Lớp 6

Kế hoạch giáo dục môn Mĩ thuật 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Kế hoạch giáo dục môn Mĩ thuật 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp thầy cô tham khảo, để lên kế hoạch giáo dục theo Công văn 5512 dễ dàng hơn. Đây chính là cấu trúc giảng dạy, phân bổ tiết học, phân bổ thời gian kiểm tra toàn bộ năm học 2021 – 2022 môn Mĩ thuật 6.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo kế hoạch giáo dục môn Lịch sử 6. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Kế hoạch giáo dục môn Mĩ thuật 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Kế hoạch giáo dục môn Mĩ thuật 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

TRƯỜNG: ………………………………….
TỔ: …………………………………………….

Họ và tên giáo viên: ……………………..

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN: MĨ THUẬT , LỚP 6 (BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)
(Năm học 2021 – 2022)

A. Thông tin giáo viên

1. Họ và tên:…………………………… chức vụ:……………………………..

2. Trình độ đào tạo:………………, chuyên môn đào tạo:……………………

3. Nhiệm vụ được phân công:

  • Giảng dạy môn….., khối lớp……;môn……, khối lớp…..
  • Chủ nhiệm lớp (nếu có):……
  • Bồi dưỡng HSG, công tác đoàn, đội (nếu có):………….
  • Nhiệm vụ khác nếu có:…..

B. Kế hoạch thực hiện

I. Kế hoạch dạy học các môn học theo phân công

1. Môn: Mĩ thuật; khối: 6

1.1. Khung phân bố số tiết cho các nội dung dạy học

Học kì Các chủ đề Lý thuyết Bài tập/ luyện tập Thực hành Ôn tập Kiểm tra giữa kì Kiểm tra cuối kì Khác (tăng thời lượng, tiết trả bài, chữa bài …) Tổng

Học kì I

Chủ đề 1: Xây dựng ý tưởng trong sáng tác mĩ thuật

02

02

04

Chủ đề 2: Ngôi nhà yêu thương

02

02

04

Chủ đề 3: Hoạt động trong trường học

02

02

04

Chủ đề 4: Mĩ thuật thời tiền sử

02

02

04

Chủ đề 5: Trò chơi dân gian

01

01

Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ I

01

01

Tổng học kỳ I

09

08

01

18

Học kì II

Chủ đề 5: Trò chơi dân gian

01

02

03

Chủ đề 6: Sắc màu lễ hội

02

02

04

Chủ đề 7: Cuộc sống thường ngày

02

02

04

Chủ đề 8: Mĩ thuật thời kì cổ đại

02

02

04

Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ II

01

01

Trưng bày kết quả học tập

01

01

Tổng học kì II

07

09

01

17

Cả năm

16

17

02

35

1.2. Phân phối chương trình

Tiết

Chủ đề

Bài học

Số tiết

Thời điểm

Thiết bị dạy học

Địa điểm dạy học

1

Chủ đề 1: Xây dựng ý tưởng trong sáng tác mĩ thuật

Bài 1: Một số thể loại mĩ thuật (Tiết 1)

1

Tuần 1

9/2021

Một số hình ảnh, clip liên quan đến bài học như SPMT, TPMT trình chiếu trên Powerpoint để HS quan sát như: tranh, tượng, phù điêu, sản phẩm trong thể loại Thiết kế công nghiệp; Thiết kế đồ hoạ, Thiết kế thời trang.

Lớp học

2

Bài 1: Một số thể loại mĩ thuật (Tiết 2)

1

Tuần 2

9/2021

Một số hình ảnh, clip liên quan đến bài học như SPMT, TPMT trình chiếu trên Powerpoint để HS quan sát như: tranh, tượng, phù điêu, sản phẩm trong thể loại Thiết kế công nghiệp; Thiết kế đồ hoạ, Thiết kế thời trang.

Lớp học

3

Bài 2: Xây dựng ý tưởng trong sáng tác tranh theo chủ đề (Tiết 1)

1

Tuần 3

9/2021

Một số hình ảnh, clip liên quan đến chủ đề trình chiếu trên Powerpoint để HS quan sát như: quang cảnh, cảnh vật và sáng tác của hoạ sĩ, nhà điêu khắc;

Một số SPMT như: tranh, tượng, phù điêu, về cảnh vật gần gũi ở địa phương,…

Lớp học

4

Bài 2: Xây dựng ý tưởng trong sáng tác tranh theo chủ đề (Tiết 2)

1

Tuần 4

9/2021

Một số hình ảnh, clip liên quan đến chủ đề trình chiếu trên Powerpoint để HS quan sát như: quang cảnh, cảnh vật và sáng tác của hoạ sĩ, nhà điêu khắc;

Một số SPMT như: tranh, tượng, phù điêu, về cảnh vật gần gũi ở địa phương,…

Lớp học

5

Chủ đề 2: Ngôi nhà yêu thương

Bài 3: Tạo hình ngôi nhà (Tiết 1)

1

Tuần 5

10/2021

Một số ảnh chụp ngôi nhà tiêu biểu kiến trúc vùng, miền tại địa phương và ngôi nhà đại diện cho các vùng, miền khác trong thực tế cuộc sống;

TPMT về ngôi nhà có nội dung liên quan đến chủ đề…

Lớp học

6

Bài 3: Tạo hình ngôi nhà (Tiết 2)

1

Tuần 6

10/2021

Một số ảnh chụp ngôi nhà tiêu biểu kiến trúc vùng, miền tại địa phương và ngôi nhà đại diện cho các vùng, miền khác trong thực tế cuộc sống;

TPMT về ngôi nhà có nội dung liên quan đến chủ đề…

Lớp học

7

Bài 4: Thiết kế quà lưu niệm (Tiết 1)

1

Tuần 7

10/2021

Tranh, ảnh, Hiện vật một số bưu thiếp.

Máy tính, máy chiếu. Màu, các vật dụng liên quan đến việc làm đồ lưu niệm.

Lớp học

8

Bài 4: Thiết kế quà lưu niệm (Tiết 2 – Bài KT giữa HKI)

1

Tuần 8

10/2021

Tranh, ảnh, Hiện vật một số bưu thiếp.

Máy tính, máy chiếu. Màu, các vật dụng liên quan đén việc làm đồ lưu niệm.

Lớp học

9

Chủ đề 3: Hoạt động trong trường học

Bài 5: Hoạt động trong nhà trường (Tiết 1)

1

Tuần 9

11/2021

Một số hình ảnh, clip liên quan đến hoạt động giáo dục trong trường học trình chiếu trên Powerpoint để HS quan sát; Một số vật liệu tái sử dụng như: vỏ hộp, viên sỏi, mẩu gỗ, giấy,…

Lớp học

10

Bài 5: Hoạt động trong nhà trường (Tiết 2)

1

Tuần 10

11/2021

Một số hình ảnh, clip liên quan đến hoạt động giáo dục trong trường học trình chiếu trên Powerpoint để HS quan sát; Một số vật liệu tái sử dụng như: vỏ hộp, viên sỏi, mẩu gỗ, giấy,…

Lớp học

11

Bài 6: Thiết kế đồ chơi (Tiết 1)

1

Tuần 11

11/2021

Một số hình ảnh về đồ chơi hoặc những đồ chơi có trang trí bằng các hoạt động vui chơi của HS; Một số vật liệu sẵn có như: giấy báo, bìa, màu, hộp cát-tông,…

Lớp học

12

Bài 6: Thiết kế đồ chơi (Tiết 2)

1

Tuần 12

11/2021

Một số hình ảnh về đồ chơi hoặc những đồ chơi có trang trí bằng các hoạt động vui chơi của HS; Một số vật liệu sẵn có như: giấy báo, bìa, màu, hộp cát-tông,..

Lớp học

13

Chủ đề 4: Mĩ thuật thời tiền sử

Bài 7: Mĩ thuật thế giới thời tiền sử (Tiết 1)

1

Tuần 13

12/2021

Một số hình ảnh, clip liên quan đến mĩ thuật thế giới thời kì tiền sử để trình chiếu trên PowerPoint cho HS quan sát; Một số SPMT liên quan đến chủ đề mĩ thuật thế giới thời kì tiền sử để làm minh họa, phân tích vẻ đẹp tạo hình cho HS quan sát trực tiếp.

Lớp học

14

Bài 7: Mĩ thuật thế giới thời tiền sử (Tiết 2)

1

Tuần 14

12/2021

Một số hình ảnh, clip liên quan đến mĩ thuật thế giới thời kì tiền sử để trình chiếu trên PowerPoint cho HS quan sát; Một số SPMT liên quan đến chủ đề mĩ thuật thế giới thời kì tiền sử để làm minh họa, phân tích vẻ đẹp tạo hình cho HS quan sát trực tiếp.

Lớp học

15

Bài 8: Mĩ thuật Việt Nam thời tiền sử

(Tiết 1)

1

Tuần 15

12/2021

Một số hình ảnh, clip liên quan đến mĩ thuật Việt Nam thời kì tiền sử để trình chiếu trên PowerPoint cho HS quan sát; Sưu tầm tranh, ảnh, tư liệu liên quan đến mĩ thuật Việt Nam thời kì tiền sử.

Lớp học

16

Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ I

1

Tuần 16

01/2022

Lớp học

17

Chủ đề 4: Mĩ thuật thời tiền sử

Bài 8: Mĩ thuật Việt Nam thời tiền sử

(Tiết 2)

1

Tuần 17

12/2021

Một số hình ảnh, clip liên quan đến mĩ thuật Việt Nam thời kì tiền sử để trình chiếu trên PowerPoint cho HS quan sát; Sưu tầm tranh, ảnh, tư liệu liên quan đến mĩ thuật Việt Nam thời kì tiền sử.

Lớp học

18

Chủ đề 5: Trò chơi dân gian

Bài 9: Sáng tạo mĩ thuật và trò chơi dân gian (Tiết 1)

1

Tuần 18

01/2022

Một số ảnh, clip liên quan đến trò chơi dân gian trình chiếu trên Powerpoint để HS quan sát; Một số tranh, tượng thể hiện về trò chơi dân gian; Tham khảo một số cách tổ chức và quy định trong trò chơi dân gian để giới thiệu cho HS, nếu có điều kiện.

Lớp học

HỌC KỲ II

19

Chủ đề 5: Trò chơi dân gian

Bài 9: Sáng tạo mĩ thuật và trò chơi dân gian (Tiết 2)

1

Tuần 19

01/2022

Một số ảnh, clip liên quan đến trò chơi dân gian trình chiếu trên Powerpoint để HS quan sát; Một số tranh, tượng thể hiện về trò chơi dân gian; Tham khảo một số cách tổ chức và quy định trong trò chơi dân gian để giới thiệu cho HS, nếu có điều kiện.

Lớp học

20

Bài 10: Thiết kế thiệp chúc mừng (Tiết 1)

1

Tuần 20

01/2022

Một số hình ảnh, clip liên quan đến thiết kế, trang trí thiệp chúc mừng trình chiếu trên Powerpoint cho HS quan sát; Những SPMT ứng dụng liên quan đến hình ảnh trò chơi dân gian làm minh hoạ, phân tích cách thiết kế, trang trí giúp HS quan sát trực tiếp

Lớp học

21

Bài 10: Thiết kế thiệp chúc mừng (Tiết 2)

1

Tuần 21

02/2022

Một số hình ảnh, clip liên quan đến thiết kế, trang trí thiệp chúc mừng trình chiếu trên Powerpoint cho HS quan sát; Những SPMT ứng dụng liên quan đến hình ảnh trò chơi dân gian làm minh hoạ, phân tích cách thiết kế, trang trí giúp HS quan sát trực tiếp.

Lớp học

22

Chủ đề 6: Sắc màu lễ hội

Bài 11: Hòa sắc trong tranh chủ đề lễ hội (Tiết 1)

1

Tuần 22

02/2022

Một số hình ảnh, clip liên quan đến bài học sắc màu lễ hội như: hình ảnh lễ hội; sản phẩm/ TPMT chủ đề Sắc màu lễ hội trình chiếu trên Powerpoint để HS quan sát.

Lớp học

23

Bài 11: Hòa sắc trong tranh chủ đề lễ hội (Tiết 2)

1

Tuần 23

02/2022

Một số hình ảnh, clip liên quan đến bài học sắc màu lễ hội như: hình ảnh lễ hội; sản phẩm/ TPMT chủ đề Sắc màu lễ hội trình chiếu trên Powerpoint để HS quan sát.

Lớp học

24

Bài 12: Màu sắc lễ hội trong thiết kế lịch treo tường (Tiết 1)

1

Tuần 24

02/2022

Một số hình ảnh, clip liên quan đến chủ đề trình chiếu trên Powerpoint để HS quan sát như: hình ảnh lễ hội; sản phẩm/ TPMT chủ đề lễ hội. Một số SPMT ứng dụng có chủ đề Sắc màu lễ hội để HS có thể quan sát trực tiếp, thuận tiện trong việc liên tưởng từ cảnh vật, sinh hoạt trong thực tế tới những SPMT cụ thể;

Lớp học

25

Bài 12: Màu sắc lễ hội trong thiết kế lịch treo tường (Tiết 2- Bài KT giữa kỳ II)

1

Tuần 25

03/2022

Một số hình ảnh, clip liên quan đến chủ đề trình chiếu trên Powerpoint để HS quan sát như: hình ảnh lễ hội; sản phẩm/ TPMT chủ đề lễ hội. Một số SPMT ứng dụng có chủ đề Sắc màu lễ hội để HS có thể quan sát trực tiếp, thuận tiện trong việc liên tưởng từ cảnh vật, sinh hoạt trong thực tế tới những SPMT cụ thể;

Lớp học

26

Chủ đề 7: Cuộc sống thường ngày

Bài 13: Sáng tạo mĩ thuật với hình ảnh trong cuộc sống (Tiết 1)

1

Tuần 26

03/2022

Một số hình ảnh, clip liên quan đến việc làm trong cuộc sống thường ngày trình chiếu trên Powerpoint cho HS quan sát; Một SPMT liên quan đến chủ đề Cuộc sống thường ngày gần gũi ở địa phương để làm minh hoạ, phân tích dáng người cho HS quan sát trực tiếp.

Lớp học

27

Bài 13: Sáng tạo mĩ thuật với hình ảnh trong cuộc sống (Tiết 2)

1

Tuần 27

03/2022

Một số hình ảnh, clip liên quan đến việc làm trong cuộc sống thường ngày trình chiếu trên Powerpoint cho HS quan sát; Một SPMT liên quan đến chủ đề Cuộc sống thường ngày gần gũi ở địa phương để làm minh hoạ, phân tích dáng người cho HS quan sát trực tiếp.

Lớp học

28

Bài 14: Thiết kế thiệp chúc mừng (Tiết 1)

1

Tuần 28

03/2022

Một số hình ảnh, clip liên quan đến việc làm trong cuộc sống thường ngày trình chiếu trên Powerpoint cho HS quan sát. Một SPMT ứng dụng liên quan đến thời gian biểu để làm minh hoạ, phân tích cách sử dụng dáng người tượng trưng cho một số hoạt động thường ngày, giúp HS quan sát trực tiếp.

Lớp học

29

Bài 14: Thiết kế thiệp chúc mừng (Tiết 2)

1

Tuần 29

04/2022

Một số hình ảnh, clip liên quan đến việc làm trong cuộc sống thường ngày trình chiếu trên Powerpoint cho HS quan sát. Một SPMT ứng dụng liên quan đến thời gian biểu để làm minh hoạ, phân tích cách sử dụng dáng người tượng trưng cho một số hoạt động thường ngày, giúp HS quan sát trực tiếp.

Lớp học

30

Chủ đề 8: Mĩ thuật thời kì cổ đại

Bài 15: Mĩ thuật thế giới thời kì cổ đại (Tiết 1)

1

Tuần 30

04/2022

Một số hình ảnh, clip liên quan đến bài học như sản phẩm/ TPMT trình chiếu trên Powerpoint để HS quan sát như: tranh, tượng, phù điêu…; Sưu tầm tranh, ảnh, tư liệu liên quan đến mĩ thuật thế giới thời kì Cổ đại.

Lớp học

31

Bài 15: Mĩ thuật thế giới thời kì cổ đại (Tiết 2)

1

Tuần 31

04/2022

Một số hình ảnh, clip liên quan đến bài học như sản phẩm/ TPMT trình chiếu trên Powerpoint để HS quan sát như: tranh, tượng, phù điêu…; Sưu tầm tranh, ảnh, tư liệu liên quan đến mĩ thuật thế giới thời kì Cổ đại.

Lớp học

32

Kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ II

1

Tuần 32

04/2022

Lớp học

33

Chủ đề 8: Mĩ thuật thời kì cổ đại

Bài 16: Mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại (Tiết 1)

1

Tuần 33

05/2022

Một số hình ảnh, video liên quan đến chủ đề trình chiếu trên Powerpoint để HS quan sát như: tượng, trống đồng,…

Sưu tầm tranh, ảnh, tư liệu liên quan đến mĩ thuật Việt Nam thời kì Cổ đại.

Lớp học

34

Bài 16: Mĩ thuật Việt Nam thời kì cổ đại (Tiết 2)

1

Tuần 34

05/2022

Một số hình ảnh, video liên quan đến chủ đề trình chiếu trên Powerpoint để HS quan sát như: tượng, trống đồng,…

Sưu tầm tranh, ảnh, tư liệu liên quan đến mĩ thuật Việt Nam thời kì Cổ đại.

Lớp học

35

Trưng bày sản phẩm cuối năm học

1

Tuần 35

05/2022

Lớp học

II. Nhiệm vụ khác (nếu có):(Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

… ngày tháng 8 năm 2021

GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!