Tổng hợp

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH PHÚ YÊN

 MÃ ZIP CODE TỈNH PHÚ YÊN  LÀ 620000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh PHÚ YÊN  THPT Nguyễn Đình Chiểu sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

Bạn đang xem: MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH PHÚ YÊN

MÃ ZIP CODE TỈNH PHÚ YÊN

TỈNH/THÀNH PHỐ HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Tỉnh Phú Yên Huyện Phú Hòa 623440 Bưu cục cấp 3 Hòa Thắng Thôn Phong Niên, Xã Hoà Thắng, Huyện Phú Hòa
Tỉnh Phú Yên Huyện Phú Hòa 623450 Điểm BĐVHX Hòa Quang Nam Thôn Nho Lâm, Xã Hòa Quang Nam, Huyện Phú Hòa
Tỉnh Phú Yên Huyện Phú Hòa 623430 Điểm BĐVHX Hòa Hội Thôn Phong Hậu, Xã Hoà Hội, Huyện Phú Hòa
Tỉnh Phú Yên Huyện Phú Hòa 623406 Điểm BĐVHX Hòa An Thôn Ân Niên, Xã Hoà An, Huyện Phú Hòa
Tỉnh Phú Yên Huyện Phú Hòa 623420 Điểm BĐVHX Hòa Định Tây Thôn Phú Sen, Xã Hoà Định Tây, Huyện Phú Hòa
Tỉnh Phú Yên Huyện Phú Hòa 623410 Điểm BĐVHX Hòa Định Đông Thôn Định Thành, Xã Hoà Định Đông, Huyện Phú Hòa
Tỉnh Phú Yên Huyện Phú Hòa 623470 Điểm BĐVHX Hòa Trị Thôn Phụng Tường 1, Xã Hoà Trị, Huyện Phú Hòa
Tỉnh Phú Yên Huyện Phú Hòa 623466 Điểm BĐVHX Hòa Quang Bắc Thôn Hạnh Lâm, Xã Hoà Quang Bắc, Huyện Phú Hòa
Tỉnh Phú Yên Huyện Phú Hòa 623400 Bưu cục cấp 2 Phú Hòa Thôn Định Thành, Xã Hoà Định Đông, Huyện Phú Hòa
Tỉnh Phú Yên Huyện Tây Hòa 623210 Bưu cục cấp 2 Phú Thứ Khu phố Phú Thứ, Xã Hòa Bình 2, Huyện Tây Hòa
Tỉnh Phú Yên Huyện Tây Hòa 623240 Điểm BĐVHX Đồng Bò Thôn Thạch Bàn, Xã Hoà Phú, Huyện Tây Hòa
Tỉnh Phú Yên Huyện Tây Hòa 623310 Bưu cục cấp 3 Sơn Thành Thôn Bình Thắng, Xã Sơn Thành Đông, Huyện Tây Hòa
Tỉnh Phú Yên Huyện Tây Hòa 623270 Điểm BĐVHX Hòa Tân Tây Thôn Xuân Thạnh 1, Xã Hoà Tân Tây, Huyện Tây Hòa
Tỉnh Phú Yên Huyện Tây Hòa 623200 Điểm BĐVHX Hòa Bình 1 Thôn Phước Nông, Xã Hòa Bình 1, Huyện Tây Hòa
Tỉnh Phú Yên Huyện Tây Hòa 623220 Điểm BĐVHX Hòa Phong Thôn Mỹ Thạnh Đông 1, Xã Hoà Phong, Huyện Tây Hòa
Tỉnh Phú Yên Huyện Tây Hòa 623241 Điểm BĐVHX Hòa Phú Thôn Lạc Mỹ, Xã Hoà Phú, Huyện Tây Hòa
Tỉnh Phú Yên Huyện Tây Hòa 623300 Điểm BĐVHX Hòa Đồng Thôn Phú Diễn, Xã Hoà Đồng, Huyện Tây Hòa
Tỉnh Phú Yên Huyện Tây Hòa 623280 Điểm BĐVHX Hòa Thịnh Thôn Mỹ Xuân 1, Xã Hoà Thịnh, Huyện Tây Hòa
Tỉnh Phú Yên Huyện Tây Hòa 623250 Điểm BĐVHX Hòa Mỹ Tây Thôn Ngọc Lâm, Xã Hoà Mỹ Tây, Huyện Tây Hòa
Tỉnh Phú Yên Huyện Tây Hòa 623260 Điểm BĐVHX Hòa Mỹ Đông Thôn Phú Nhiêu, Xã Hoà Mỹ Đông, Huyện Tây Hòa
Tỉnh Phú Yên Huyện Tây Hòa 623347 Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng ĐL Thôn Đá Mài, Xã Sơn Thành Tây, Huyện Tây Hòa
Tỉnh Phú Yên Huyện Tây Hòa 623349 Điểm BĐVHX Sơn Thành Tây Thôn Sơn Thọ, Xã Sơn Thành Tây, Huyện Tây Hòa
Tỉnh Phú Yên Huyện Đông Hòa 623050 Điểm BĐVHX Hòa Xuân Đông Thôn Bàn Thạch, Xã Hoà Xuân Đông, Huyện Đông Hòa
Tỉnh Phú Yên Huyện Đông Hòa 623070 Bưu cục cấp 3 Phú Hiệp Khu phố Phú Hiệp 1, Xã Hòa Hiệp Trung, Huyện Đông Hòa
Tỉnh Phú Yên Huyện Đông Hòa 623080 Điểm BĐVHX Hòa Hiệp Nam Thôn Đa Ngư, Xã Hòa Hiệp Nam, Huyện Đông Hòa
Tỉnh Phú Yên Huyện Đông Hòa 623060 Điểm BĐVHX Hòa Hiệp Bắc Thôn Mỹ Hòa, Xã Hoà Hiệp Bắc, Huyện Đông Hòa
Tỉnh Phú Yên Huyện Đông Hòa 623030 Điểm BĐVHX Hòa Xuân Nam Thôn Hảo Sơn, Xã Hoà Xuân Nam, Huyện Đông Hòa
Tỉnh Phú Yên Huyện Đông Hòa 623010 Điểm BĐVHX Hòa Tân Đông Thôn Đồng Thạnh, Xã Hoà Tân Đông, Huyện Đông Hòa
Tỉnh Phú Yên Huyện Đông Hòa 623000 Điểm BĐVHX Hòa Thành Thôn Phước Lộc 1, Xã Hoà Thành, Huyện Đông Hòa
Tỉnh Phú Yên Huyện Đông Hòa 623090 Điểm BĐVHX Hòa Tâm Thôn Phước Long, Xã Hoà Tâm, Huyện Đông Hòa
Tỉnh Phú Yên Huyện Đông Hòa 623020 Điểm BĐVHX Hoà Xuân Tây Thôn Bàn Nham Bắc, Xã Hoà Xuân Tây, Huyện Đông Hòa
Tỉnh Phú Yên Huyện Đông Hòa 623100 Bưu cục cấp 2 Hòa Vinh Khu phố 2, Xã Hoà Vinh, Huyện Đông Hòa
Tỉnh Phú Yên Huyện Đông Hòa 623130 Bưu cục văn phòng VP BĐH Đông Hòa Khu phố 1, Xã Hoà Vinh, Huyện Đông Hòa
Tỉnh Phú Yên Huyện Sông Hinh 622700 Bưu cục cấp 2 Sông Hinh Khu phố 6, Thị Trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh
Tỉnh Phú Yên Huyện Sông Hinh 622750 Điểm BĐVHX Đức Bình Đông Thôn Tân Lập, Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh
Tỉnh Phú Yên Huyện Sông Hinh 622770 Điểm BĐVHX Sơn Giang Thôn Nam Giang, Xã Sơn Giang, Huyện Sông Hinh
Tỉnh Phú Yên Huyện Sông Hinh 622840 Điểm BĐVHX Ea Trol Buôn Thu, Xã Ea Trol, Huyện Sông Hinh
Tỉnh Phú Yên Huyện Sông Hinh 622820 Điểm BĐVHX Eabar Buôn Trinh, Xã Ea , Huyện Sông Hinh
Tỉnh Phú Yên Huyện Sông Hinh 622790 Điểm BĐVHX Đức Bình Tây Thôn Đồng Phú, Xã Đức Bình Tây, Huyện Sông Hinh
Tỉnh Phú Yên Huyện Sông Hinh 622821 Điểm BĐVHX Tân Lập Ấp Tân Yên, Xã Ea Ly, Huyện Sông Hinh
Tỉnh Phú Yên Huyện Sông Hinh 622730 Điểm BĐVHX Eabia Buôn Krông, Xã Ea Bia, Huyện Sông Hinh
Tỉnh Phú Yên Huyện Sông Hinh 622810 Điểm BĐVHX Ealâm Buôn Bưng A, Xã Ea Lâm, Huyện Sông Hinh
Tỉnh Phú Yên Huyện Sông Hinh 622800 Điểm BĐVHX Eabá Buôn Ken, Xã Ea Bá, Huyện Sông Hinh
Tỉnh Phú Yên Huyện Sông Hinh 622860 Điểm BĐVHX Sông Hinh Buôn Kít, Xã Sông Hinh, Huyện Sông Hinh
Tỉnh Phú Yên Huyện Sông Hinh 622751 Điểm BĐVHX Chí Thán Buôn Chí Thán, Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh
Tỉnh Phú Yên Huyện Sông Hinh 622760 Bưu cục văn phòng VP BĐH Sông Hinh Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh
Tỉnh Phú Yên Huyện Sơn Hoà 622400 Bưu cục cấp 2 Sơn Hoà Sô´199, Đường Trần Phú, Thị Trấn Củng Sơn, Huyện Sơn Hoà
Tỉnh Phú Yên Huyện Sơn Hoà 622430 Bưu cục cấp 3 Ngân Điền Thôn Ngân Điền, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hoà
Tỉnh Phú Yên Huyện Sơn Hoà 622470 Điểm BĐVHX Suối Bạc Thôn Tân Phú, Xã Suối Bạc, Huyện Sơn Hoà
Tỉnh Phú Yên Huyện Sơn Hoà 622490 Điểm BĐVHX Sơn Nguyên Thôn Nguyên Trang, Xã Sơn Nguyên, Huyện Sơn Hoà
Tỉnh Phú Yên Huyện Sơn Hoà 622520 Điểm BĐVHX Sơn Hội Thôn Tân Hợp, Xã Sơn Hội, Huyện Sơn Hoà
Tỉnh Phú Yên Huyện Sơn Hoà 622460 Điểm BĐVHX Sơn Long Thôn Phong Hậu, Xã Sơn Long, Huyện Sơn Hoà
Tỉnh Phú Yên Huyện Sơn Hoà 622580 Điểm BĐVHX Eachà Rang Buôn Kiến Thiết, Xã Ea Chà Rang, Huyện Sơn Hoà
Tỉnh Phú Yên Huyện Sơn Hoà 622510 Điểm BĐVHX Sơn Phước Buôn Tân Hoà, Xã Sơn Phước, Huyện Sơn Hoà
Tỉnh Phú Yên Huyện Sơn Hoà 622600 Điểm BĐVHX Krông Pa Buôn Phú Sơn, Xã Krông Pa, Huyện Sơn Hoà
Tỉnh Phú Yên Huyện Sơn Hoà 622450 Điểm BĐVHX Sơn Xuân Thôn Lương Sơn, Xã Sơn Xuân, Huyện Sơn Hoà
Tỉnh Phú Yên Huyện Sơn Hoà 622500 Điểm BĐVHX Sơn Định Thôn Hoà Bình, Xã Sơn Định, Huyện Sơn Hoà
Tỉnh Phú Yên Huyện Sơn Hoà 622431 Điểm BĐVHX Sơn Hà Thôn Ngân Điền, Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hoà
Tỉnh Phú Yên Huyện Sơn Hoà 622560 Điểm BĐVHX Phước Tân Buôn Ma Y, Xã Phước Tân, Huyện Sơn Hoà
Tỉnh Phú Yên Huyện Sơn Hoà 622540 Điểm BĐVHX Cà Lúi Buôn Ma Đỉa, Xã Cà Lúi, Huyện Sơn Hoà
Tỉnh Phú Yên Huyện Sơn Hoà 622624 Điểm BĐVHX Suối Trai Thôn Thống Nhất, Xã Suối Trai, Huyện Sơn Hoà
Tỉnh Phú Yên Huyện Đồng Xuân 622200 Bưu cục cấp 2 Đồng Xuân Thôn Long Thăng, Thị Trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân
Tỉnh Phú Yên Huyện Đồng Xuân 622300 Điểm BĐVHX Xuân Phước Thôn Phú Xuân B, Xã Xuân Phước, Huyện Đồng Xuân
Tỉnh Phú Yên Huyện Đồng Xuân 622310 Điểm BĐVHX Xuân Sơn Nam Thôn Tân Vinh, Xã Xuân Sơn Nam, Huyện Đồng Xuân
Tỉnh Phú Yên Huyện Đồng Xuân 622211 Điểm BĐVHX Xuân Sơn Bắc Thôn Tân Bình, Xã Xuân Sơn Bắc, Huyện Đồng Xuân
Tỉnh Phú Yên Huyện Đồng Xuân 622290 Điểm BĐVHX Xuân Quang 3 Thôn Phước Lộc, Xã Xuân Quang 3, Huyện Đồng Xuân
Tỉnh Phú Yên Huyện Đồng Xuân 622280 Điểm BĐVHX Xuân Quang 1 Thôn Kỳ Lộ, Xã Xuân Quang 1, Huyện Đồng Xuân
Tỉnh Phú Yên Huyện Đồng Xuân 622250 Điểm BĐVHX Đa Lộc Thôn 3, Xã Đa Lộc, Huyện Đồng Xuân
Tỉnh Phú Yên Huyện Đồng Xuân 622270 Điểm BĐVHX Xuân Quang 2 Thôn Triêm Đức, Xã Xuân Quang 2, Huyện Đồng Xuân
Tỉnh Phú Yên Huyện Đồng Xuân 622260 Điểm BĐVHX Phú Mỡ Thôn Phú Giang, Xã Phú Mỡ, Huyện Đồng Xuân
Tỉnh Phú Yên Huyện Đồng Xuân 622230 Điểm BĐVHX Xuân Lãnh Thôn Lãnh Vân, Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân
Tỉnh Phú Yên Huyện Đồng Xuân 622220 Điểm BĐVHX Xuân Long Thôn Long Mỹ, Xã Xuân Long, Huyện Đồng Xuân
Tỉnh Phú Yên Thị xã Sông Cầu 621900 Bưu cục cấp 2 Sông Cầu Khu phố Long Hải Nam, Phường Xuân Phú, Thị xã Sông Cầu
Tỉnh Phú Yên Thị xã Sông Cầu 622000 Bưu cục cấp 3 Bình Thạnh Thôn Chánh Lộc, Xã Xuân Lộc, Thị xã Sông Cầu
Tỉnh Phú Yên Thị xã Sông Cầu 621990 Điểm BĐVHX Xuân Hải Thôn 3, Xã Xuân Hải, Thị xã Sông Cầu
Tỉnh Phú Yên Thị xã Sông Cầu 622020 Điểm BĐVHX Xuân Thọ 1 Thôn Chánh Nam, Xã Xuân Thọ 1, Thị xã Sông Cầu
Tỉnh Phú Yên Thị xã Sông Cầu 622040 Điểm BĐVHX Xuân Thọ 2 Thôn Triều Sơn, Xã Xuân Thọ 2, Thị xã Sông Cầu
Tỉnh Phú Yên Thị xã Sông Cầu 621950 Điểm BĐVHX Xuân Phương Khu phố Lệ Uyên Đông, Phường Xuân Yên, Thị xã Sông Cầu
Tỉnh Phú Yên Thị xã Sông Cầu 621940 Điểm BĐVHX Xuân Thịnh Thôn Hoà Hiệp, Xã Xuân Thịnh, Thị xã Sông Cầu
Tỉnh Phú Yên Thị xã Sông Cầu 621960 Điểm BĐVHX Xuân Cảnh Thôn Hoà Mỹ, Xã Xuân Cảnh, Thị xã Sông Cầu
Tỉnh Phú Yên Thị xã Sông Cầu 621970 Điểm BĐVHX Xuân Hoà Thôn Hoà Phú, Xã Xuân Hoà, Thị xã Sông Cầu
Tỉnh Phú Yên Thị xã Sông Cầu 622001 Điểm BĐVHX Xuân Lộc Thôn Mỹ Phụng, Xã Xuân Lộc, Thị xã Sông Cầu
Tỉnh Phú Yên Thị xã Sông Cầu 621980 Điểm BĐVHX Xuân Bình Thôn Diêm Trường, Xã Xuân Bình, Thị xã Sông Cầu
Tỉnh Phú Yên Thị xã Sông Cầu 622064 Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng ĐL số 1 Thôn Bình Nông, Xã Xuân Lâm, Thị xã Sông Cầu
Tỉnh Phú Yên Thị xã Sông Cầu 622048 Hòm thư Công cộng Thùng thư công cộng Thôn Triều Sơn, Xã Xuân Thọ 2, Thị xã Sông Cầu
Tỉnh Phú Yên Thị xã Sông Cầu 621986 Hòm thư Công cộng Xuân Bình Thôn Bình Thạnh, Xã Xuân Bình, Thị xã Sông Cầu
Tỉnh Phú Yên Huyện Tuy An 621600 Bưu cục cấp 2 Tuy An Đường Trần Phú, Thị Trấn Chí Thạnh, Huyện Tuy An
Tỉnh Phú Yên Huyện Tuy An 621800 Bưu cục cấp 3 Hòa Đa Thôn Hòa Đa, Xã An Mỹ, Huyện Tuy An
Tỉnh Phú Yên Huyện Tuy An 621660 Điểm BĐVHX An Ninh Tây Thôn Xuân Phu, Xã An Ninh Tây, Huyện Tuy An
Tỉnh Phú Yên Huyện Tuy An 621670 Điểm BĐVHX An Dân Thôn Phú Mỹ, Xã An Dân, Huyện Tuy An
Tỉnh Phú Yên Huyện Tuy An 621640 Điểm BĐVHX An Thạch Thôn Hội Tín, Xã An Thạch, Huyện Tuy An
Tỉnh Phú Yên Huyện Tuy An 621650 Điểm BĐVHX An Ninh Đông Thôn Phú Hội, Xã An Ninh Đông, Huyện Tuy An
Tỉnh Phú Yên Huyện Tuy An 621690 Điểm BĐVHX An Định Thôn Phong Niên, Xã An Định, Huyện Tuy An
Tỉnh Phú Yên Huyện Tuy An 621710 Điểm BĐVHX An Nghiệp Thôn Trung Lương 1, Xã An Nghiệp, Huyện Tuy An
Tỉnh Phú Yên Huyện Tuy An 621720 Điểm BĐVHX An Xuân Thôn 2, Xã An Xuân, Huyện Tuy An
Tỉnh Phú Yên Huyện Tuy An 621740 Điểm BĐVHX An Lĩnh Thôn Phong Lãnh, Xã An Lĩnh, Huyện Tuy An
Tỉnh Phú Yên Huyện Tuy An 621620 Điểm BĐVHX An Cư Thôn Phú Tân, Xã An Cư, Huyện Tuy An
Tỉnh Phú Yên Huyện Tuy An 621630 Điểm BĐVHX An Hải Thôn Tân Quy, Xã An Hải, Huyện Tuy An
Tỉnh Phú Yên Huyện Tuy An 621750 Điểm BĐVHX An Hiệp Thôn Phong Phú, Xã An Hiệp, Huyện Tuy An
Tỉnh Phú Yên Huyện Tuy An 621780 Điểm BĐVHX An Hòa Thôn Hội Sơn, Xã An Hoà, Huyện Tuy An
Tỉnh Phú Yên Huyện Tuy An 621770 Điểm BĐVHX An Chấn Thôn Phú Thạnh Đông, Xã An Chấn, Huyện Tuy An
Tỉnh Phú Yên Huyện Tuy An 621760 Điểm BĐVHX An Thọ Thôn Phú Cần, Xã An Thọ, Huyện Tuy An
Tỉnh Phú Yên Thành phố Tuy Hoà 620000 Bưu cục cấp 1 Tp Tuy Hòa Sô´206A, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành phố Tuy Hoà
Tỉnh Phú Yên Thành phố Tuy Hoà 621250 Bưu cục cấp 3 Nguyễn Huệ Đường Nguyễn Huệ, Phường 7, Thành phố Tuy Hoà
Tỉnh Phú Yên Thành phố Tuy Hoà 621420 Điểm BĐVHX Hòa Kiến Thôn Xuân Hòa, Xã Hoà Kiến, Thành phố Tuy Hoà
Tỉnh Phú Yên Thành phố Tuy Hoà 621440 Điểm BĐVHX Bình Ngọc Thôn Ngọc Lãng, Xã Bình Ngọc, Thành phố Tuy Hoà
Tỉnh Phú Yên Thành phố Tuy Hoà 621251 Đại lý bưu điện Trường Chinh Sô´306, Đường Bà Triệu, Phường 7, Thành phố Tuy Hoà
Tỉnh Phú Yên Thành phố Tuy Hoà 621322 Đại lý bưu điện Quốc Lộ Sô´201, Đường Quốc Lộ 1a, Phường 2, Thành phố Tuy Hoà
Tỉnh Phú Yên Thành phố Tuy Hoà 621480 Điểm BĐVHX An Phú Thôn Xuân Dục 1, Xã An Phú, Thành phố Tuy Hoà
Tỉnh Phú Yên Thành phố Tuy Hoà 620900 Bưu cục Hệ 1 Hệ 1 Phú Yên Sô´206A, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành phố Tuy Hoà
Tỉnh Phú Yên Thành phố Tuy Hoà 621386 Hòm thư Công cộng Bình Kiến Thôn Liên Trì 1, Xã Bình Kiến, Thành phố Tuy Hoà
Tỉnh Phú Yên Thành phố Tuy Hoà 621550 Bưu cục cấp 3 Phú Lâm Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phú Lâm, Thành phố Tuy Hoà
Tỉnh Phú Yên Thành phố Tuy Hoà 621180 Bưu cục cấp 3 Kinh doanh tiếp thị Đường Duy Tân, Phường 4, Thành phố Tuy Hoà
Tỉnh Phú Yên Thành phố Tuy Hoà 621170 Bưu cục cấp 3 Văn Phòng Bưu Điện tỉnh Sô´206, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành phố Tuy Hoà
Tỉnh Phú Yên Thành phố Tuy Hoà 621240 Bưu cục văn phòng VP TTGD Tuy Hòa Đường Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành phố Tuy Hoà

Như vậy THPT Nguyễn Đình Chiểu đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH PHÚ YÊN. Hi Vọng những kiến thức THPT Nguyễn Đình Chiểu Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ THPT Nguyễn Đình Chiểu theo hotline: + hoặc thông qua Fanpage của chúng tôi

Bạn muốn gửi Chuyển phát nhanh ra nước ngoài? Liên hệ THPT Nguyễn Đình Chiểu Ngay!

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!