Lớp 12

Kế hoạch dạy học môn Toán 12 năm 2022 – 2023

Kế hoạch dạy học môn Toán 12 năm 2022 – 2023 do giáo viên thiết kế bao gồm phân phối chương trình các hoạt động của học sinh và phân phối thời gian kiểm tra, đánh giá định kỳ nhằm giúp học sinh chiếm lĩnh được kiến thức và đạt được các năng lực, phẩm chất cần thiết.

Thông qua mẫu Phân phối chương trình Toán 12 năm 2022 giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện phân phối chương trình chi tiết, trình tổ chuyên môn phê duyệt. Bên cạnh đó thầy cô tham khảo thêm phân phối chương trình môn Toán 11. Vậy sau đây là Kế hoạch dạy học môn Toán 12 năm 2022, mời các bạn cùng tải tại đây.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Toán 12 năm 2022 – 2023

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…….

TRƯỜNG PHỔ THÔNG ………..

————————–

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN KHỐI 12

Năm học: 2022 – 2023

LỚP 12

Cả năm: 37 tuần (123 tiết)

Học kì I: 19 tuần (72 tiết)

Học kì II: 18 tuần (51 tiết)

1. Phân chia theo mục học, học kì, tuần học.

Cả năm 140 tiết

Đại số và giải tích 78 tiết

Hình học 45 tiết

Học kì I

19 tuần

72 tiết

48 tiết

12 tuần x 3 tiết

6 tuần x 2 tiết

24 tiết

12 tuần x 1 tiết

6 tuần x 2 tiết

Học kì II

18 tuần

51 tiết

30 tiết

4 tuần x 1 tiết

13 tuần x 2 tiết

21 tiết

4 tuần x 2 tiết

13 tuần x 1 tiết

2. Phân phối chương trình giải tích

GIẢI TÍCH (78 TIẾT)

Chương I. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (22 tiết)

Nội dung

Tiết thứ

Nội dung giảm tải

§1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số. Luyện tập

1 – 2

Không dạy: HĐ1 và ý 1

§2. Cực trị của hàm số.

Luyện tập

3 – 5

§3. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số. Luyện tập

6 – 8

Không dạy: HĐ1 và HĐ3

§4. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số.

Luyện tập

9 – 11

§5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.

Luyện tập

12 – 19

Không dạy: HĐ1, 2, 3, 4, 5

Ôn tập chương

20 – 21

Kiểm tra 45 phút

22

Chương II. Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm logarit (21 tiết)

Nội dung

Tiết thứ

Nội dung giảm tải

§1. Lũy thừa.

Luyện tập.

23 – 25

§2. Hàm số Lũy thừa.

Luyện tập

26 – 27

Không dạy: HĐ 1, 2, 3, 4, 5

§3. Logarit.

Luyện tập

28 – 30

§4. Hàm số mũ và hàm số logarit.

Luyện tập

31 – 33

Không dạy: I.3, II.3

§5. Phương trình mũ và phương trình logarit.

Luyện tập

34 – 36

Kiểm tra 45 phút

37

§6. Bất phương trình mũ và logarit

Luyện tập

38 – 40

Thực hành giải toán bằng máy tính cầm tay

41

Ôn tập chương

42 43

Ôn tập học kì

44 47

Kiểm tra học kì

48

Chương III. Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

(16 tiết)

Nội dung

Tiết thứ

Nội dung giảm tải

§1. Nguyên hàm.

Luyện tập

49 – 52

Không dạy HĐ1 và HĐ 6,7

§2. Tích phân

Luyện tập

53 – 57

Không dạy HĐ 1,2

§3. Ứng dụng tích phân trong hình học.

Luyện tập

58 – 61

Không dạy HĐ 1

Ôn tập chương

62 – 63

Kiểm tra 45 phút

64

Chương IV. Số phức (9 tiết)

Nội dung

Tiết thứ

Nội dung giảm tải

§1. Số phức.

Luyện tập

65 – 66

§2. Cộng, trừ và nhân số phức

Luyện tập

67

§3. Phép chia số phức

Luyện tập

68 – 69

§ 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực.

Luyện tập

70 – 71

Ôn tập chương

72

Kiểm tra 45 phút

73

Ôn tập cuối năm

74 – 77

Kiểm tra cuối năm

78

3. Phân phối chương trình Hình học

HÌNH HỌC (45 TIẾT)

Chương I. Khối đa diện (11 tiết)

Nội dung

Tiết thứ

Nội dung giảm tải

§1. Khái niệm về khối đa diện.

Luyện tập

1 – 2

§2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều.

Luyện tập

3 – 4

Không dạy mục II và HĐ4

§3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện.

Luyện tập

5 – 8

Ôn tập chương

9 – 10

Kiểm tra 45 phút

11

Chương II. Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón (10 tiết)

Nội dung

Tiết thứ

Nội dung giảm tải

§1. Khái niệm về mặt tròn xoay

Luyện tập

12 – 15

§2. Mặt cầu.

Luyện tập

16 – 19

Không dạy mục I.4 và HĐ1

Ôn tập chương

20 – 21

Ôn tập học kì

22 23

Kiểm tra học kì

24

Chương III. Phương pháp tọa độ trong không gian (18 tiết)

Nội dung

Tiết thứ

Nội dung giảm tải

§1. Hệ tọa độ trong không gian.

Luyện tập

25 – 29

§2. Phương trình mặt phẳng.

Luyện tập

30 – 34

Kiểm tra 45 phút

35

§3. Phương trình đường thẳng trong không gian.

Luyện tập

36 – 40

Ôn tập chương

41 – 42

Ôn tập cuối năm

43 44

Kiểm tra cuối năm

45

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

Hiệu Trưởng

….. ngày ….tháng ….năm……..

Tổ trưởng

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!