Lớp 10

Kế hoạch dạy học môn Tin học 10 sách Cánh diều

Kế hoạch dạy học môn Tin học 10 sách Cánh diều là tài liệu hữu ích hướng dẫn cụ thể cho việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy một môn học hay một bài học, bao gồm các nội dung: xác định mục tiêu giảng dạy; thiết kế các hoạt động giảng dạy, học tập; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động dạy – học.

Phân phối chương trình Tin học lớp 10 gồm 70 tiết, học kì 1 là 36 tiết, học kì 2 gồm 34 tiết. Thông qua mẫu phân phối chương trình Tin học 10 giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng kế hoạch dạy học cho 35 tuần của năm học 2022 – 2023 phù hợp với trường mình. Ngoài ra quý thầy cô tham khảo thêm: phân phối chương trình môn Tin học 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Tin học 10 sách Cánh diều

Phân phối chương trình Tin học 10 Cánh diều năm 2022 – 2023

SỞ GD&ĐT …..

TRƯỜNG THPT …..

TỔ …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC THPT

(Thực hiện từ năm học 2022 – 2023 theo Công văn số …../BGDĐT, GDTrH

ngày … tháng … năm 2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

LỚP 10 – CÁNH DIỀU_ICT

Cả năm: 35 tuần (70 tiết)

Học kì I: 18 tuần (36 tiết)

Học kì II: 17 tuần (34 tiết)

HỌC KÌ I

Tuần

Tiết

Tên bài/ Chủ đề

Ghi Chú

CHỦ ĐỀ A. MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC

TIN HỌC VÀ XỬ LÍ THÔNG TIN

1

1, 2

Bài 1. Dữ liệu, thông tin và xử lí thông tin

2

3, 4

Bài 2. Sự ưu việt của máy tính và những thành tựu của tin học

3

5, 6

Bài 3. Thực hành sử dụng thiết bị số

4

7, 8

Bài 4. Tin học trong phát triển kinh tế , xã hội

CHỦ ĐỀ B. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

INTERNET HÔM NAY VÀ NGÀY MAI

5

9, 10

Bài 1. Mạng máy tính với cuộc sống

6

11, 12

Bài 2. Điện toán đám mây và Internet vạn vật

7

13, 14

Bài 3. Thực hành một số ứng dụng của mạng máy tính

CHỦ ĐỀ D. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

NGHĨA VỤ TUÂN THỦ PHÁP LÍ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

8

15, 16

Bài 1. Tuân thủ pháp luật trong môi trường số

9

17

Bài 2. Thực hành vận dụng một số điều luật về chia sẻ thông tin trong môi trường số

9

18

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I

CHỦ ĐỀ E. ỨNG DỤNG TIN HỌC

PHẦN MỀM THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ (ICT)

10

19

Bài 1. Tạo văn bản, tô màu và ghép ảnh

10, 11

20, 21

Bài 2. Một số kĩ thuật thiết kế sử dụng vùng chọn, đường dẫn và các lớp ảnh

11, 12

22, 23

Bài 3. Tách ảnh và thiết kế đồ hoạ với kênh alpha

12, 13

24, 25

Bài 4. Thực hành tổng hợp

CHỦ ĐỀ F. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

LẬP TRÌNH CƠ BẢN

13, 14

26, 27

Bài 1. Làm quen với ngôn ngữ lập trình bậc cao

14, 15

28, 29

Bài 2. Biến, phép gán và biểu thức số học

15, 16

30, 31

Bài 3. Thực hành làm quen và khám phá Python

16, 17

32, 33

Bài 4. Các kiểu dữ liệu số và câu lệnh vào – ra đơn giản

17

34

Bài 5. Thực hành viết chương trình đơn giản

18

35

Ôn tập

18

36

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I

HỌC KÌ II

Tuần

Tiết

Tên bài/ Chủ đề

Ghi chú

19

37, 38

Bài 6. Câu lệnh rẽ nhánh

20

39, 40

Bài 7. Thực hành câu lệnh rẽ nhánh

21

41, 42

Bài 8. Câu lệnh lặp

22

43, 44

Bài 9. Thực hành câu lệnh lặp

23

45, 46

Bài 10. Chương trình con và thư viện các chương trình con có sẵn

24

47, 48

Bài 11. Thực hành lập trình với hàm và thư viện

25

49, 50

Bài 12. Kiểu dữ liệu xâu kí tự – Xử lí xâu kí tự

26

51, 52

Bài 13. Thực hành dữ liệu kiểu xâu

27

53

Ôn tập

27

54

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II

28

55, 56

Bài 14. Kiểu dữ liệu danh sách – Xử lí danh sách

29

57, 58

Bài 15. Thực hành với dữ liệu kiểu danh sách

30

59, 60

Bài 16. Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình

31

61, 62

Bài 17. Thực hành lập trình giải bài toán trên máy tính

32

63, 64

Bài 18. Lập trình giải quyết bài toán trên máy tính

CHỦ ĐỀ G. HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC

GIỚI THIỆU NHÓM NGHỀ THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH

33

65, 66

Bài 1. Nhóm nghề thiết kế và lập trình

34

67, 68

Bài 2. Dự án nhỏ: Tìm hiểu về nghề lập trình web, lập trình trò chơi và lập trình trên thiết bị di động

35

69

Ôn tập

35

70

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ II

……., ngày … tháng … năm 2022

GIÁO VIÊN 

TỔ TRƯỞNG CM DUYỆT CỦA BGH

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!