Lớp 9

Kế hoạch giáo dục môn Vật lí 9 năm 2021 – 2022

Kế hoạch giáo dục môn Vật lí 9 năm 2021 – 2022 là mẫu kế hoạch được giáo viên thiết kế theo cấu trúc giảng dạy, phân bổ tiết học, phân bổ thời gian kiểm tra toàn bộ năm học 2021 – 2022. Giúp học sinh chiếm lĩnh được kiến thức và đạt được các năng lực, phẩm chất cần thiết.

Đây là mẫu kế hoạch giáo dục của giáo viên được thực hiện theo Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH. Qua đó giúp quý thầy cô có thêm nhiều tư liệu tham khảo để nhanh chóng xây dựng cho riêng mình kế hoạch giáo dục hoàn chỉnh, chi tiết và đúng yêu cầu. Vậy sau đây là nội dung chi tiết khung kế hoạch giáo dục của giáo viên, mời các bạn theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Kế hoạch giáo dục môn Vật lí 9 năm 2021 – 2022

Kế hoạch giáo dục môn Vật lí 9 năm 2021 – 2022

Phụ lục 3

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG THCS ……………….

TỔ CHUYÊN MÔN: KHTN

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC: VẬT LÍ

NĂM HỌC 2021-2022

I. Kế hoạch dạy học

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

HỌC KÌ I

CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC

1

Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

1

(Tiết 1)

Tuần 1

– Điện trở Nikelin (constangtan)

– Ampe kế một chiều thang đo 1 – 3A

– Vôn kế một chiều thang đo 6 – 12V

– Công tắc

– Nguồn điện 6V

– Dây nối

Phòng bộ môn lí

2

Bài 2: Điện trở của dây dẫn- Định luật Ôm

1

(Tiết 2)

Tuần 1

Lớp học

4

Bài 3: Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampekế và vônkế

1

(Tiết 3)

Tuần 2

– Điện trở chưa biết giá trị

– Nguồn điện.

– Ampe kế 1 chiều thang đo 1 – 3A

– Vôn kế một chiều thang đo 6 – 12V

– Công tắc.

– Dây nối

Phòng bộ môn lí

5

Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp

1

(Tiết 4)

Tuần 2

– Điện trở mẫu 6, 10, 16

– Ampe kế 1 chiều thang đo 1 – 3A

– Vôn kế một chiều thang đo 6 – 12V

– Công tắc

– Nguồn điện 6V

– Dây nối

Phòng bộ môn lí

6

Bài tập vận dụng định luật Ôm cho đoạn mạch nối tiếp

1

(Tiết 5)

Tuần 3

Lớp học

7

Bài 5: Đoạn mạch song song

1

(Tiết 6)

Tuần 3

– Điện trở mẫu 6, 10, 15

– Ampe kế 1 chiều thang đo 1 – 3A

– Vôn kế một chiều thang đo 6 – 12V

– Công tắc

– Nguồn điện 6V

– Dây nối

Phòng bộ môn lí

8

Bài tập vận dụng định luật Ôm cho đoạn mạch song song

1

(Tiết 7)

Tuần 4

Lớp học

9

Bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm

1

(Tiết 8)

Tuần 4

Lớp học

10

Chủ đề: Công thức tính điện trở của dây dẫn

3

(Tiết 9) (Tiết 10) (Tiết 11)

Tuần 5,

Tuần 6

– Ampe kế 1 chiều thang do 1 – 3A

– Vôn kế một chiều thang đo 6 – 12V

– Công tắc

– Nguồn điện 6V

– Dây nối

– Điện trở Constangtan =0,3mm: L=1900mm, L = 1800mm, L= 2700mm

– Điện trở cùng vật liệu Constangtan

=0,3mm, L = 1800mm

=0,6mm, L = 1800mm

– Điện trở cùng =0,3mm, L = 1800mm

Nicrom, Constangtan

Phòng bộ môn lí

11

Bài 10: Biến trở- Điện trở dùng trong kỹ thuật

1

(Tiết 12)

Tuần 6

– Biến trở con chạy

– Biến trở than

– Công tắc + Bóng đèn

– Nguồn điện 6V

– Dây nối

– Điện trở có ghi trị số

– Điện trở có các vòng màu

Phòng bộ môn lí

12

Bài 11: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn

1

(Tiết 13)

Tu

ần 7

Lớp học

13

Bài 12: Công suất điện

1

(Tiết 14)

Tuần 7

– Bóng đèn 12V – 3W

– Bóng đèn 6V – 1W

– Ampe kế 1 chiều thang đo 1 – 3A

– Vôn kế một chiều thang đo 6 – 12V

– Công tắc

– Nguồn điện 6V

– Dây nối

– Biến trở

Phòng bộ môn lí

14

Bài 13: Điện năng- Công của dòng điện

1

(Tiết 15)

Tuần 8

– Công tơ điện

Phòng bộ môn lí

15

Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng

1

(Tiết 16)

Tuần 8

Lớp học

16

Bài 15: TH: Xác định công suất của các dụng cụ điện

1

(Tiết 17)

Tuần 9

– Nguồn điện 6V

– Công tắc

– Dây dẫn dài 30 cm

– Ampe kế có GHĐ: 500mA, ĐCNN: 10mA

– Vôn kế GHĐ: 5V, ĐCNN: 0,1V

– Bóng đèn pin

Phòng bộ môn lí

17

Ôn tập

1

(Tiết 18)

Tuần 9

Lớp học

18

Kiểm tra giữa học kì I

1

(Tiết 19)

Tuần 10

Lớp học

19

Bài 16: Định luật Jun- Len- Xơ

1

(Tiết 20)

Tuần 10

Lớp học

20

Bài 17: Bài tập vận dụng định luật Jun- Len-Xơ

1

(Tiết 21)

Tuần 11

Lớp học

21

Bài 20: Tổng kết chương I: Điện học

1

(Tiết 22)

Tuần 11

Lớp học

CHƯƠNG II: ĐIỆN TỪ HỌC

22

Chủ đề: Từ trường

2

(Tiết 23) (Tiết 24)

Tuần 12

– Thanh nam châm thẳng.

– Vụn sắt + vụn gỗ + vụn nhựa

– Nam châm chữ U

– Kim NC đặt trên mũi nhọn thẳng đứng

– La bàn

– Giá thí nghiệm

– Sợi chỉ

Phòng bộ môn lí

23

Bài 23: Từ phổ- Đường sức từ

1

(Tiết 25)

Tuần 13

– Thanh nam châm.

– Tấm nhựa trong có chứa mạt sắt.

– Kim nam châm nhỏ.

– Bút dạ

Phòng bộ môn lí

24

Bài 24: Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua

1

(Tiết 26)

Tuần 13

– Tấm nhựa trong có luồn sẵn các vòng dây của ống dây trên có mạt sắt.

– Nguồn điện

– Công tắc.

– Dây nối

– Bút dạ

Phòng bộ môn lí

25

Bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép- Nam châm điện

1

(Tiết 27)

Tuần 14

– ống dây (500 – 700 vòng)

– La bàn.

– Giá thí nghiệm.

– Biến trở.

– Nguồn điện 6V

– Ampe kế 1 chiều thang đo 1 – 3A

– Công tắc

– Dây nối

– Bút dạ

– Lõi sắt non

– Lõi thép

Phòng bộ môn lí

26

Bài 26: Ứng dụng của nam châm

1

(Tiết 28)

Tuần 14

– ống dây khoảng 100 vòng.

– Giá thí nghiệm.

– Biến trở.

– Nam chân chữ U

– Công tắc.

– Nguồn điện

– Công tắc

– Ampe kế 1 chiều thang đo 1 – 3A

– Dây nối

Phòng bộ môn lí

27

Chủ đề : Lực điện từ

2

(Tiết 29) (Tiết 30)

Tuần 15

– Nam châm chữ U

– Nguồn điện 6V

– Công tắc.

– Dây nối

– Ampe kế 1 chiều thang đo 1 – 3A

– Biết trở

– Bộ thí nghiệm về lực điện từ

Phòng bộ môn lí

28

Bài 30: Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái

1

(Tiết 31)

Tuần 16

Lớp học

29

Bài 31: Hiện tượng cảm ứng điện từ

1

(Tiết 32)

Tuần 16

– Cuộn dây có gắn đèn LED

– Thanh nam châm có trục quay vuông góc với thanh

– Nam châm điện

– Nguồn điện

– Dây dẫn

– Tranh vẽ nam Đinamô

Phòng bộ môn lí

30

Bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

1

(Tiết 33)

Tuần 17

– Mô hình cuộn dây dẫn và đường sức từ của nam châm.

– Tranh phóng to hình 32.1

Phòng bộ môn lí

31

Ôn tập cuối kì I

1

(Tiết 34)

Tuần 17

Lớp học

32

Kiểm tra cuối học kỳ I

1

(Tiết 35)

Tuần 18

Lớp học

33

Ôn tập học kì I

1

(Tiết 36)

Tuần 18

Lớp học

HỌC KÌ II

34

Chủ đề: Dòng điện xoay chiều – Máy phát điện xoay chiều

2

(Tiết 37)

(Tiết 38)

Tuần 19

– Cuộn dây có 2 bóng đèn LED khác màu mắc song song, ngược chiều

– Nam châm vĩnh cửu có thể quay quanh trục thẳng đứng.

– Mô hình máy phát điện xoay chiều

Phòng bộ môn lí

35

Bài 35: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều – Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều

1

(Tiết 39)

Tuần 20

– Nam châm điện

– Nam châm vĩnh cửu

– Bóng đèn 3V có đui

– Công tắc

– Dây nối

– Nguồn điện một chiều 3V – 6V

– Nguồn điện xoay chiều 3V – 6V.

– Ampe kế 1 chiều

-Vôn kế 1 chiều

– Ampe kế xoay chiều

– Vôn kế xoay chiều

Phòng bộ môn lí

36

Chủ đề: Truyền tải điện năng đi xa

2

(Tiết 40) (Tiết 41)

Tuần 20,

Tuần 21

– Máy biến thế loại nhỏ có cuồn sơ cấp 750 vòng, cuộn thứ cấp 1500 vòng

– Nguồng điện xoạy chiều

– Vôn kế xoay chiều

– Dây dẫn

Phòng bộ môn lí

37

Bài 39: Tổng kết chương II: Điện từ học

2

(Tiết 42) (Tiết 43)

Tuần 21,

Tuần 22

Lớp học

CHƯƠNG III: QUANG HỌC

38

Bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

1

(Tiết 44)

Tuần 22

– Bình hình hộp chữ nhật trong suốt

– Miếng nhựa phẳng

– Đinh ghim

– Bút laze (tạo ra chùm sáng hẹp)

– Bình nước sạch

– Cốc múc nước

– Đũa thẳng

Phòng bộ môn lí

39

Bài 42: Thấu kính hội tụ

1

(Tiết 45)

Tuần 23

– Thấu kính hội tụ có f = 12cm

– Màn hứng để quan sát đường truyền của tia sáng.

– Giá quang học

– Nguồn sáng phát ra 3 chùm sáng song song ( Laze).

– Nguồn điện

– Dây dẫn

Phòng bộ môn lí

40

Bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

1

(Tiết 46)

Tuần 23

– Thấu kính hội tụ có tiêu cự cỡ 12cm

– Giá quang học

– Cây nến cao khoảng 5 – 7cm

– Màn hứng ảnh

– Bật lửa hoặc bao diêm

41

Bài tập về ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

1

(Tiết 47)

Tuần 24

Lớp học

42

Bài 44: Thấu kính phân kì

1

(Tiết 48)

Tuần 24

– Thấu kính phân kì có f = 12cm

– Màn hứng để quan sát đường truyền của tia sáng.

– Giá quang học

– Nguồn sáng phát ra 3 chùm sáng song

– Nguồn điện

– Dây dẫn

– Thấu kính hội tụ + thấu kính phân kì

Phòng bộ môn lí

43

Bài 45: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì

1

(Tiết 49)

Tuần 25

– Thấu kính phân kỳ có tiêu cự cỡ 12cm

– Giá quang học

– Cây nến cao khoảng 5 – 7cm

– Màn hứng ảnh

– Bật lửa hoặc bao diêm

Phòng bộ môn lí

44

Bài tập về ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì

1

(Tiết 50)

Tuần 25

Lớp học

45

Ôn Tập

1

(Tiết 51)

Tuần 26

Lớp học

46

Kiểm tra giữa học kì II

1

(Tiết 52)

Tuần 26

Lớp học

47

Bài 48: Mắt

1

(Tiết 53)

Tuần 27

– Tranh vẽ con mắt bổ dọc

– Bảng thử thị lực

Phòng bộ môn lí

48

Bài tập về mắt

1

(Tiết 54)

Tuần 27

Lớp học

49

Bài 49: Mắt cận và mắt lão

1

(Tiết 55)

Tuần 28

– Kính cận

– Kính lão

Phòng bộ môn lí

50

Bài tập về mắt cận và mắt lão

59

(Tiết 56)

Tuần 28

Lớp học

51

Bài 50: Kính lúp

1

(Tiết 57)

Tuần 29

– Kính lúp có số bội giác đã biết

Phòng bộ môn lí

52

Bài 51: Bài tập quang hình học

2

(Tiết 58) (Tiết 59)

Tuần 29,

Tuần 30

Lớp học

53

Bài 53: Sự phân tích ánh sáng trắng

1

(Tiết 60)

Tuần 30

– Bộ thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng bằng lăng kính.

– Màn chắn có khe hẹp

– Bộ tấm lọc màu đỏ, xanh, nửa xanh nửa đỏ

– Đền phát ánh sáng trắng

– Nguồn điện

– Dây nối

– Đĩa CD

Phòng bộ môn lí

54

Bài 54: Sự trộn các ánh sáng màu

1

(Tiết 61)

Tuần 31

– Nguồn điện

– Bộ thí nghiệm trộn ánh sáng màu

– Đèn phát 3 chùm sáng màu

– Màn hứng

– Giá thí nghiệm

– Tấm lọc màu

Phòng bộ môn lí

55

Hướng dẫn một số bài tự học

1

(Tiết 62)

Tuần 31

Lớp học

56

Bài 58: Tổng kết chương III: Quang học

2

(Tiết 63) (Tiết 64)

Tuần 32

Lớp học

CHƯƠNG IV: SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG

57

Chủ đề : Định luật bảo toàn năng lượng

2

(Tiết 65) (Tiết 66)

Tuần 33

– Tranh vẽ phóng to hình 59.1

-Thiết bị biến đổi điện năng thành cơ năng và ngược lại.

– Thiết biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại

Phòng bộ môn lí

58

Ôn tập

1

(Tiết 67)

Tuần 34

Lớp học

59

Kiểm tra cuối học kì II

1

(Tiết 68)

Tuần 34

Lớp học

60

Ôn tập học kì II

2

(Tiết 69)

(Tiết 70)

Tuần 35

Lớp học

II. Nhiệm vụ khác: Không có

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

…., ngày…tháng… năm…

GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

>> Tải file để tham khảo trọn bộ Kế hoạch giáo dục môn Vật lí 9 (cả 3 phụ lục)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!