Tổng hợp

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH CAO BẰNG

 MÃ ZIP CODE TỈNH CAO BẰNG  LÀ 270000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh CAO BẰNG  THPT Nguyễn Đình Chiểu sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

Bạn đang xem: MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH CAO BẰNG

MÃ ZIP CODE TỈNH CAO BẰNG

TỈNH/THÀNH PHỐ HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Tỉnh Cao Bằng Huyện Phục Hòa 277800 Bưu cục cấp 2 Phục Hòa Khu Phố Phục Hòa, Thị Trấn Hoà Thuận, Huyện Phục Hòa
Tỉnh Cao Bằng Huyện Phục Hòa 277801 Bưu cục cấp 3 Tà Lùng Khu Pò Tập, Thị Trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hòa
Tỉnh Cao Bằng Huyện Phục Hòa 277840 Điểm BĐVHX Cách Linh Khu phố 1, Xã Cách Linh, Huyện Phục Hòa
Tỉnh Cao Bằng Huyện Phục Hòa 277880 Điểm BĐVHX Mỹ Hưng Xóm Tục Mỹ, Xã Mỹ Hưng, Huyện Phục Hòa
Tỉnh Cao Bằng Huyện Phục Hòa 277910 Điểm BĐVHX Triệu Ẩu Xóm Vằng Xá, Xã Triệu Ẩu, Huyện Phục Hòa
Tỉnh Cao Bằng Huyện Phục Hòa 277940 Điểm BĐVHX Hồng Đại Xóm Nà Suối A, Xã Hồng Đại, Huyện Phục Hòa
Tỉnh Cao Bằng Huyện Phục Hòa 277970 Điểm BĐVHX Đại Sơn Xóm Bản Xóm, Xã Đại Sơn, Huyện Phục Hòa
Tỉnh Cao Bằng Huyện Phục Hòa 278010 Điểm BĐVHX Lương Thiện Xóm Khau Chỉa, Xã Lương Thiện, Huyện Phục Hòa
Tỉnh Cao Bằng Huyện Phục Hòa 278030 Điểm BĐVHX Tiên Thành Xóm Ba Liên, Xã Tiên Thành, Huyện Phục Hòa
Tỉnh Cao Bằng Huyện Phục Hòa 277802 Điểm BĐVHX Đoỏng Lèng Khu Pò Tập, Thị Trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hòa
Tỉnh Cao Bằng Huyện Thạch An 277100 Bưu cục cấp 2 Thạch An Khu I, Thị Trấn Đông Khê, Huyện Thạch An
Tỉnh Cao Bằng Huyện Thạch An 277180 Điểm BĐVHX Lê Lai Thôn Nà Cốc, Xã Lê Lai, Huyện Thạch An
Tỉnh Cao Bằng Huyện Thạch An 277160 Điểm BĐVHX Đức Long Thôn Bản Nghèn, Xã Đức Long, Huyện Thạch An
Tỉnh Cao Bằng Huyện Thạch An 277140 Điểm BĐVHX Danh ̃ Xóm Bản Pằng, Xã Danh Sĩ, Huyện Thạch An
Tỉnh Cao Bằng Huyện Thạch An 277210 Điểm BĐVHX Thụy Hùng Thôn Bản Siển, Xã Thụy Hùng, Huyện Thạch An
Tỉnh Cao Bằng Huyện Thạch An 277250 Điểm BĐVHX Vân Trình Thôn Nà Ảng, Xã Vân Trình, Huyện Thạch An
Tỉnh Cao Bằng Huyện Thạch An 277310 Điểm BĐVHX Thái Cường Thôn Bản Lủng, Xã Thái Cường, Huyện Thạch An
Tỉnh Cao Bằng Huyện Thạch An 277340 Điểm BĐVHX Kim Đồng Xóm Chu Lăng, Xã Kim Đồng, Huyện Thạch An
Tỉnh Cao Bằng Huyện Thạch An 277360 Điểm BĐVHX Canh Tân Xóm Đông Muổng, Xã Canh Tân, Huyện Thạch An
Tỉnh Cao Bằng Huyện Thạch An 277410 Điểm BĐVHX Đức Thông Thôn Nà Pò, Xã Đức Thông, Huyện Thạch An
Tỉnh Cao Bằng Huyện Thạch An 277480 Điểm BĐVHX Trọng Con Thôn Nà Pi, Xã Trọng Con, Huyện Thạch An
Tỉnh Cao Bằng Huyện Thạch An 277520 Điểm BĐVHX Đức Xuân Thôn Nà Tục, Xã Đức Xuân, Huyện Thạch An
Tỉnh Cao Bằng Huyện Thạch An 277570 Điểm BĐVHX Quang Trọng Thôn Cốc Pheo, Xã Quang Trọng, Huyện Thạch An
Tỉnh Cao Bằng Huyện Thạch An 277540 Điểm BĐVHX Lê Lợi Thôn Nà Niểng, Xã Lê Lợi, Huyện Thạch An
Tỉnh Cao Bằng Huyện Thạch An 277390 Điểm BĐVHX Minh Khai Thôn Nà Lẹng, Xã Minh Khai, Huyện Thạch An
Tỉnh Cao Bằng Huyện Thạch An 277230 Điểm BĐVHX Thị Ngân Xóm Bản Cằn Nưa, Xã Thị Ngân, Huyện Thạch An
Tỉnh Cao Bằng Huyện Bảo Lâm 276700 Bưu cục cấp 2 Bảo Lâm Khu Trung Tâm Huyện, Xã Mông Ân, Huyện Bảo Lâm
Tỉnh Cao Bằng Huyện Bảo Lâm 276701 Điểm BĐVHX Lý Bôn Xóm Nà Pồng, Xã Lý Bôn, Huyện Bảo Lâm
Tỉnh Cao Bằng Huyện Bảo Lâm 276702 Điểm BĐVHX Thái Học Xóm Bản Bó, Xã Thái Học, Huyện Bảo Lâm
Tỉnh Cao Bằng Huyện Bảo Lâm 276703 Điểm BĐVHX Quảng Lâm Xóm Tổng Ngoảng, Xã Quảng Lâm, Huyện Bảo Lâm
Tỉnh Cao Bằng Huyện Bảo Lâm 276750 Điểm BĐVHX Vĩnh Phong Xóm Nà Hu, Xã Vĩnh Phong, Huyện Bảo Lâm
Tỉnh Cao Bằng Huyện Bảo Lâm 276780 Điểm BĐVHX Vĩnh Quang Xóm Nà Luồng, Xã Vĩnh Quang, Huyện Bảo Lâm
Tỉnh Cao Bằng Huyện Bảo Lâm 276970 Điểm BĐVHX Yên Thổ Xóm Bản Chang 1, Xã Yên Thổ, Huyện Bảo Lâm
Tỉnh Cao Bằng Huyện Bảo Lâm 276870 Điểm BĐVHX Nam Quang Xóm Đon Sài, Xã Nam Quang, Huyện Bảo Lâm
Tỉnh Cao Bằng Huyện Bảo Lâm 276850 Điểm BĐVHX Tân Việt Xóm Nà Sài, Xã Tân Việt, Huyện Bảo Lâm
Tỉnh Cao Bằng Huyện Bảo Lâm 277018 Điểm BĐVHX Đức Hạnh Xóm Cốc Phung, Xã Đức Hạnh, Huyện Bảo Lâm
Tỉnh Cao Bằng Huyện Bảo Lạc 276200 Bưu cục cấp 2 Bảo Lạc Khu II, Thị Trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc
Tỉnh Cao Bằng Huyện Bảo Lạc 276480 Điểm BĐVHX Lũng Pán Xóm Lũng Pán, Xã Huy Giáp, Huyện Bảo Lạc
Tỉnh Cao Bằng Huyện Bảo Lạc 276360 Điểm BĐVHX Hồng Trị Xóm Bản Khuông, Xã Hồng Trị, Huyện Bảo Lạc
Tỉnh Cao Bằng Huyện Bảo Lạc 276510 Điểm BĐVHX Hưng Đạo Xóm Bản Riển, Xã Hưng Đạo, Huyện Bảo Lạc
Tỉnh Cao Bằng Huyện Bảo Lạc 276540 Điểm BĐVHX Đình Phùng Xóm Phiêng Chầu I, Xã Đình Phùng, Huyện Bảo Lạc
Tỉnh Cao Bằng Huyện Bảo Lạc 276440 Điểm BĐVHX Xuân Trường Xóm Nà Đỏng, Xã Xuân Trường, Huyện Bảo Lạc
Tỉnh Cao Bằng Huyện Bảo Lạc 276340 Điểm BĐVHX Bảo Toàn Xóm Bản Rùng, Xã Bảo Toàn, Huyện Bảo Lạc
Tỉnh Cao Bằng Huyện Bảo Lạc 276220 Điểm BĐVHX Khánh Xuân Xóm Bản Phuồng, Xã Khánh Xuân, Huyện Bảo Lạc
Tỉnh Cao Bằng Huyện Bảo Lạc 276270 Điểm BĐVHX Thượng Hà Xóm Phiêng Sỉnh, Xã Thượng Hà, Huyện Bảo Lạc
Tỉnh Cao Bằng Huyện Bảo Lạc 276570 Điểm BĐVHX Sơn Lộ Xóm Pù Mò, Xã Sơn Lộ, Huyện Bảo Lạc
Tỉnh Cao Bằng Huyện Bảo Lạc 276470 Điểm BĐVHX Hồng An Xóm Hoi Ngửa, Xã Hồng An, Huyện Bảo Lạc
Tỉnh Cao Bằng Huyện Bảo Lạc 276250 Điểm BĐVHX Cô Ba Xóm Nà Lủng, Xã Cô Ba, Huyện Bảo Lạc
Tỉnh Cao Bằng Huyện Bảo Lạc 276325 Điểm BĐVHX Cốc Pàng Xóm Nà Nộc, Xã Cốc Pàng, Huyện Bảo Lạc
Tỉnh Cao Bằng Huyện Bảo Lạc 276426 Điểm BĐVHX phan thanh Xóm Phiêng Dịt, Xã Phan Thanh, Huyện Bảo Lạc
Tỉnh Cao Bằng Huyện Nguyên Bình 275600 Bưu cục cấp 2 Nguyên Bình Khu A, Thị Trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình
Tỉnh Cao Bằng Huyện Nguyên Bình 275850 Bưu cục cấp 3 Tĩnh Túc Tổ 7, Thị Trấn Tĩnh Túc, Huyện Nguyên Bình
Tỉnh Cao Bằng Huyện Nguyên Bình 275650 Điểm BĐVHX Nà Bao Xóm Nà Bao, Xã Lang Môn, Huyện Nguyên Bình
Tỉnh Cao Bằng Huyện Nguyên Bình 275690 Điểm BĐVHX Minh Tâm Xóm Bản Mới, Xã Minh Tâm, Huyện Nguyên Bình
Tỉnh Cao Bằng Huyện Nguyên Bình 275780 Điểm BĐVHX Yên Lạc Xóm Lũng Súng, Xã Yên Lạc, Huyện Nguyên Bình
Tỉnh Cao Bằng Huyện Nguyên Bình 275940 Điểm BĐVHX Tam Kim Xóm Phai Khát, Xã Tam Kim, Huyện Nguyên Bình
Tỉnh Cao Bằng Huyện Nguyên Bình 276030 Điểm BĐVHX Thành Công Xóm Bản Đổng, Xã Thành Công, Huyện Nguyên Bình
Tỉnh Cao Bằng Huyện Nguyên Bình 275670 Điểm BĐVHX Băc Hợp Xóm Bản Chang, Xã Bắc Hợp, Huyện Nguyên Bình
Tỉnh Cao Bằng Huyện Nguyên Bình 275740 Điểm BĐVHX Thể Dục Xóm Bản Nùng I, Xã Thể Dục, Huyện Nguyên Bình
Tỉnh Cao Bằng Huyện Nguyên Bình 276000 Điểm BĐVHX Thịnh Vượng Xóm Xẻ Pản, Xã Thịnh Vượng, Huyện Nguyên Bình
Tỉnh Cao Bằng Huyện Nguyên Bình 275720 Điểm BĐVHX Thái Học Xóm Lủng Chang, Xã Thái Học, Huyện Nguyên Bình
Tỉnh Cao Bằng Huyện Nguyên Bình 275630 Điểm BĐVHX Minh Thanh Xóm Nà Luộc, Xã Minh Thanh, Huyện Nguyên Bình
Tỉnh Cao Bằng Huyện Nguyên Bình 275980 Điểm BĐVHX Hoa Thám Xóm Gặm Tẹm, Xã Hoa Thám, Huyện Nguyên Bình
Tỉnh Cao Bằng Huyện Nguyên Bình 275651 Điểm BĐVHX Lang Môn Xóm Nà Lẹng, Xã Lang Môn, Huyện Nguyên Bình
Tỉnh Cao Bằng Huyện Nguyên Bình 275800 Điểm BĐVHX Vũ Nông Xóm Lũng Luông, Xã Vũ Nông, Huyện Nguyên Bình
Tỉnh Cao Bằng Huyện Nguyên Bình 275820 Điểm BĐVHX Ca Thành Xóm Khuổi Mỵ, Xã Ca Thành, Huyện Nguyên Bình
Tỉnh Cao Bằng Huyện Nguyên Bình 275913 Điểm BĐVHX Phan Thanh Xóm Bình Đường, Xã Phan Thanh, Huyện Nguyên Bình
Tỉnh Cao Bằng Huyện Nguyên Bình 275894 Điểm BĐVHX Mai Long Xóm Nà Lầm, Xã Mai Long, Huyện Nguyên Bình
Tỉnh Cao Bằng Huyện Nguyên Bình 275935 Điểm BĐVHX Quang Thành Xóm Pác Tháy, Xã Quang Thành, Huyện Nguyên Bình
Tỉnh Cao Bằng Huyện Thông Nông 275200 Bưu cục cấp 2 Thông Nông Khu phố Háng Tháng, Thị Trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông
Tỉnh Cao Bằng Huyện Thông Nông 275220 Điểm BĐVHX Đa Thông Xóm Dẻ Rào, Xã Đa Thông, Huyện Thông Nông
Tỉnh Cao Bằng Huyện Thông Nông 275260 Điểm BĐVHX Lương Thông Xóm Nà Vàng, Xã Lương Thông, Huyện Thông Nông
Tỉnh Cao Bằng Huyện Thông Nông 275320 Điểm BĐVHX Vị Quang Xóm Nà Lìn, Xã Vị Quang, Huyện Thông Nông
Tỉnh Cao Bằng Huyện Thông Nông 275340 Điểm BĐVHX Cần Yên Xóm Chợ Cũ, Xã Cần Yên, Huyện Thông Nông
Tỉnh Cao Bằng Huyện Thông Nông 275420 Điểm BĐVHX Yên Sơn Xóm Choọc Mòn, Xã Yên Sơn, Huyện Thông Nông
Tỉnh Cao Bằng Huyện Thông Nông 275440 Điểm BĐVHX Lương Can Xóm Nà Chia, Xã Lương Can, Huyện Thông Nông
Tỉnh Cao Bằng Huyện Thông Nông 275480 Điểm BĐVHX Bình Lãng Xóm Khuổi Heo, Xã Bình Lãng, Huyện Thông Nông
Tỉnh Cao Bằng Huyện Thông Nông 275390 Điểm BĐVHX Ngọc Động Xóm Tàn Hạ, Xã Ngọc Động, Huyện Thông Nông
Tỉnh Cao Bằng Huyện Thông Nông 275460 Điểm BĐVHX Thanh Long Xóm Tắp Ná, Xã Thanh Long, Huyện Thông Nông
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hà Quảng 274600 Bưu cục cấp 2 Hà Quảng Khu Bản Giới, Thị Trấn Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hà Quảng 274900 Điểm BĐVHX Trường Hà Xóm Bản Hoàng 1, Xã Trường Hà, Huyện Hà Quảng
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hà Quảng 274840 Điểm BĐVHX Lũng Nặm Khu Lũng Nặm, Xã Lũng Nặm, Huyện Hà Quảng
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hà Quảng 274640 Điểm BĐVHX Thượng Thôn Xóm Lũng Tẩn, Xã Thượng Thôn, Huyện Hà Quảng
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hà Quảng 274770 Điểm BĐVHX Nội Thôn Xóm Lũng Rì, Xã Nội Thôn, Huyện Hà Quảng
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hà Quảng 274800 Điểm BĐVHX Cải Viên Xóm Chông Mạ, Xã Cải Viên, Huyện Hà Quảng
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hà Quảng 274970 Điểm BĐVHX Quý Quân Xóm Khuổi Luông, Xã Qúy Quân, Huyện Hà Quảng
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hà Quảng 275020 Bưu cục cấp 3 Nà Giàng Khu Nà Giàng Phố, Xã Phù Ngọc, Huyện Hà Quảng
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hà Quảng 274740 Điểm BĐVHX Tổng ̣t Thôn Tổng Cọt Phố, Xã Tổng Cọt, Huyện Hà Quảng
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hà Quảng 274710 Điểm BĐVHX Sỹ Hai Xóm Sĩ Hai, Xã Sĩ Hai, Huyện Hà Quảng
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hà Quảng 275000 Điểm BĐVHX Đào Ngạn Xóm Nà Xả, Xã Đào Ngạn, Huyện Hà Quảng
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hà Quảng 274940 Bưu cục cấp 3 Sóc Giang Xóm Sóc Giang, Xã Sóc Hà, Huyện Hà Quảng
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hà Quảng 274601 Điểm BĐVHX Xuân Hoà Khu Bản Giới, Xã Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hà Quảng 274920 Điểm BĐVHX Nà Sác Xóm Bản Hòa Mục 1, Xã Nà Sác, Huyện Hà Quảng
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hà Quảng 274820 Điểm BĐVHX Vân An Xóm Lũng Thóc, Xã Vân An, Huyện Hà Quảng
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hà Quảng 275050 Điểm BĐVHX Mã Ba Thôn Thin Tẳng, Xã Mã Ba, Huyện Hà Quảng
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hà Quảng 274690 Điểm BĐVHX Hồng Sỹ Xóm Pác Táng, Xã Hồng Sĩ, Huyện Hà Quảng
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hà Quảng 275070 Điểm BĐVHX Hạ Thôn Xóm Chắm Ché – Lủng Giảo, Xã Hạ Thôn, Huyện Hà Quảng
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hà Quảng 274870 Điểm BĐVHX Kéo Yên Xóm Rằng Cúm – Cả Lộ, Xã Kéo Yên, Huyện Hà Quảng
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hà Quảng 275037 Điểm BĐVHX phu ngoc Khu Nà Giàng Phố, Xã Phù Ngọc, Huyện Hà Quảng
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hòa An 273800 Bưu cục cấp 2 Hòa An Khu B, Thị Trấn Nước Hai, Huyện Hoà An
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hòa An 273880 Điểm BĐVHX Nguyễn Huệ Khu phố Án Lại, Xã Nguyễn Huệ, Huyện Hoà An
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hòa An 273930 Bưu cục cấp 3 Nà Rị Xóm Háng Hóa, Xã Nam Tuấn , Huyện Hoà An
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hòa An 273931 Điểm BĐVHX Nam Tuấn Xóm Bó Báng, Xã Nam Tuấn , Huyện Hoà An
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hòa An 274190 Điểm BĐVHX Hoàng Tung Xóm Bến Đò, Xã Hoàng Tung, Huyện Hoà An
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hòa An 274030 Điểm BĐVHX Dân Chủ Xóm Mỏ Sắt Nà Hoàng, Xã Dân Chủ, Huyện Hoà An
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hòa An 273810 Điểm BĐVHX Bế Triều Xóm Pác Gà, Xã Bế Triều, Huyện Hoà An
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hòa An 274120 Điểm BĐVHX Bình Long Xóm Thua Khau, Xã Bình Long, Huyện Hoà An
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hòa An 274090 Điểm BĐVHX Hồng Việt Xóm Nà Vài, Xã Hồng Việt, Huyện Hoà An
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hòa An 274150 Điểm BĐVHX Trương Lương Xóm Bản Chang, Xã Trương Lương, Huyện Hoà An
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hòa An 273900 Điểm BĐVHX Đại Tiến Xóm Nà Khan, Xã Đại Tiến, Huyện Hoà An
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hòa An 274300 Điểm BĐVHX Bình Dương Xóm Thin Tắng, Xã Bình Dương, Huyện Hoà An
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hòa An 274270 Điểm BĐVHX Trưng Vương Xóm Cốc Chia, Xã Trưng Vương, Huyện Hoà An
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hòa An 274320 Điểm BĐVHX Bạch Đằng Xóm Nà Luông, Xã Bạch Đằng, Huyện Hoà An
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hòa An 273850 Điểm BĐVHX Ngũ Lão Xóm Khuổi Hân, Xã Ngũ Lão, Huyện Hoà An
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hòa An 274350 Điểm BĐVHX Lê Chung Xóm Pác Khuổi, Xã Lê Chung, Huyện Hoà An
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hòa An 274390 Điểm BĐVHX Hà Trì Xóm Nặm Tàn, Xã Hà Trì, Huyện Hoà An
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hòa An 274420 Điểm BĐVHX Hồng Nam Xóm Kẹm Coỏng, Xã Hồng Nam, Huyện Hoà An
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hòa An 274250 Điểm BĐVHX Quang Trung Xóm Phan Thanh, Xã Quang Trung, Huyện Hoà An
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hòa An 274012 Điểm BĐVHX Đức Long Xóm Bằng Hà 1, Xã Đức Long, Huyện Hoà An
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hòa An 274185 Điểm BĐVHX công trừng Xóm Lũng Diểu, Xã Công Trừng, Huyện Hoà An
Tỉnh Cao Bằng Huyện Trà Lĩnh 273400 Bưu cục cấp 2 Trà Lĩnh Khu I, Thị Trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh
Tỉnh Cao Bằng Huyện Trà Lĩnh 273410 Điểm BĐVHX Hùng Quốc Xóm Bản Hía, Thị Trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh
Tỉnh Cao Bằng Huyện Trà Lĩnh 273430 Điểm BĐVHX Xuân Nội Xóm Bản Mán, Xã Xuân Nội, Huyện Trà Lĩnh
Tỉnh Cao Bằng Huyện Trà Lĩnh 273460 Điểm BĐVHX Quang Trung Xóm Bản Ga, Xã Quang Trung, Huyện Trà Lĩnh
Tỉnh Cao Bằng Huyện Trà Lĩnh 273490 Điểm BĐVHX Tri Phương Xóm Bản Soa, Xã Tri Phương, Huyện Trà Lĩnh
Tỉnh Cao Bằng Huyện Trà Lĩnh 273510 Điểm BĐVHX Quang Hán Xóm Vững Bền, Xã Quang Hán, Huyện Trà Lĩnh
Tỉnh Cao Bằng Huyện Trà Lĩnh 273540 Điểm BĐVHX Cô Mười Xóm Cô Mười, Xã Cô Mười, Huyện Trà Lĩnh
Tỉnh Cao Bằng Huyện Trà Lĩnh 273600 Điểm BĐVHX Cao Chương Xóm Đỏng Vựt, Xã Cao Chương, Huyện Trà Lĩnh
Tỉnh Cao Bằng Huyện Trà Lĩnh 273580 Điểm BĐVHX Lưu Ngọc Xóm Lũng Pán, Xã Lưu Ngọc, Huyện Trà Lĩnh
Tỉnh Cao Bằng Huyện Trà Lĩnh 273630 Điểm BĐVHX Quốc Toản Xóm Đèo Mã Phục, Xã Quốc Toản, Huyện Trà Lĩnh
Tỉnh Cao Bằng Huyện Trà Lĩnh 273560 Điểm BĐVHX Quang Vinh Xóm Lũng Nặm, Xã Quang Vinh, Huyện Trà Lĩnh
Tỉnh Cao Bằng Huyện Trùng Khánh 272700 Bưu cục cấp 2 Trùng Khánh Tổ 4, Thị Trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh
Tỉnh Cao Bằng Huyện Trùng Khánh 273170 Điểm BĐVHX Thông Huề Khu phố Thông Hòe, Xã Thông Huê, Huyện Trùng Khánh
Tỉnh Cao Bằng Huyện Trùng Khánh 272760 Điểm BĐVHX Chí Viễn Khu Pò Tấu, Xã Chí Viễn, Huyện Trùng Khánh
Tỉnh Cao Bằng Huyện Trùng Khánh 272810 Điểm BĐVHX Đàm Thủy Thôn Bản Rạ, Xã Đàm Thủy, Huyện Trùng Khánh
Tỉnh Cao Bằng Huyện Trùng Khánh 272850 Điểm BĐVHX Đình Phong Thôn Đỏng Luông, Xã Đình Phong, Huyện Trùng Khánh
Tỉnh Cao Bằng Huyện Trùng Khánh 273120 Điểm BĐVHX Đức Hồng Xóm Đầu Cầu, Xã Đức Hồng, Huyện Trùng Khánh
Tỉnh Cao Bằng Huyện Trùng Khánh 273000 Điểm BĐVHX Lăng Hiếu Xóm Đà Tiên, Xã Lăng Hiếu, Huyện Trùng Khánh
Tỉnh Cao Bằng Huyện Trùng Khánh 272930 Điểm BĐVHX Khâm Thành Xóm Nà Gọn, Xã Khâm Thành, Huyện Trùng Khánh
Tỉnh Cao Bằng Huyện Trùng Khánh 272950 Điểm BĐVHX Phong Nặm Xóm Canh Cấp, Xã Phong Nậm, Huyện Trùng Khánh
Tỉnh Cao Bằng Huyện Trùng Khánh 273230 Điểm BĐVHX Đoài Côn Xóm Nà Quang, Xã Đoài Côn, Huyện Trùng Khánh
Tỉnh Cao Bằng Huyện Trùng Khánh 272880 Điểm BĐVHX Ngọc Khê Xóm Đỏng ỏi, Xã Ngọc Khê, Huyện Trùng Khánh
Tỉnh Cao Bằng Huyện Trùng Khánh 272730 Điểm BĐVHX Đình Minh Thôn Phia Sách, Xã Đình Minh, Huyện Trùng Khánh
Tỉnh Cao Bằng Huyện Trùng Khánh 273050 Điểm BĐVHX Phong Châu Xóm Thua Ma, Xã Phong Châu, Huyện Trùng Khánh
Tỉnh Cao Bằng Huyện Trùng Khánh 273030 Điểm BĐVHX Cảnh Tiên Xóm Pác Rao, Xã Cảnh Tiên, Huyện Trùng Khánh
Tỉnh Cao Bằng Huyện Trùng Khánh 272980 Điểm BĐVHX Ngọc Chung Xóm Cốc Chia, Xã Ngọc Chung, Huyện Trùng Khánh
Tỉnh Cao Bằng Huyện Trùng Khánh 272716 Điểm BĐVHX Thân giáp Tổ 1, Thị Trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh
Tỉnh Cao Bằng Huyện Trùng Khánh 272717 Điểm BĐVHX Trung phúc Tổ 1, Thị Trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh
Tỉnh Cao Bằng Huyện Trùng Khánh 272718 Điểm BĐVHX Cao thăng Thôn Lũng Gùng, Xã Cao Thăng, Huyện Trùng Khánh
Tỉnh Cao Bằng Huyện Trùng Khánh 272719 Điểm BĐVHX Lăng yên Xóm Pác Nà, Xã Lăng Yên, Huyện Trùng Khánh
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hạ Lang 272200 Bưu cục cấp 2 Hạ Lang Khu Phố Hạ Lang, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hạ Lang 272280 Điểm BĐVHX Lý Quốc Xóm Bằng Ca, Xã Lý Quốc, Huyện Hạ Lang
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hạ Lang 272320 Điểm BĐVHX Thắng Lợi Xóm Bản Xà, Xã Thắng Lợi, Huyện Hạ Lang
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hạ Lang 272430 Điểm BĐVHX Việt Chu Xóm Nà Đắng, Xã Việt Chu, Huyện Hạ Lang
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hạ Lang 272260 Điểm BĐVHX Đồng Loan Xóm Bản Lung, Xã Đồng Loan, Huyện Hạ Lang
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hạ Lang 272300 Điểm BĐVHX Minh Long Xóm Nà Quản, Xã Minh Long, Huyện Hạ Lang
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hạ Lang 272230 Điểm BĐVHX Quang Long Xóm Lũng Luông Dưới, Xã Quang Long, Huyện Hạ Lang
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hạ Lang 272540 Điểm BĐVHX Thị Hoa Xóm Phia Đán, Xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hạ Lang 272490 Điểm BĐVHX Thái Đức Xóm Lũng Liêng, Xã Thái Đức, Huyện Hạ Lang
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hạ Lang 272520 Điểm BĐVHX Cô Ngân Xóm Bản Nha, Xã Cô Ngân, Huyện Hạ Lang
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hạ Lang 272390 Điểm BĐVHX An Lạc Xóm Cô Cam, Xã An Lạc, Huyện Hạ Lang
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hạ Lang 272370 Điểm BĐVHX Kim Loan Xóm Gia Lường, Xã Kim Loan, Huyện Hạ Lang
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hạ Lang 272460 Điểm BĐVHX Vĩnh Quý Xóm Sang Chỉa, Xã Vịnh Quý, Huyện Hạ Lang
Tỉnh Cao Bằng Huyện Hạ Lang 272350 Điểm BĐVHX Đức Quang Xóm Bản Mắn, Xã Đức Quang, Huyện Hạ Lang
Tỉnh Cao Bằng Huyện Quảng Uyên 271500 Bưu cục cấp 2 Quảng Uyên Khu Hòa Bình, Thị Trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên
Tỉnh Cao Bằng Huyện Quảng Uyên 271520 Điểm BĐVHX Độc Lập Xóm Pò Muồng, Xã Độc Lập, Huyện Quảng Uyên
Tỉnh Cao Bằng Huyện Quảng Uyên 271540 Điểm BĐVHX Bình Lăng Xóm Khung Lủng, Xã Bình Lăng, Huyện Quảng Uyên
Tỉnh Cao Bằng Huyện Quảng Uyên 271580 Điểm BĐVHX Quảng Hưng Xóm Đầu Cầu, Xã Quảng Hưng, Huyện Quảng Uyên
Tỉnh Cao Bằng Huyện Quảng Uyên 271610 Điểm BĐVHX Phi Hải Bản Quản II, Xã Phi Hải, Huyện Quảng Uyên
Tỉnh Cao Bằng Huyện Quảng Uyên 271700 Điểm BĐVHX Phúc Sen Khu Tình Đông, Xã Phúc Sen, Huyện Quảng Uyên
Tỉnh Cao Bằng Huyện Quảng Uyên 271720 Điểm BĐVHX Đoài Khôn Xóm Bản Chang, Xã Đoài Khôn, Huyện Quảng Uyên
Tỉnh Cao Bằng Huyện Quảng Uyên 271740 Điểm BĐVHX Chí Thảo Khu Nà Rạc, Xã Chí Thảo, Huyện Quảng Uyên
Tỉnh Cao Bằng Huyện Quảng Uyên 271910 Điểm BĐVHX Ngọc Động Khu Phố Đống Đa, Xã Ngọc Động, Huyện Quảng Uyên
Tỉnh Cao Bằng Huyện Quảng Uyên 271820 Điểm BĐVHX Tự Xóm Pác Khuổi, Xã Tự Do, Huyện Quảng Uyên
Tỉnh Cao Bằng Huyện Quảng Uyên 271990 Điểm BĐVHX Hạnh Phúc Xóm Bản Tin, Xã Hạnh Phúc, Huyện Quảng Uyên
Tỉnh Cao Bằng Huyện Quảng Uyên 271940 Điểm BĐVHX Hoàng Hải Xóm Cốc Chia, Xã Hoàng Hải, Huyện Quảng Uyên
Tỉnh Cao Bằng Huyện Quảng Uyên 271780 Điểm BĐVHX Cai Bộ Khu Phố Háng Cháu, Xã Cai Bộ, Huyện Quảng Uyên
Tỉnh Cao Bằng Huyện Quảng Uyên 271850 Điểm BĐVHX Hồng Định Xóm Phia Khao, Xã Hồng Định, Huyện Quảng Uyên
Tỉnh Cao Bằng Huyện Quảng Uyên 271880 Điểm BĐVHX Hồng Quang Xóm Lũng Rỵ, Xã Hồng Quang, Huyện Quảng Uyên
Tỉnh Cao Bằng Thành Phố Cao Bằng 274220 Bưu cục cấp 3 Cao Bình Khu Phố Cao Bình, Xã Hưng Đạo, Thành Phố Cao Bằng
Tỉnh Cao Bằng Thành Phố Cao Bằng 274070 Điểm BĐVHX Vĩnh Quang Xóm Nà Mạ, Xã Vĩnh Quang, Thành Phố Cao Bằng
Tỉnh Cao Bằng Thành Phố Cao Bằng 274370 Điểm BĐVHX Chu Trinh Xóm Cốc Cằng, Xã Chu Trinh, Thành Phố Cao Bằng
Tỉnh Cao Bằng Thành Phố Cao Bằng 270000 Bưu cục cấp 1 Thị Xã Cao Bằng Khu phố Hoàng Văn Thụ, Phường Hợp Giang, Thành Phố Cao Bằng
Tỉnh Cao Bằng Thành Phố Cao Bằng 271130 Điểm BĐVHX Ngọc Xuân Xóm Khau Cung, Phường Ngọc Xuân, Thành Phố Cao Bằng
Tỉnh Cao Bằng Thành Phố Cao Bằng 271160 Bưu cục cấp 3 Nà Cáp Khu phố Đường Phai Khát Nà Ngần, Phường Sông Hiến, Thành Phố Cao Bằng
Tỉnh Cao Bằng Thành Phố Cao Bằng 271250 Bưu cục cấp 3 Tân Giang Tổ 4, Phường Tân Giang, Thành Phố Cao Bằng
Tỉnh Cao Bằng Thành Phố Cao Bằng 271070 Bưu cục cấp 3 Tam Trung Khu phố Đường Pác Bó, Phường Sông Bằng, Thành Phố Cao Bằng
Tỉnh Cao Bằng Thành Phố Cao Bằng 271290 Điểm BĐVHX Duyệt Trung Xóm Nà Danh, Xã Duyệt Trung, Thành Phố Cao Bằng
Tỉnh Cao Bằng Thành Phố Cao Bằng 271220 Điểm BĐVHX Hòa Chung Xóm Tân An 2, Xã Hoà Chung, Thành Phố Cao Bằng
Tỉnh Cao Bằng Thành Phố Cao Bằng 271310 Bưu cục cấp 3 Đề Thám Khu Đề Thám Ql3 Km5, Phường Đề Thám, Thành Phố Cao Bằng
Tỉnh Cao Bằng Thành Phố Cao Bằng 270900 Bưu cục văn phòng Hệ 1 Cao Bằng Khu phố Hoàng Văn Thụ, Phường Hợp Giang, Thành Phố Cao Bằng
Tỉnh Cao Bằng Thành Phố Cao Bằng 271148 Đại lý bưu điện Ngọc Xuân Xóm Trúc 2, Xã Ngọc Xuân, Thành Phố Cao Bằng

Như vậy THPT Nguyễn Đình Chiểu đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH CAO BẰNG. Hi Vọng những kiến thức THPT Nguyễn Đình Chiểu Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ THPT Nguyễn Đình Chiểu theo hotline: + hoặc thông qua Fanpage của chúng tôi

Bạn muốn gửi Chuyển phát nhanh ra nước ngoài? Liên hệ THPT Nguyễn Đình Chiểu Ngay!

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!