Lớp 7

Kế hoạch dạy học môn Tin học 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Kế hoạch dạy học môn Tin học 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống là bản thiết kế và hướng dẫn cụ thể cho việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy một môn học hay một bài học, bao gồm các nội dung: xác định mục tiêu giảng dạy; thiết kế các hoạt động giảng dạy, học tập; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động dạy – học.

Thông qua mẫu phân phối chương trình Tin học 7 này giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng phân phối chương trình cho 35 tuần của năm học 2022 – 2023 phù hợp với trường mình. Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm kế hoạch dạy học môn Toán 7.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Tin học 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phân phối chương trình Tin học 7 Sách Kết nối tri thức

Kế hoạch dạy học môn Tin học 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống xây dựng dưới 3 phương án khác nhau. Chính vì vậy thầy cô tham khảo, xây dựng theo kế hoạch giáo dục của địa phương mình nhé.

Phương án 1: Học trong một học kỳ

Tiết

Tên bài

thuyết

Thực

hành

Chủ đề 1

Máy tính và cộng đồng

1, 2

Bài 1. Thiết bị vào ra

2

3, 4

Bài 2. Phần mềm máy tính

2

5, 6

Bài 3. Quản lý dữ liệu trong máy tính

1

1

Chủ đề 2

Tổ chức dữ liệu, tìm kiếm và trao đổi thông tin

7, 8

Bài 4. Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet

1

1

Chủ đề 3

Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trướng số

9, 10

Bài 5. Ứng xử trên mạng

2

Chủ đề 4

Ứng dụng Tin học

11, 12

Bài 6. Làm quen với phần mềm bảng tính

1

1

13,14

Bài 7. Tính toán tự động trên bảng tính

1

1

15, 16

Bài 8. Công cụ hỗ trợ tính toán

1

1

17, 18

Bài 9. Trình bày bảng tính

1

1

19, 20

Bài 10. Hoàn thiện bảng tính

1

1

21, 22

Ôn tập. KIỂM TRA GIỮA KỲ

1

1

23, 24

Bài 11. Tạo bài trình chiếu

1

1

25, 26

Bài 12. Định dạng đối tượng trên trang chiếu

1

1

27

Bài 13. Thực hành tổng hợp

1

Chủ đề 5

Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

28, 29

Bài 14.Thuật toán tìm kiếm

2

30, 31

Bài 15.Tìm kiếm nhị phân

2

32, 33

Bài 16.Thuật toán sắp xếp

2

34

Ôn tập

1

35

KIỂM TRA CUỐI KỲ

1

Phương án 2: Học trong hai học kỳ

Có thể chọn một trong hai cách:

  • 01 tiết/tuần rải đều trong cả năm học.
  • 02 tiết/tuần đan xen (theo tuần) với môn học (35 tiết) khác như Công nghệ.

HỌC KỲ 1

Tiết

Tên bài

thuyết

Thực

hành

Chủ đề 1

Máy tính và cộng đồng

1, 2

Bài 1. Thiết bị vào ra

2

3, 4

Bài 2. Phần mềm máy tính

2

5, 6

Bài 3. Quản lý dữ liệu trong máy tính

1

1

Chủ đề 2

Tổ chức dữ liệu, tìm kiếm và trao đổi thông tin

7, 8

Bài 4. Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet

2

Chủ đề 3

Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trướng số

9, 10

Bài 5. Ứng xử trên mạng

2

11

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1

1

Chủ đề 4

Ứng dụng Tin học

12, 13

Bài 6. Làm quen với phần mềm bảng tính

1

1

14, 15

Bài 7. Tính toán tự động trên bảng tính

1

1

16, 17

Bài 8. Công cụ hỗ trợ tính toán

1

1

18

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1

1

HỌC KỲ 2

19, 20

Bài 9. Trình bày bảng tính

1

1

21, 22

Bài 10. Hoàn thiện bảng tính

1

1

23, 24

Bài 11. Một số chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu

1

1

25, 26

Bài 12. Tạo bài trình chiếu

1

1

27

Bài 13. Thực hành tổng hợp

1

28

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2

1

Chủ đề 5

Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

29, 30

Bài 14.Thuật toán tìm kiếm

2

31, 32

Bài 15.Tìm kiếm nhị phân

2

33, 34

Bài 16.Thuật toán sắp xếp

2

35

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2

1

Phương án 3. Học trong hai học kỳ

Chủ đề F được đưa lên HK1 để chủ đề E được dạy trọn vẹn trong HK2.

HỌC KỲ 1

Tiết

Tên bài

thuyết

Thực

hành

Chủ đề 1

Máy tính và cộng đồng

1, 2

Bài 1. Thiết bị vào ra

2

3, 4

Bài 2. Phần mềm máy tính

2

5, 6

Bài 3. Quản lý dữ liệu trong máy tính

1

1

Chủ đề 2

Tổ chức dữ liệu, tìm kiếm và trao đổi thông tin

7, 8

Bài 4. Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet

1

1

Chủ đề 3

Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trướng số

9, 10

Bài 5. Ứng xử trên mạng

2

11

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1

1

Chủ đề 5

Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

29, 30

Bài 14.Thuật toán tìm kiếm

2

31, 32

Bài 15.Tìm kiếm nhị phân

2

33, 34

Bài 16.Thuật toán sắp xếp

2

35

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1

1

16

2

HỌC KỲ 2

Chủ đề 4

Ứng dụng Tin học

12, 13

Bài 6. Làm quen với phần mềm bảng tính

1

1

14, 15

Bài 7. Tính toán tự động trên bảng tính

1

1

16, 17

Bài 8. Công cụ hỗ trợ tính toán

1

1

18, 19

Bài 9. Trình bày bảng tính

1

1

20, 21

Bài 10. Hoàn thiện bảng tính

1

1

22, 23

Bài 11. Một số chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu

1

1

24

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2

1

25, 26

Bài 12. Tạo bài trình chiếu

1

1

27

Bài 13. Thực hành tổng hợp

1

28

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2

1

8

9

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!