Lớp 2

Kế hoạch dạy học môn Toán 2 sách Cánh diều

Kế hoạch dạy học môn Toán 2 sách Cánh diều giúp các thầy cô tham khảo để xây dựng kế hoạch giảng dạy môn Toán cho 35 tuần của năm học 2022 – 2023 phù hợp với trường mình.

Với kế hoạch dạy học này, thầy cô dễ dàng phân bổ số tiết, lên kế hoạch soạn giáo án môn Toán 2 cho học sinh của mình theo chương trình mới. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm kế hoạch dạy học lớp 2 các môn của bộ sách Cánh diều. Chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Toán 2 sách Cánh diều

Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 2 sách Cánh diều

Tuần,

tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian

Ghi chú

Chủ đề/ Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/ thời lượng

Tuần 1

Chủ đề 1: Ôn tập lớp 1.

Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

Bài 1: Ôn tập các số đến 100

2 tiết

Bài 2: Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

2 tiết

Bài 3: Tia số. Số liền trước – Số liền sau (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 2

Bài 3: Tia số. Số liền trước – Số liền sau (Tiết 2)

1 tiết

Bài 4 Đề-xi-mét

2 tiết

Bài 5: Số hạng – Tổng

1 tiết

Bài 6: Số bị trừ – Số trừ – Hiệu

1 tiết

Tuần 3

Bài 7: Luyện tập chung

1 tiết

Bài 8: Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20

1 tiết

Bài 9: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20

1 tiết

Bài 10: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)

1 tiết

Bài 11: Luyện tập (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 4

Bài 11: Luyện tập (Tiết 2)

1 tiết

Bài 12: Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20

2 tiết

Bài 13: Luyện tập

2 tiết

Tuần 5

Bài 14: Luyện tập chung

1 tiết

Bài 15: Luyện tập phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 20

1 tiết

Bài 16: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

1 tiết

Bài 17: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)

1 tiết

Bài 18: Luyện tập (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 6

Bài 18: Luyện tập (Tiết 2)

1 tiết

Bài 19: Bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

2 tiết

Bài 20: Luyện tập

2 tiết

Tuần 7

Bài 21: Luyện tập chung

2 tiết

Bài 22: Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ

2 tiết

Bài 23: Luyện tập

1 tiết

Tuần 8

Bài 24: Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo)

2 tiết

Bài 25: Luyện tập

1 tiết

Bài 26: Luyện tập chung

2 tiết

Tuần 9

Bài 27: Em ôn lại những gì đã học

2 tiết

Bài 28: Em vui học toán

2 tiết

Ôn tập, kiểm tra đánh giá giữa HKI

1 tiết

Tuần 10

Chủ đề 2: Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

Bài 29: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100

2 tiết

Bài 30: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo)

2 tiết

Bài 31: Luyện tập (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 11

Bài 31: Luyện tập (Tiết 2)

1 tiết

Bài 32: Luyện tập (tiếp theo)

2 tiết

Bài 33: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

2 tiết

Tuần 12

Bài 34: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo)

2 tiết

Bài 35: Luyện tập

2 tiết

Bài 36: Luyện tập (tiếp theo) (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 13

Bài 36: Luyện tập (tiếp theo) (Tiết 2)

1 tiết

Bài 37: Luyện tập chung

2 tiết

Bài 38: Ki – lô – gam

2 tiết

Tuần 14

Bài 39: Lít

2 tiết

Bài 40: Luyện tập chung

2 tiết

Bài 41: Hình tứ giác

1 tiết

Tuần 15

Bài 42: Điểm – Đoạn thẳng

1 tiết

Bài 43: Đường thẳng – Đường cong – Đường gấp khúc

2 tiết

Bài 44: Độ dài đoạn thẳng – Độ dài đường gấp khúc

2 tiết

Tuần 16

Bài 45: Thực hành lắp ghép, xếp hình phẳng

2 tiết

Bài 46: Luyện tập chung

2 tiết

Bài 47: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 17

Bài 47: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 (Tiết 2)

1 tiết

Bài 48: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

2 tiết

Bài 49: Ôn tập về hình học và đo lường

2 tiết

Tuần 18

Bài 50: Ôn tập

2 tiết

Bài 51: Em vui học toán

2 tiết

Ôn tập, kiểm tra đánh giá cuối HKI

1 tiết

Tuần 19

Chủ đề 3: Phép nhân, phép chia

Bài 52: Làm quen với phép nhân – Dấu nhân

1 tiết

Bài 53: Phép nhân

2 tiết

Bài 54: Thừa số – Tích

1 tiết

Bài 55: Bảng nhân 2 (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 20

Bài 55: Bảng nhân 2 (Tiết 2)

1 tiết

Bài 56: Bảng nhân 5

2 tiết

Bài 57: Làm quen với phép chia – Dấu chia

1 tiết

Bài 58: Phép chia

1 tiết

Tuần 21

Bài 59: Phép chia (tiếp theo)

2 tiết

Bài 60: Bảng chia 2

2 tiết

Bài 61: Bảng chia 5 (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 22

Bài 61: Bảng chia 5 (Tiết 2)

1 tiết

Bài 62: Số bị chia – Số chia – Thương

1 tiết

Bài 63: Luyện tập

1 tiết

Bài 64: Luyện tập chung

2 tiết

Tuần 23

Bài 65: Khối trụ – Khối cầu

1 tiết

Bài 66: Thực hành lắp ghép, xếp hình khối

2 tiết

Bài 67: Ngày – Giờ

2 tiết

Tuần 24

Bài 68: Giờ – Phút

2 tiết

Bài 69: Ngày – Tháng

2 tiết

Bài 70: Luyện tập chung (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 25

Bài 70: Luyện tập chung (Tiết 2)

1 tiết

Bài 71: Em ôn lại những gì đã học

2 tiết

Bài 72: Em vui học toán

2 tiết

Tuần 26

Chủ đề 4: Các số trong phạm vi 1000. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

Bài 73: Các số trong phạm vi 1000

3 tiết

Bài 74: Các số có ba chữ số

1 tiết

Bài 75: Các số có ba chữ số (tiếp theo)

1 tiết

Tuần 27

Bài 76: So sánh các số có ba chữ số

2 tiết

Bài 77: Luyện tập

2 tiết

Bài 78: Luyện tập chung (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 28

Bài 78: Luyện tập chung (Tiết 2)

1 tiết

Ôn tập, kiểm tra đánh giá giữa HKII

1 tiết

Bài 79: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000

2 tiết

Bài 80: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 29

Bài 80: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 (Tiết 2)

1 tiết

Bài 81: Luyện tập

2 tiết

Bài 82: Mét

2 tiết

Tuần 30

Bài 83: Ki – lô – mét

2 tiết

Bài 84: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000

2 tiết

Bài 85: Luyện tập

1 tiết

Tuần 31

Bài 86: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000

2 tiết

Bài 87: Luyện tập

1 tiết

Bài 88: Luyện tập chung

2 tiết

Tuần 32

Bài 89: Luyện tập chung

1 tiết

Bài 90: Thu thập – Kiểm đếm

2 tiết

Bài 91: Biểu đồ tranh

2 tiết

Tuần 33

Bài 92: Chắc chắn – Có thể – Không thể

1 tiết

Bài 93: Em ôn lại những gì đã học

2 tiết

Bài 94: Em vui học toán

2 tiết

Tuần 34

Bài 95: Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100

2 tiết

Bài 96: Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo)

2 tiết

Bài 97: Ôn tập về hình học và đo lường (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 35

Bài 97: Ôn tập về hình học và đo lường (Tiết 2)

1 tiết

Bài 98: Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất

1 tiết

Bài 99: Ôn tập chung

2 tiết

Ôn tập, kiểm tra đánh giá cuối HKII

1 tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!