Tổng hợp

Mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức 20/10

Mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức 20/10 được lập ra để trình lên cấp lên xin kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Với 2 mẫu tờ trình dưới đây, bạn chỉ cần thay đổi một chút thông tin cho phù hợp với cơ quan, trường học của mình.

Nội dung của mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức 20/10

  • Tiêu ngữ và quốc hiệu “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” …
  • Cần có đơn vị kính gửi
  • Căn cứ thành lập tờ trình
  • Lý do
  • Thống kê các mục cần chi tiêu
  • Mục đích khi xin kinh phí

Tờ trình xin kinh phí tổ chức 20/10 – Mẫu 1

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bạn đang xem: Mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức 20/10

TỜ TRÌNH
(V/v Xin kinh phí tổ chức ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam)

Kính gửi: Ban giám hiệu Trường ………………

Tôi tên là: …………..

Chức vụ: Trưởng ban nữ Công gia chánh

Để thiết thực Chào mừng ….. năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1931 – 20/10/…….). Tạo không khí vui vẻ, đoàn kết cùng hướng về ngày 20/10 đối với chị em đang công tác tại trường; Được sự thống nhất và cho phép của Chi bộ, BGH nhà trường và BCH Công đoàn, Ban nữ công gia chánh tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm …. năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Để góp phần tổ chức thành công buổi tọa đàm nói trên nay ban nữ công gia chánh kính trình với BGH nhà trường và xin BGH nhà trường nhà hỗ trợ cho ban nữ công gia buổi lễ một khoản kinh phí nhằm phục vụ cho buổi tọa đàm, cụ thể là: ………………. đồng (……………………………………..)

Kính mong BGH nhà trường quan tâm tạo điều kiện để buổi tọa đàm diễn ra và thành công tốt đẹp.

Trong lúc chờ đợi sự quan tâm của BGH nhà trường quan tâm tạo điều kiện phê duyệt chúng tôi xin chân thành cám ơn!

………, ngày …..tháng ….năm ….

DUYỆT CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG TM. BAN NỮ CÔNG

Tờ trình xin kinh phí tổ chức 20/10 – Mẫu 2

CÔNG TY …….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …/…..
V/v xin kinh phí 20-10

……, ngày ….. tháng ….. năm

Kính gửi: ………………………………………….

Tên tôi là:…………………………………………….Chức vụ:…………………………………………………

Thực hiện kế hoạch hoạt động chào mừng 20/10/20……….. của ………………..

Tôi lập tờ trình xin kinh phí tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20 tháng 10 cụ thể như sau:

Dự trù kinh phí

TT DANH MỤC HOẠT ĐỘNG/HÀNG HÓA ĐVT S.LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Hội diễn văn nghệ
1 Hỗ trợ công tác chỉ đạo Người 2
2 Hổ trợ làm sân khấu Người 3
3 Phông sự kiện Tấm 1
4 Hỗ trợ người lên kế hoạch chương trình, duyệt kế hoạch Người 2
5 Hỗ trợ dẫn chương trình Người 2
6 Thuê loa đài, đàn ogan Buổi 1
Giải thưởng
7 Giải nhất Giải 1
8 Giải nhì Giải 2
9 Giải Ba Giải 3
10 Giải KK Giải 5
11 Hổ trợ giám khảo Người 2
Cộng:

Tổng mức kinh phí:………………………..(Bằng chữ:……………………………….)

Kính mong Ban lãnh đạo ……………………… xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:
– Như trên
– Lưu vt;

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!