Lớp 6

Kế hoạch giáo dục môn Âm nhạc 6 sách Cánh diều

Kế hoạch giáo dục môn Âm nhạc 6 sách Cánh diều giúp thầy cô tham khảo, để lên kế hoạch giáo dục theo Công văn 5512 dễ dàng hơn. Đây chính là cấu trúc giảng dạy, phân bổ tiết học, phân bổ thời gian kiểm tra toàn bộ năm học môn Âm nhạc 6.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm kế hoạch môn Ngữ văn, Địa lí, cùng hướng dẫn xem bộ sách giáo khoa lớp 6 mới để tìm hiểu trước về các bộ sách mới. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Kế hoạch giáo dục môn Âm nhạc 6 sách Cánh diều

Kế hoạch giáo dục môn Âm nhạc 6 sách Cánh diều

TRƯỜNG THCS XÃ……….
TỔ KHOA HOC XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN ÂM NHẠC, LỚP 6 – (BỘ SÁCH CÁNH DIỀU)
NĂM HỌC 2021 – 2022

A. Thông tin giáo viên

1. Họ và tên: ………………., chức vụ: Giáo viên

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng, chuyên môn đào tạo: Sư phạm Âm nhạc

3. Nhiệm vụ được phân công:

– Giảng dạy môn Âm nhạc 6,7,8,9

– Chủ nhiệm lớp (nếu có):

– Bồi dưỡng HSG, công tác đoàn, đội (nếu có): Công tác đoàn, đội

– Nhiệm vụ khác nếu có: Tổng phụ trách Đội

B. Kế hoạch thực hiện

I. Kế hoạch dạy học các môn học theo phân công

1. Khung phân bố số tiết cho các nội dung dạy học (phần bổ sung so với 5512 của Sở)

Học kì

Các chủ đề lớn (phần, chương…, có thể chèn thêm nhiều dòng tuỳ theo nội dung của bộ môn)

Lý thuyết

Bài tập /luyện tập

Thực hành

Ôn tập

Kiểm tra giữa kì

Kiểm tra

cuối kì

Khác (tăng thời lượng, tiết trả bài, chữa bài …, có thể kẻ thêm nhiều cột nếu cần)

Tổng

Học kì I

CĐ 1: Em yêu âm nhạc

3

1

4

CĐ 2: Giai điệu quê hương

3

3

Ôn tập kiểm tra giữa kì I

1

1

Kiểm tra giữa kì I

1

1

CĐ3: Biết ơn thầy cô

3

1

4

CĐ 4: Tình bạn bốn phương

3

3

Ôn tập kiểm tra cuối kì I

1

1

Kiểm tra cuối kì I

1

1

Tổng học kì I

12

4

1

1

18

Học kì II

CĐ 5: Mùa xuân

3

1

4

CĐ6: Ước mơ

3

3

Ôn tập kiểm tra giữa kì II

1

1

Kiểm tra giữa kì II

1

1

CĐ7: Hòa Bình

3

3

CĐ8: Âm vang núi rừng

3

3

Ôn tập kiểm tra cuối kì II

1

1

Kiểm tra cuối kì II

1

1

Tổng học kì II

12

3

1

1

17

Cả năm

24

7

2

2

35

2. Phân phối chương trình

Tiết thứ

Thời điểm thực hiện

(1)

Bài học

(2)

Số tiết

(3)

Thiết bị dạy học

(5)

Địa điểm

dạy học

(6)

Ghi chú

(nội dung cập nhật, điều chỉnh, bổ sung…)

HỌC KÌ I: 18 TUẦN (1 TIẾT/ TUẦN = 18 TIẾT)

Chủ đề 1: Em yêu âm nhạc

1

Tuần 1

– Học Bài hát: Em yêu giờ học hát.

1

Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa máy tính, máy chiếu.

Trên lớp

2

Tuần 2

– Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1

– Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu

1

Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa máy tính, máy chiếu.

Trên lớp

3

Tuần 3

– Lí thuyết âm nhạc: Các thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc.

– Thường thức âm nhạc: Hát bè

1

Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa máy tính, máy chiếu

Trên lớp

4

Tuần 4

– Ôn Tập

– Trải nghiệm và khám phá

1

Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa máy tính, máy chiếu

Chủ đề 2: Giai điệu quê hương

5

Tuần 5

– Học hát: Lý cây đa

– Nghe nhạc: Việt Nam quê hương tôi

1

Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa máy tính, máy chiếu

Trên lớp

6

Tuần 6

– Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2

– Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu

1

Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa máy tính, máy chiếu

Trên lớp

7

Tuần 7

– Lý thuyết âm nhạc: Kí hiệu 7 bậc âm cơ bản bằng chữ cái la tinh

– Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận

1

Đàn, loa máy tính, máy chiếu

Trên lớp

8

Tuần 8

– Ôn tập giữa kì I

– Trải nghiệm và khám phá

1

Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa máy tính, máy chiếu

Trên lớp

9

Tuần 9

Kiểm tra đánh giá giữa kì I

1

Đàn, thanh phách, trống nhỏ

Trên lớp

Chủ đề 3: Biết ơn thầy cô giáo

10

Tuần 10

– Học hát: Bụi phấn

1

Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa máy tính, máy chiếu

Trên lớp

11

Tuần 11

– Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 3

– Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu

1

Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa máy tính, máy chiếu

Trên lớp

12

Tuần 12

– Ôn tập bài hát: Bụi phấn

– Thường thức âm nhạc:

+ Đàn tranh và đàn đáy

+ Nghệ sĩ nhân dân Quách Thị Hồ (1909 – 2001)

1

Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa máy tính, máy chiếu

13

Tuần 13

Ôn Tập – Trải nghiệm và khám phá

1

Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa máy tính,

Trên lớp

Chủ đề 4: Tình bạn bốn phương

14

Tuần 14

– Hát bài Tình bạn bốn phương

– Nghe nhạc: Turkish March

1

Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa máy tính, máy chiếu

Trên lớp

15

Tuần 15

– Ôn tập học kì I

Trải nghiệm và khám phá chủ đề 4

1

Đàn, thanh phách, trống nhỏ, kèn phím loa máy tính

16

Tuần 16

Kiểm tra đánh giá cuối kỳ I

1

Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa máy tính

Trên lớp

17

Tuần 17

– Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4

– Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu

1

Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa máy tính, máy chiếu

Trên lớp

18

Tuần 18

– Lý thuyết âm nhạc: nhịp 4/4

Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Wolfgang Amdeus Mozart (1756-1791)

1

Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa máy tính, máy chiếu

Trên lớp

HỌC KÌ II: 17 TUẦN (1 TIẾT/ TUẦN = 17 TIẾT)

Chủ đề 5: Mùa xuân

19

Tuần 19

– Học hát: Mùa xuân em tới trường

– Nghe nhạc: Mùa xuân đầu tiên

1

Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa máy tính, máy chiếu

Trên lớp

20

Tuần 20

– Đọc nhạc: Bài tập đọc nhạc số 5

– Nhạc cụ : Thể hiện tiết tấu

1

Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa máy tính, máy chiếu

Trên lớp

21

Tuần 21

Ôn tập bài hát: Mùa xuân em tới trường

– Thường thức Âm nhạc: Nhạc sĩ Văn Cao (1923-1995)

1

Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa máy tính, máy chiếu

Trên lớp

22

Tuần 22

– Ôn tập

– Trải nghiệm và khám phá

1

Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa máy tính

Trên lớp

Chủ đề 6: Ước mơ

23

Tuần 23

– Học hát: Lá thuyền ước mơ

– Nghe nhạc: Romance

1

Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa máy tính, máy chiếu

Trên lớp

24

Tuần 24

– Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 6

– Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu

1

Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa máy tính, máy chiếu

Trên lớp

25

Tuần 25

– Lý thuyết âm nhạc: Cung và nửa cung

– Thường thức Âm nhạc: Đàn guitar và đàn accordion

1

Đàn, loa máy tính, máy chiếu

Trên lớp

26

Tuần 26

– Ôn tập giữa kì II

– Trải nghiệm và khám phá

1

Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa máy tính

Trên lớp

27

Tuần 27

Kiểm tra giữa kì II

1

Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa máy tính

Trên lớp

Chủ đề 7: Hoà bình

28

Tuần 28

– Học hát: Ước mơ xanh

– Nghe nhạc: Bài ca hòa bình

1

Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa máy tính, máy chiếu

Trên lớp

29

Tuần 29

– Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 7

– Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu

1

Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa máy tính, máy chiếu

Trên lớp

30

Tuần 30

– Lý thuyết âm nhạc: Các bậc chuyển hóa và dấu hóa

– Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Cao Văn Lầu

1

Đàn, loa máy tính, máy chiếu

Trên lớp

Chủ đề 8: Âm vang núi rừng

31

Tuần

31

– Học hát: Đi cắt lúa

– Nghe nhạc: Nhạc rừng

1

Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa máy tính, máy chiếu

Trên lớp

33

Tuần 33

Kiểm tra cuối học kì II

1

Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa máy tính

Trên lớp

34

Tuần 34

– Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 8

– Nhạc cu: Thể hiện tiết tấu

1

Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa máy tính, máy chiếu

Trên lớp

35

Tuần 35

– Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Hoàng Việt (1928-1967)

Ôn tập- Trải nghiệm và khám phá

1

Đàn, thanh phách, trống nhỏ, loa máy tính, máy chiếu

Trên lớp

3. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông) : Không

II. Nhiệm vụ khác (nếu có):(Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…): Không

….., ngày …. tháng …..năm 2021

TỔ TRƯỞNG

GIÁO VIÊN

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!