

(29-32)

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Ôn tập giữa học kỳ I: Đọc hiểu, thực hành tiếng Việt, viết…

1

29

Kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ I

2

30,31

Trả bài .

1

32

9+10+11

(33-44)

BÀI 3.

(HỒI KÝ VÀ DU KÝ)

Đọc hiểu văn bản:

+ Văn bản 1: Trong lòng mẹ ( Nguyên Hồng)

3

33,34,35

+ Văn bản 2: Đồng Tháp Mười mùa nước nổi ( Văn Công Hùng)

3

36,37,38

Thực hành tiếng Việt: Từ mượn

1

39

Thực hành đọc hiểu:

Văn bản 3: Thời thơ ấu của Honda

1

40

Viết: Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân

3

41,42,43

Nói và nghe: Kể về một kỉ niệm của bản thân

1

44

Tự đánh giá, hướng dẫn tự học( học sinh tự học)

12+13+14

(45-56)

BÀI 4.

VĂN NGHỊ LUẬN

(NGHỊ LUẬN VĂN HỌC)

Đọc hiểu văn bản:

+ Văn bản 1: Nguyên Hồng- nhà văn của những người cùng khổ.

3

45,46,47

+ Văn bản 2: Vẻ đẹp của một bài ca dao

2

48,49

Thực hành tiếng Việt: Thành ngữ, dấu chấm phẩy

2

50,51

Thực hành đọc hiểu:

Văn bản 3: Thánh Gióng- tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước.

1

52

Viết: Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ lục bát

3

53,54,55

Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề.

1

56

Tự đánh giá, hướng dẫn tự học( học sinh tự học)

15+16+17

(57-68)

BÀI 5.

VĂN BẢN THÔNG TIN (THUẬT LẠI SỰ KIỆN THEO TRẬT TỰ THỜI GIAN)

Đọc hiểu văn bản:

+ Văn bản 1: Hồ Chí Minh và tuyên ngôn Độc lập

3

57,58,59

+ Văn bản 2: Diễn biến Chiến dich Điện Biên Phủ

2

60,61

Thực hành tiếng Việt: Mở rộng vị ngữ

2

62,63

Thực hành đọc hiểu:

+ Văn bản 3: Giờ Trái Đất

1

64

Viết: Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện

3

65,66,67

Nói và nghe: Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa một sự kiện lịch sử.

1

68

Tự đánh giá, hướng dẫn tự học( học sinh tự học)

18

(69-72)

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA

HỌC KÌ I

Ôn tập học kỳ I: Đọc hiểu, thực hành tiếng Việt, viết 1 69
Kiểm tra, đánh giá học kỳ I 2 70,71
Trả bài . 1 72

HỌC KỲ II (Năm học 2021 – 2022)

TUẦN
(1)
BÀI
(2)
TÊN BÀI HỌC
(3)
SỐ TIẾT
(4)
THỨ TỰ
(5)

19+20+ 21

(73-84)

BÀI 6.

TRUYỆN (TRUYỆN ĐỒNG THOẠI, TRUYỆN CỦA PUS- KIN VÀ AN-ĐÉC-XEN)

– Đọc hiểu văn bản:

+ Văn bản 1: Bài học đường đời đầu tiên ( Tô Hoài)

3

73,74,75

+ Văn bản 2: Ông lão đánh cá và con cá vàng

3

76,77,78

– Thực hành tiếng Việt: Mở rộng chủ ngữ

1

79

Thực hành đọc hiểu:

+ Văn bản 3: Cô bé bán diêm

1

80

– Viết: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ

3

81,82,83

– Nói và nghe: Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ

1

84

Tự đánh giá, hướng dẫn tự học( học sinh tự học)

22+23+ 24

(85-96)

BÀI 7.

THƠ

(THƠ CÓ YẾU TỐ TỰ SỰ VÀ MIÊU TẢ)

– Đọc hiểu văn bản:

+ Văn bản 1: Đêm nay Bác không ngủ (Minh Huệ)

3

85,86,87

+ Văn bản 2: Lượm (Tố Hữu)

2

88,89

-Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ hoán dụ

2

90,91

Thực hành đọc hiểu:

+ Văn bản 3: Gấu con có chân vòng kiềng

1

92

-Viết: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả.

3

93,94,95

-Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề.

1

96

Tự đánh giá, hướng dẫn tự học( học sinh tự học)

25+26+ 27

(97-108)

BÀI 8.

VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

(NGHỊ LUẬN XÃ HỘI)

-Đọc hiểu văn bản:

+ Văn bản 1: Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật?

3

97,98,99

+ Văn bản 2: Khan hiếm nước ngọt.

2

100,101

-Thực hành tiếng Việt: Từ Hán Việt, văn bản và đoạn văn

2

102,103

Thực hành đọc hiểu:

+ Văn bản 3: Tại sao nên có vật nuôi trong nhà?

1

104

– Viết: Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống.

3

105,106,

107

– Nói và nghe:Trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống.

1

108

Tự đánh giá, hướng dẫn tự học( học sinh tự học)

28

(109-112)

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA

GIỮA HỌC KÌ II

Ôn tập giữa học kỳ II: Đọc hiểu, thực hành tiếng Việt, viết…

1

109

Kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ II

2

110,111

Trả bài .

1

112

29+30+ 31

(113-124)

BÀI 9.

TRUYỆN

(TRUYỆN NGẮN)

– Đọc hiểu văn bản:

+ Văn bản 1: Bức tranh của em gái tôi ( Tạ Duy Anh)

3

113,114,

115

+ Văn bản 2: Điều không tính trước (Nguyễn Nhật Ánh)

3

116,117,

118

– Thực hành tiếng Việt: Trạng ngữ

1

119

Thực hành đọc hiểu:

+ Văn bản 3: Chích bông ơi! ( Cao Duy Sơn)

1

120

– Viết: Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt

3

121,122,

123

– Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề

1

124

Tự đánh giá, hướng dẫn tự học( học sinh tự học)

32+33+ 34

(125-136)

BÀI 10.

VĂN BẢN THÔNG TIN

(THUẬT LẠI SỰ KIỆN THEO NGUYÊN NHÂN- KẾT QUẢ)

– Đọc hiểu văn bản:

+ Văn bản 1: Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng.

3

125,126,

127

+ Văn bản 2: Điều gì giúp bóng đá Việt Nam chiến thắng ?

2

128,129

-Thực hành tiếng Việt: Dấu ngoặc kép, Lựa chọn từ ngữ và cấu trúc câu phù hợp

2

130,131

Thực hành đọc hiểu:

+ Văn bản 3: Những phát minh tình cờ và bất ngờ.

1

132

– Viết: Tóm tắt văn bản thông tin, viết biên bản.

3

133,134,

135

-Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề

1

136

Tự đánh giá, hướng dẫn tự học( học sinh tự học)

35

(137-140)

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA

HỌC KÌ II

Ôn tập học kỳ II: Đọc hiểu, thực hành tiếng Việt, viết

1

137

Kiểm tra, đánh giá học kỳ II

2

138,139

Trả bài .

1

140

* Lưu ý: Về phân bổ thời lượng trong các bài (Tài liệu tập huấn của thầy Đỗ Ngọc Thống)

– Tổng thời lượng cho Lớp 6 là 140 tiết/năm. Ngoài Bài Mở đầu 4 tiết, 8 tiết Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì I và cuối học kì II; các bài còn lại (từ 1 đến 10) đều 12 tiết; có 8 tiết dự trữ.Trong mỗi bài 12 tiết, thường phân bổ như sau:

STT Nội dung dạy học Thời lượng (tiết)
1 Đọc hiểu văn bản 4 – 5
2 Thực hành tiếng Việt 1 – 2
3 Thực hành đọc hiểu 1- 2
4 Viết 3
5 Nói và nghe 1 – 2

Phân phối chương trình môn Địa lí 6 sách Cánh diều

Tuần Tiết Bài dạy Yêu cầu cần đạt
HỌC KÌ I

1

1

Bài mở đầu. Tại sao cần học địa lí

Tiết 1.

1. Những câu hỏi chủ yếu khi học Địa lí.

2. Những kĩ năng chủ yếu khi học địa lí

– Hiểu được tầm quan trọng của việc nắm vững các khái niệm cơ bản, các kĩ năng địa lí trong học tập và sinh hoạt.

– Hiểu được ý nghĩa và sự lí thú mà môn địa lí mang lạị.

– Nêu được vai trò của địa lí trong cuộc sống, có cái nhìn khách quan về thế giới quan và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống

2

2

Bài mở đầu. Tại sao cần học địa lí

Tiết 2.

3. Địa lí và cuộc sống

– Nêu được vai trò của địa lí trong cuộc sống, có cái nhìn khách quan về thế giới quan và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống

3

3

CHƯƠNG 1: BẢN ĐỒ-PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

Bài 1.Hệ thống kinh vĩ tuyến. Toạ độ địa li cùa một địa điểm trên bản đổ

– Biết được kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc, các bán cầu và toạ độ

địa lí, kinh độ, vĩ độ.

– Hiểu và phân biệt được sự khác nhau giữa kinh tuyến và vĩ tuyến, giữa kinh độ và

kinh tuyến, giữa vĩ độ và vĩ tuyến

4

4

Bài 2. Các yếu tổ cơ bản của bản đồ

Tiết 1.

1.Một số lưới kinh, vĩ tuyến của bản đồ thế giới

2. Kí hiệu bản đồ và chú giải bản đồ.

– Nhận biết được một số lưới lánh vĩ tuyến của bàn đồ thế giới.

– Biết đọc các ki hiệu bản đồ và chủ giải bản đồ hành chính, bản đồ địa hình.

5

5

Bài 2. Các yếu tổ cơ bản của bản đồ

Tiết 2.

3. Tỉ lệ bản đồ.

4. Phương hướng trên bản đồ

– Biết đọc các ki hiệu bản đồ và chủ giải bản đồ hành chính, bản đồ địa hình.

– Biết xác định phương hướng trên bản đổ và từih khoáng cách thục tề giữa hai địa điểm trên bản đổ theo ti lệ băn đồ

6

6

Bài 2. Các yếu tổ cơ bản của bản đồ

Tiết 3.

5. Một số bản đồ thông dụng.

– Nhận biết được một số lưới lánh vĩ tuyến của bàn đồ thế giới.

– Biết đọc các ki hiệu bản đồ và chủ giải bản đồ hành chính, bdn đồ địa hình.

7

7

Bài 3. Lược đồ trí nhớ

Vẽ được lược đồ trí nhớ thể hiện các đối tượng địa lí thân quen đối với học sinh

8

8

Bài 4. Thực hành: Đọc bản đồ.

Xác định vị trì của đôi tượng địa lí trên bản đổ. Tim đường đi trên bàn đồ

– Biết đọc bản đồ, xác định được vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ.

– Biết tìm đường đi trên bản đổ

9

9

Ôn tập

10

10

Kiểm tra giữa kì I

11

11

CHƯƠNG 2: TRÁI ĐẤT-HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI

Bài 5. Trái Đất trong hệ Mặt Trời Hình dạng và kích thước của Trái Đẩt

– Biết được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời: vị trí, tương quan với các hành tinh khác,…

– Mô tả được hình dạng, kích thước của Trái Đất.

12

12

Bài 6. Chuyển động tự quay quanh trục cùa Trái Đất và các hệ quả Địa lí

Tiết 1.

1.Chuyển động tự quay quanh trục cảu Trái Đất và hiện tượng ngày-đêm trên TĐ

-Mô tả được chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.

– Trình bày được các hệ quả của chuyển động tự quaỵ quanh trục của Trái Đất: ngày đêm luân phiên nhau

13

13

Bài 6. Chuyển động tự quay quanh trục cùa Trái Đất và các hệ quả Địa lí

Tiết 2.

2. Giờ Trái Đất

3. Sự lệch hướng của các vật thể

– Trình bày được các hệ quả của chuyển động tự quaỵ quanh trục của Trái Đất: ngày đêm luân phiên nhau, giờ trên Trái Đất (giờ địa phương/giờ khu vục), sự lệch hướng chuyển động của vật thể theo chiều kinh tuyến

– Nhận biêt được giờ địa phương/ giờ khu vực, so sánh được giờ của hai địa điêm trên thế giới

14

14

Bài 7. Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các hệ quả địa lí

Tiết 1.

1.Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.

2. Các mùa trên Trái Đất

– Mô tả được chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời: hướng, thời gian,…

– Mô tả được hiện tượng mùa: mùa ở các vùng vĩ độ và các bán cầu.

15

15

Bài 7. Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các hệ quả địa lí

Tiết 2.

3. Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa

– Trình bày được hiện tượng ngày đêm đài ngắn theo mùa và theo vĩ độ

16

16

Bài 8. Xác định phưong hướng ngoài thực địa

Xác định dược phương hướng ngoài thực tế dựa vào la bàn hoặc quan sát các hiện tượng tự nhiên

17

17

Ôn tập HKI

18

18

Kiểm tra HKI

HỌC KÌ II

19

19

CHƯƠNG 3: CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT

Bài 9. Cấu tạo của Trái Đất.

Các màng kiển tạo. Núi lửa và động đẩt

Tiết 1.

1.Cấu tạo của Trái Đất.

2. Các mảng kiến tạo

– Trình bày được cấu tạo của Trái Đất

– Xác định được trên lược đồ các mảng kiến tạo lớn, đới tiếp giáp của hai mảng xô vào nhau.

– Trình bày được hiện tượng động đất, núi lửa và nêu được nguyên nhân.

– Biết tìm kiếm thông tin về các thảm hoạ thiên nhiên do động đất và núi lửa gây ra vào nhau

20

Bài 9. Cấu tạo của Trái Đất.

Các màng kiển tạo. Núi lửa và động đẩt

Tiết 2.

3. Núi lửa và động đất

– Trình bày được hiện tượng động đất, núi lửa và nêu được nguyên nhân.

– Biết tìm kiếm thông tin về các thảm hoạ thiên nhiên do động đất và núi lửa gây ra vào nhau

20

21

Bài 10. Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi

– Phân biệt được quá trình nội sinh và ngoại sinh.

– Trình bày được tác động đồng thời của quá trình nội sinh và ngoại sinh trong hiện tượng tạo núi.

22

Bài 11.Các dạng địa hình chính. Khoáng sản

Tiết 1.

1.Các dạng địa hình chính

– Kế tên được các dạng địa hình, Nêu đc đặc điểm các dạng địa hình đó.

21

23

Bài 11.Các dạng địa hình chính. Khoáng sản

Tiết 2.

1.Các dạng địa hình chính (tiếp)

24

Bài 11.Các dạng địa hình chính. Khoáng sản

Tiết 3.

2. Khoáng sản

– Nêu được khái niệm, phân loại khoáng sản và giá trị của từng nhóm khoáng sản.

22

25

Bài 12. Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hỉnh đơn giản

Đọc được lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

26

CHƯƠNG 4: KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Bài 13. Khí quyển của Trái Đất. Các khối khí. Khí áp và gió

Tiết 1.

1.Khí quyển

– Mô tả được các tầng khi quyển, đặc điểm chính của tầng đổi lưu và tầng bình lưu.

– Kể dược tên và nêu được đặc điểm về nhiệt độ, độ ẩm của một sổ khối khí.

23

27

Bài 13. Khí quyển của Trái Đất. Các khối khí. Khí áp và gió

Tiết 2.

2. Các khối khí

– Trình bày được sự phàn bố các đai khi áp và các loại gió thổi thuờng xuyên trên Trái Đất.

– Biết cách sử dụng khi áp kế.

– Có ý thức bảo vệ bầu khi quyển và lớp ô-dôn

28

Bài 14. Nhiệt độ vả mưa. Thời tiết và khí hậu

Tiết 1.

1. Nhiệt độ không khí.

2. Hơi nước trong không khí.Mưa

– Trình bày được sự thay đổi nhiệt độ bề mặt Trái Đất theo vĩ độ.

– Mô tả được hiện tượng hình thành mây và mưa.

– Biết sử dụng nhiệt kế và ẩm kế.

24

29

Bài 14. Nhiệt độ vả mưa. Thời tiết và khí hậu

Tiết 2.

3. Thời tiết và khí hậu.

4. các đới khí hậu trên TĐ

– Trình bày được khái niệm thời tiết, khí hậu

– Phân biệt thời tiết và khí hậu.

-Trình bày được khái quát đặc điểm của một đới khí hậu.

30

Bàỉ 15. Biến đổi khí hậu và ứng phó vói biến đổi khí hậu

-Nêu được một số biểu hiện của biến đổi khí hậu.

-Trình bày được một số biện pháp phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu

25

31

Bàỉ 16. Thực hành: Đọc lược đổ khí hậu và biểu độ nhiệt độ —lượng mưa

– Phân tích được biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa.

– Xác định được đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của một số địa điểm trên bản đồ khí hậu thế giới

32

Ôn tập

26

33

Kiểm tra giữa HKII

34

CHƯƠNG 5: NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT

Bàỉ 17. Các thành phần chủ yểu của thuỷ quyến. Tuần hoàn nước trên Trái Đất

-Kể tên được các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển.

– Mô tả được vòng tuần hoàn lớn của nước

27

35

Bài 18. Sông. Nước ngầm và băng hà

Tiết 1.

1.Sông.

– Mô tả được các bộ phận của một dòng sông lớn; mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với các nguồn cấp nước sông.

– Nêu được tẩm quan trọng của việc sử dụng tổng họp nước sông, hồ.

36

Bài 18. Sông. Nước ngầm và băng hà

Tiết 2.

2. Nước ngầm và băng hà

– các yêu tố tạo nên nước ngầm và băng hà

– Nêu được tầm quan trọng của nước ngầm vả băng hà

28

37

Bài 19. Biển và đại dương. Một sổ đặc điểm của môi trường biển

Tiết 1.

1. Biển và đại dương thế giới

– Xác định được trên bản đồ các đại dương thế giới.

38

Bài 19. Biển và đại dương. Một sổ đặc điểm của môi trường biển

Tiết 2

2. Một số đặc điểm của môi trường biển.

– Nêu được sự khác biệt về nhiệt độ, độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới.

– Trình bày được các hiện tuợng sóng, thuỷ triều, dòng biển

29

39

Bài 20. Thực hành: Xác định trên lược đồ các đại dương thế giới

Xác định trên bản đồ, lược đồ trồng các đại dương thế giới

40

CHƯƠNG 6: ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT

Bài 21: Lớp đất trên Trái Đất

Tiết 1.

1. Lớp đất trên TĐ

– Nêu được các tầng đất và các thành phần chính của đất.

-Trình bày được một số nhân tố hình thành đất.

30

41

Bài 21: Lớp đất trên Trái Đất

Tiết 2.

2. Một số nhóm đất chính

– Kể được tên một số nhóm đất điển hình trên thế giới.

– Xác định được trên bản đồ một số nhóm đất ở vùng nhiệt đới hoặc ở vùng ôn đới.

42

Bài 22. Sự da dạng của thế giới sinh vật. Các đới thiên nhiên trên Trái Đất.

Tiết 1.

1. Sự đa dạng của giới sinh vật.

Biết được sự đa dạng của sinh vật trên lục địa được thể hiện qua sự đa dạng của thực vật và động vật.

31

43

Bài 22. Sự da dạng của thế giới sinh vật. Các đới thiên nhiên trên Trái Đất.

Tiết 2

2. Các đới thiên nhiên trên TĐ

Xác định được vị trí của các đới khí hậu ; đặc điểm khí hậu, thực vật của từng đới khí hậu đó

44

Bài 22. Sự da dạng của thế giới sinh vật. Các đới thiên nhiên trên Trái Đất.

Tiết 3.

3.Rừng nhiệt đới.

Biết được các đặc điểm về nhiệt độ Tb, lượng mưa TB, sự đa dạng của thực vật, động vật của rừng nhiệt đới

32

45

Bài 23. Thực hành: Tìm hiểu lớp phù thực vật ở địa phương

Biết cách tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương

46

CHƯƠNG 7 : CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Bài 24. Dân số thế giới. Sự phân bố dân cư thế giới. Các thành phố lớn trên thế giới

Tiết 1.

1.Quy mô dân số thế giới

– Biết được số dân trên thế giới. Trình bày và giải thích được đặc điềm phân bố dân cư trên thế giới.

– Đọc được biểu đồ quy mô dân số thế giới.

33

47

Bài 24. Dân số thế giới. Sự phân bố dân cư thế giới. Các thành phố lớn trên thế giới

Tiết 2.

2. Sự phân bố dân cư thế giới

– Biết được đặc điểm phân bố dân cư trên TG, giải thích được nguyên nhân đó.

48

Bài 24. Dân số thế giới. Sự phân bố dân cư thế giới. Các thành phố lớn trên thế giới

Tiết 3.

3. Sự phân bố các thành phố lớn trên thế giới

– Kể tên và Xác định được trên bản đồ một số thành phố đông dân nhất thế giới

34

49

Bài 25. Con người và thiên nhĩên

– Nêu được các tác động của thiên nhiên lên hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người.

– Trình bày được những tác động chủ yểu của loài người lên thiên nhiên Trái Đất.

– Nêu được ý nghĩa của việc bảo vệ tự nhiên

và khai thác thông m inh các tài nguyên vỉ sự phát triển bển vững. Liên hệ thực tế

50

Bài 26. Thực hành: Tìm hiểu tác động của con người lên môi trường tự nhiên trong sản xuất

– Biết được mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên ở địa phương.

– Biết cách tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương

35

51

Ôn tập cuối kì II

52

Kiểm tra cuối kì II

Phân phối chương trình môn Mĩ thuật 6 sách Cánh diều

Tổng số tiết: 35. Học kì I: 18. Học kì II: 17

Chủ đề Tiết Tên bài dạy Nội dung Tích hợp Ghi chú

Chủ đề 1:

Kết nối bạn bè

1

Bài 1: Chân dung bạn em

Vẽ chân dung màu, tỉ lệ giải

phẫu mặt người đơn giản

Nghệ thuật Ai Cập, La Mã;

TIẾT 1

-Khám phá kiến thức mới, tìm

ý tưởng và tìm phương pháp

thực hành.

– Chuẩn bị

đồ dùng, học liệu.

TIẾT 2

– Thực hiện

bài tập, sáng tạo sản phẩm.

– Thảo luận,

chia sẻ sản phẩm của mình và

của các bạn.

2

3

Bài 2: Tạo hình nhóm nhân vật

Tạo hình nhóm nhân vật (người/vật)

với giấy mềm/giấy bạc, đất nặn.

tư thế vận động của người

Nghệ thuật

điêu khắc

tiền sử, cổ đại

4

5

Bài 3: In tranh kết hợp nhiều bản khắc

Tạo hình khuôn rời bằng củ quả để in ghép thành tranh, tư duy bố cục

Nghệ thuật in ghép bản khắc

6

Chủ đề 2

Di sản mĩ thuật

7

Bài 4: Nghệ thuật tạo hình tiền sử và cổ đại

Tìm hiểu, thực hành theo

phong cách, thẩm mĩ tạo hình tiền sử, cổ đại.

Lí luận, Lịch sử

mĩ thuật

8

9

Bài 5: Sáng tạo họa tiết trang trí

Vẽ họa tiết theo quy tắc cân bằng

thể đối xứng, tư duy tạo hình đơn giản

Hoa văn mĩ thuật truyền thống

Việt Nam

10

Chủ đề 3

Mĩ thuật và thiên nhiên

11

Bài 6: Tạo hình cá bằng lá cây

In lá cây có gân đối xứng

tạo hình cá, bố cục và

tương phản hình với nền

Nghệ thuật trang trí cổ đại Hy Lạp,

La Mã. Giáo dục

môi trường

12

13

Bài 7: Thời trang cho vật nuôi

trang phục cho vật nuôi (trâu, bò

mùa đông; thú cưng, đồ vật)

theo vùng miền bao gồm cả

vật liệu tái chế

Giáo dục

phòng chống rét cho vật nuôi

14

15

Bài 8: Vẽ nhóm mẫu có dạng khối cầu

Vẽ mẫu nhóm quả tròn.

Hình dáng,

đậm nhạt (đơn giản)

Đặc biệt về cấu trúc khối cầu

Nghệ thuật

đèn lồng thủ công truyền thống

16

17

Bài 9: Ôn tập học kì 1

Ôn tập theo chủ đề, ghi nhớ,

ứng dụng

Tổng kết các

chủ đề tích hơp

18

Kiểm tra học kì 1

Chủ đề 4

Quê hương

19

Bài 10:  Biển đảo quê hương

Vẽ phong cảnh màu.

Đường chân trời

Giáo dục

tình yêu đất nước,

biển đảo

20

21

Bài 11: Ngày hội quê em

Vẽ tranh về đề tài lễ hội,

màu sắc nóng lạnh tương phản

Giáo dục văn hóa truyền thống

22

Chủ đề 5

Nhà thiết kế

tài hoa

23

Bài 12: Tạo hình và trang trí chữ

Cách vẽ, sáng tạo chữ nghệ thuật

Lịch sử

chữ tượng hình

24

25

Bài 13: Thiết kế tạo dáng ô tô

Tạo dáng xe ô tô tùy thích

bằng mô hình, vật liệu thân thiện

Lịch sử thiết kế

công nghiệp,

tái chế, kiến thức giao thông

26

27

Bài 14: Thiết kế thiệp chúc mừng

Tạo hình và trang trí bằng các

kĩ thuật vẽ/in

Giáo dục

truyền thống nhân ái, trách nhiệm

28

Chủ đề 6

Sống xanh

29

Bài 15: Thiết kế túi giấy

Gấp, dán, trang trí với bìa, giấy,… gợi ý dự án túi

Tái chế/dự án

môi trường

30

31

Bài 16: Tạo hình đồ chơi bằng vật liệu tái chế

Tạo hình đồ chơi và thời trang

sử dụng giấy, bìa, hộp…

dạng tái chế.

Giáo dục

môi trường bền vững

32

33

Bài 17: Ôn tập học kì 2

Ôn tập theo chủ đề, ghi nhớ,

ứng dụng

Tổng kết các

chủ đề tích hơp

34, 35

Kiểm tra học kì 2, tổng kết năm học

Đánh giá tổng kết

Phân phối chương trình Lịch sử 6 sách Cánh diều

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

ST

TT

1

Bài 1. Lịch sử là gì

2

1,2

1,2

Máy tính, tivi

-Tranh chụp về các sự kiện

– Tranh ảnh về một số hiện vật lịch sử cổ- trung đại

– phim khai quật di tích hoàng thành thăng long

Lớp học

3

Bài 2. Cách tính thời gian trong lịch sử

1

3

3

Máy tính, tivi

– Tờ lịch treo tường

Lớp học

4

Bài 3, Nguồn gốc loài người

2

4,5

45

Máy tính, tivi

– Bản đồ dấu tích khảo cổ trên đất nước Việt Nam và khu vực ĐNA

– Tranh các hiện vật khảo cổ học

– Phim về các hiện vật khảo cổ học tiêu biểu

Lớp học

5

Bài 4. Xã hội nguyên thủy

2

6,7

6.7

Máy tính, tivi

– Phim mô phỏng đời sống xã hội nguyên thuỷ

Lớp học

6

Bài 5. Sự chuyển và phân hoá của xã hội nguyên thuỷ

2

8,9

89

Máy tính, tivi

Lớp học

7

Kiểm tra giữa kỳ I

1

10

10

Đề kiểm tra

Lớp học

8

Bài 6 . Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại

3

11,12,13

11,12,13

Máy tính, tivi

– Bản đồ Ai cập, Lưỡng Hà cổ đại

Lớp học

9

Bài 7. Ấn Độ cổ đại

3

14,15,16

14,15,16

Máy tính, tivi

-Bản đồ Ấn độ cỏ đại

Lớp học

Ôn tập học kỳ

1

17

17

Máy tính, tivi

Lớp học

Kiểm tra học kỳ

1

18

18

Đề kiểm tra

Lớp học

Bài 8. Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

2

19,20,

19

Máy tính, tivi

– Bản đồ Trung Quốc cổ đại

Lớp học

Bài 19. Hy Lạp -Rô Ma cổ đại

3

21,22,23

20,21

Máy tính, tivi

– Bản đồ Hy Lạp, La Mã cổ đại

Lớp học

Bài 10. Sự ra đời và phát triển các vương quốc ĐNA

2

24,25

21,22

Máy tính, tivi

– Bản đồ Đông Nam Á cổ đại

-Bản đồ Đông Nam Á khoảng thế kỉ VII

Bản đồ Đông Nam Á thế kỉ X

Lớp học

Bài 11. Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỷ 10

2

26,27

22,23

Máy tính, tivi

-Bản đồ thể hiện hoạt động thương mại trên biển đông

– Video về ngôi đền nổi tiếng Barabodur

-Video về văn hoá Ốc eo

Lớp học

Bài 12. Nhà nước Văn Lang

2

28,29

23,24,

Máy tính, tivi

– Bản đồ thể hiện nước Văn Lang Âu Lac

– video về đời sống xã hội và phong tục của ngừoi văn Lang Âu Lạc

Lớp học

Bài 13. Nhà nước. Âu Lạc

2

30,31

24,25

Bài 14. Chính sách cai trị của phong kiến hướng bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc

3

32,33,34

25,26

Máy tính, tivi

– Bản đồ Việt Nam dưới thời Bắc thuộc

Lớp học

Ôn tập

1

35

27

Máy tính, tivi

Lớp học

Kiểm tra giữa kỳ 2

1

36

27

Đề kiểm tra

Lớp học

Bài 15. Các cuộc đấu tranh giành độc lập trước thế kỉ X

5

37,38,39,40,41

28,29,30

Máy tính, tivi

-Video tóm tắt các cuộc khởi nghĩa

Lớp học

Bài 16. Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt

1

42

30

Máy tính, tivi

Video giới thiệu về một số di tích lịch sử Việt nam

Lớp học

Bào 17 Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉX

2

43,44

31

Máy tính, tivi

Video tóm tắt về cuộc vận động tự chủ và chiến thắng Bạch Đằng 938

Lớp học

Bài 18. Vương quốc Cham pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

2

45,46

32

Máy tính, tivi

Bản đồ Cham Pa từ thế kỉ I TCN đến thế kỉ XV

– Video

Lớp học

Bài 19. Vương quốc Phù Nam

2

47,48

33

Máy tính, tivi

Bản đồ Phù Nam từ thế kỉ I TCN đến thế kỉ XV

Lớp học

Lịch sử địa phương

1

49

34

Máy tính, tivi

Lớp học

Ôn tập

1

50

34

Máy tính, tivi

Lớp học

Kiểm tra cuối học kỳ 2

1

51

35

Đề kiểm tra

Lớp học

Chữ bài kiểm tra, đánh giá cuối năm

1

52

35

Lớp học

Phân phối chương trình Khoa học tự nhiên 6 sách Cánh diều

Tổng số tiết: 140/năm học. Học kỳ I: 72 tiết/ 18 tuần. Học kỳ II: 68 tiết/17 tuần

Kiểm tra giữa kỳ I: hết tuần 9; Kiểm tra học kỳ I: tuần 18

Kiểm tra giữa kỳ II: hết tuần 26; Kiểm tra học kỳ II: tuần 35

– Kiểm tra định kì 10%= 14 tiết (Bao gồm bài kiểm tra giữa kì, cuối kì và ôn tập cuối kì. Bài kiểm tra cuối kì là bài tổ hợp KHTN đặt tại phân môn sinh do môn sinh nhiều tiết hơn, hai môn Lí, Hóa chỉ có bài giữa kì và ôn tập cuối kì.)

1. Phân môn hóa học: 35 tiết (kì 1 18 tiết, kì II 17 tiết)

Tên chương Tiết Tên bài học Tuần thực hiện Ghi chú

Chương I:

Mở đầu về KHTN

(10 tiết + 2 tiết ôn tập kiểm tra)

1, 2

Bài 2: An toàn trong phòng thực hành

Tuần 1, 2

3, 4

Bài 5: Đo chiều dài

Tuần 3, 4

5, 6

Bài 6: Đo khối lượng

Tuần 5, 6

7, 8

Bài 7: Đo thời gian

Tuần 7, 8

9

Ôn tập kiểm tra giữa kì I

Tuần 9

10

Kiểm tra giữa kì I

Tuần 10

11, 12

Bài 8: Đo nhiệt độ

Tuần 11, 12

Chương II:

Chất quanh ta

(7 tiết+ 1 tiết ôn tập)

13, 14

Bài 9: Sự đa dạng các chất

Tuần 13, 14

15, 16

Bài 10: Các thể của chất và sự chuyển thể

Tuần 15, 16

17

Ôn tập học kì I

Tuần 17

18, 19, 20

Bài 11: Oxygen. Không khí

Tuần 18, 19, 20

Chương III:

Một số vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu, lương thực – thực phẩm thông dụng

(8 tiết + 2 tiết ôn tập, kiểm tra)

21, 22

Bài 12: Một số vật liệu

Tuần 21, 22

23, 24

Bài 13: Một số nguyên liệu

Tuần 23, 24

25, 26

Bài 14: Một số nhiên liệu

Tuần 25, 26

27

Ôn tập giữa kì II

Tuần 27

28

Kiểm tra giữa kì II

Tuần 28

29, 30

Bài 15: Một số lương thực, thực phẩm

Tuần 29, 30

Chương IV:

Hỗn hợp và tách chất khỏi hỗn hợp

(4 tiết)

31, 32

Bài 16: Hỗn hợp các chất

Tuần 31, 32

33, 34

Bài 17: Tách chất khỏi hỗn hợp

Tuần 33, 34

Ôn tập

35

Ôn tập học kì I

Tuần 35

(Chú ý: Các tiết ôn tập và kiểm tra có thể thay đổi tuần để phù hợp với lịch chung của nhà trường và phân phối hệ số điểm của bài kiểm tra định kì cho năm học 2021-2022)

2. Phân môn vật lí: 35 tiết (kì 1 18 tiết, kỉ II 17 tiết)

Tên chương Tiết Tên bài học Tuần thực hiện Ghi chú

Chương VIII: Lực trong đời sống

(12 tiết + 2 tiết ôn tập kiểm tra)

1, 2

Bài 40: Lực là gì

Tuần 1, 2

3, 4

Bài 41: Biểu diễn lực

Tuần 3, 4

5, 6

Bài 42: Biến dạng của lò so

Tuần 5, 6

7, 8

Bài 43: Trọng lượng, lực hấp dẫn

Tuần 7, 8

9

Ôn tập kiểm tra giữa kì I

Tuần 9

10

Kiểm tra giữa kì I

Tuần 10

11, 12

Bài 44: Lực ma sát

Tuần 11, 12

13, 14

Bài 45: Lực cản của nước

Tuần 13, 14

Chương IX: Năng lượng

(9 tiết)

15, 16

Bài 46: Năng lượng và sự truyền năng lượng

Tuần 15, 16

17

Ôn tập học kì I

Tuần 17

18, 19

Bài 47: Một số dạng năng lượng

Tuần 18

Học kì II từ tuần 19

20, 21

Bài 48: Sự chuyển hóa năng lượng

Tuần 20, 21

22

Bài 49: Năng lượng hao phí

Tuần 22

23

Bài 50: Năng lượng tái tạo

Tuần 23

24

Bài 51: Tiết kiệm năng lượng

Tuần 24

Chương 10: Trái đất và bầu trời

(8 tiết + 2 tiết ôn tập kiểm tra)

25, 26

Bài 52: Chuyển động nhìn thấy của mặt trời, thiên thể

Tuầng 25, 26

27

Ôn tập giữa kì II

Tuần 27

28

Kiểm tra giữa kì II

Tuần 28

29, 30

Bài 53: Mặt trăng

Tuần 29, 30

31, 32

Bài 54: Hệ mặt trời

Tuần 31, 32

33, 34

Bài 35: Ngân hà

Tuần 33, 34

35

Ôn tập học kì I

Tuần 35

(Chú ý: Các tiết ôn tập và kiểm tra có thể thay đổi tuần để phù hợp với lịch chung của nhà trường và phân phối hệ số điểm của bài kiểm tra định kì cho năm học 2021-2022)

3. Phân môn sinh học:

Tên chương Tiết Tên bài học Tuần thực hiện Ghi chú

Chương I:

Mở đầu về KHTN

(5 tiết)

1, 2, 3

Bài 1: Giới thiệu về KHTN

Tuần 1, 2

4

Bài 3: Sử dụng kính lúp

Tuần 2

5

Bài 4: Sử dụng kính hiển vi quang học

Tuần 3

Chương V:

Tế bào

(8 tiết)

6, 7

Bài 18: Tế bào – đơn vị cơ bản của sự sống

Tuần 3, 4

8, 9

Bài 19: Cấu tạo và chức năng các thành phần tế bào

Tuần 4, 5

10, 11

Bài 20: Sự lớn lên và sinh sản của tế bào

Tuần 5, 6

12, 13

Bài 21: TH: Quan sát và phân biệt một số loại tế bào

Tuần 6, 7

Chương VI: Từ tế bào đến cơ thể

(9 tiết)

14, 15

Bài 22: Cơ thể sinh vật

Tuần 7, 8

16

Ôn tập kiểm tra giữa kì I

Tuần 8

17

Kiểm tra giữa kì I

Tuần 9

18, 19, 20

Bài 23: Tổ chức cơ thể đa bào

Tuần 9, 10

21, 22, 23

Bài 24: TH Quan sát và mô tả cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào

Tuần 11, 12

24

Ôn tập chương VI

Tuần 12

Chương VII: Đa dạng thế giới sống

(40 tiết)

25, 26

Bài 25: Hệ thống phân loại sinh vật

Tuần 13

27, 28

Bài 26: Khóa lưỡng phân

Tuần 14

29, 30

Bài 27: Vi khuẩn

Tuần 15

31, 32

Bài 28: TH Làm sữa chua và quan sát vi khuẩn

Tuần 16

33, 34

Bài 29: Virus

Tuần 17

35

Ôn tập học kì I

Tuần 18

36

Kiểm tra cuối kì I môn KHTN

Tuần 18

37, 38

Bài 30: Nguyên sinh vật

Tuần 19

Bắt đầu học kì II

39, 40

Bài 31: TH quan sát nguyên sinh vật

Tuần 20

41, 42

Bài 32: Nấm

Tuần 21

43, 44

Bài 33: TH quan sát các loại nấm

Tuần 22

45, 46, 47, 48, 49

Bài 34: Thực vật

Tuần 23, 24, 25

50

Ôn tập giữa kì II

Tuần 25

51

Kiểm tra giữa kì II

Tuần 26

52, 53

Bài 35: TH quan sát và phân biệt một số nhóm thực vật

Tuần 26, 27

54, 55, 56, 57, 58

Bài 36: Động vật

Tuần 27, 28, 29

59, 60, 61

Bài 37: TH quan sát và nhận biết một số nhóm động vật ngoài thiên nhiên

Tuần 30, 31

62, 63, 64

Bài 38: Đa dạng sinh học

Tuần 31, 32

65, 66, 67, 68

Bài 39: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên

Tuần 33, 34

69

Ôn tập học kì II

Tuần 35

70

Kiểm tra cuối kì II môn KHTN

Tuần 35

Phân phối chương trình Tin học 6 sách Cánh diều

Nội dung Số tiết dự kiến

CHỦ ĐỀ A. MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG

THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU – BIỂU DIỄN THÔNG TIN VÀ LƯU TRỮ DỮ LIỆU TRONG MÁY TÍNH

Bài 1. Thông tin – Thu nhận và xử lí thông tin

Mỗi bài/1 tiết

Bài 2. Lưu trữ và trao đổi thông tin

Bài 3. Máy tính trong hoạt động thông tin

Bài 4. Biểu diễn văn bản, hình ảnh, âm thanh trong máy tính

Bài 5. Dữ liệu trong máy tính

CHỦ ĐỀ B. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET GIỚI THIỆU VỀ MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

4 tiết

Bài 1. Khái niệm và lợi ích của mạng máy tính

Mỗi bài/1 tiết

Bài 2. Các thành phần của mạng máy tính

Bài 3. Mạng có dây và mạng không dây

Bài 4. Thực hành về mạng máy tính

CHỦ ĐỀ C. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

WORLD WIDE WEB, THƯ ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG CỤ TÌM KIẾM THÔNG TIN

6 tiết

Bài 1. Thông tin trên web

Mỗi bài/1 tiết

Bài 2. Truy cập thông tin trên Internet

Bài 3. Giới thiệu máy tìm kiếm

Bài 4. Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet

Bài 5. Giới thiệu thư điện tử

Bài 6. Thực hành sử dụng thư điện tử

CHỦ ĐỀ D. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

ĐỀ PHÒNG MỘT SỐ TÁC HẠI KHI THAM GIA INTERNET

3 tiết

Bài 1. Mặt trái của Internet

Bài 2. Sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin

Mỗi bài/1 tiết

Bài 3. Thực hành phòng vệ trước ảnh hưởng xấu từ Internet

CHỦ ĐỀ E. ỨNG DỤNG TIN HỌC

SOẠN THẢO VĂN BẢN CƠ BẢN VÀ SƠ ĐỒ TƯ DUY

9 tiết

Bài 1. Tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo văn bản

Mỗi bài/1 tiết

Bài 2. Trình bày trang, định dạng và in văn bản

Bài 3. Thực hành tìm kiếm, thay thế và định dạng văn bản

Bài 4. Trình bày thông tin ở dạng bảng

Bài 5. Thực hành tổng hợp về soạn thảo văn bản

Bài 6. Sơ đồ tư duy

Bài 7. Thực hành khám phá phần mềm sơ đồ tư duy

Bài 8. Dự án nhỏ: Lợi ích của sơ đồ tư duy

2 tiết

CHỦ ĐỀ F. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

KHÁI NIỆM THUẬT TOÁN VÀ BIỂU DIỄN THUẬT TOÁN

5 tiết

Bài 1. Khái niệm thuật toán

Mỗi bài/1 tiết

Bài 2. Mô tả thuật toán. Cấu trúc tuần tự trong thuật toán

Bài 3. Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán

Bài 4. Cấu trúc lặp trong thuật toán

Bài 5. Thực hành về mô tả thuật toán

Ôn tập

1 tiết

Kiểm tra định kì

2 tiết

Tổng

35 tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!