Lớp 12

Kế hoạch dạy học môn Sinh học 12 năm 2022 – 2023

Kế hoạch dạy học môn Sinh học 12 năm 2022 – 2023 do giáo viên thiết kế bao gồm phân phối chương trình các hoạt động của học sinh và phân phối thời gian kiểm tra, đánh giá định kỳ nhằm giúp học sinh chiếm lĩnh được kiến thức và đạt được các năng lực, phẩm chất cần thiết.

Thông qua mẫu Phân phối chương trình Sinh học 12 năm 2022 giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện phân phối chương trình chi tiết, trình tổ chuyên môn phê duyệt. Bên cạnh đó thầy cô tham khảo thêm: phân phối chương trình Địa lí 12, phân phối chương trình môn Toán 12. Vậy sau đây là Kế hoạch dạy học môn Sinh học 12 năm 2022, mời các bạn cùng tải tại đây.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Sinh học 12 năm 2022 – 2023

Phân phối chương trình Sinh học 12 năm 2022 – 2023

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…….

TRƯỜNG PHỔ THÔNG ………..

————————–

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN SINH HỌC

KHỐI 12

Năm học: 2022 – 2023

Cả năm : 35 tuần – 53 tiết

Học kì I : 18 tuần – 36 tiết

Học kì II: 17 tuần – 17 tiết

TIẾT

BÀI

TÊN BÀI DẠY

GHI CHÚ (GIẢM TẢI)

PHẦN NĂM: DI TRUYỀN HỌC

Chương I: Cơ chế di truyền và biến dị

1

1

Gen, mă di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Không dạy: mục I.2 trang 6

2

2

Phiên mă và dịch mă

– Mục I.2: Không dạy chi tiết phiên mã ở sinh vật nhân thực

– Mục II: Dạy gọn lại, chỉ mô tả đơn giản bằng sơ đồ.

3

3

Điều ḥòa hoạt động của gen

Câu hỏi 3 cuối bài ở trang 115: Thay từ “Giải thích” bằng “Nêu cơ chế điều hoà hoạt động của ôpêrôn Lac”

4

4

Đột biến gen

Hình 4.1, 4.2 trang 20: Không giải thích cơ chế

5

5

Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc NST

6

6

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Hình 6.1: Chỉ dạy 2 dạng đơn giản 2n+1 và 2n-1

7

7

Thực hành: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định hay trên tiêu bản tạm thời

Cho học sinh quan sát trên máy chiếu các dạng đột biến và hậu quả của nó

8

Bài tập chương I

Chỉ làm các bài 1, 3, 6

Chương II: Tính quy luật của hiện tượng di truyền

9

8

Quy luật Menden: Quy luật phân ly

10

9

Quy luật phân ly độc lập

11

10

Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

12

11

Liên kết

13

11

Hoán vị gen

14

12

Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

15

13

Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen

16

14

Thực hành: Lai giống

17

15

Bài tập chương II

– Chỉ làm các bài 2, 6, 7

18

Kiểm tra 1 tiết

Chương III: Di truyền học quần thể

19

16

Cấu trúc di truyền của quần thể

20

17

Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)

Chương IV: Ứng dụng di truyền học

21

18

Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Sơ đồ 18.1: Không dạy, không giải thích theo sơ đồ

22

19

Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

23

20

Tạo giống bằng công nghệ gen

Chương V: Di truyền học người

24

21

Di truyền y học

25

22

Bảo vệ vốn gen di truyền của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học

26

23

Ôn tập phần di truyền học

PHẦN SÁU: TIẾN HOÁ

Chương I: Bằng chứng và cơ chế tiến hoá

27

24

Các bằng chứng tiến hóa

Không dạy: Mục II ở trang 105 và III ở trang 106

28

25

Học thuyết Lamac và học thuyết Dacuyn

Không dạy: Mục I (Học thuyết La mác)

29

26

Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Bài 27 không dạy mà chỉ ghép nội dung tóm tắt trong khung cuối bài 27 vào vai trò của chọn lọc tự nhiên ở bài 26

30

28

Loài

31

29

Quá trình hình thành loài

Không dạy mục I.2 trang 127

32

30

Quá trình hình thành loài (tiếp theo)

Không dạy bài 31(Tiến hóa lớn)

33

Ôn tập

34

Ôn tập học kì I

35

Kiểm tra học kì I

Chương II: Sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất

36

32

Nguồn gốc sự sống

37

33

Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

38

34

Sự phát sinh loài người

PHẦN BẢY: SINH THÁI HỌC

Chương I: Cá thể và quần thể sinh vật

39

35

Môi trường và các nhân tố sinh thái

Không dạy Mục III ở trang 152

40

36

Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

41

37

Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

42

38

Các đặc trưng cơ bản của QT (Tiếp)

43

39

Biến động số lượng cá thể của quần thể

44

Kiểm tra 1 tiết

Chương II: Quần xã sinh vật

45

40

Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

46

41

Diễn thế sinh thái

Không dạy Câu hỏi lệnh mục III ở trang 184 (Bảng 41)

Chương III: Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

47

42

Hệ sinh thái

48

43

Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

49

44

Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

Không dạy chi tiết mục II.2 (Vì đã học ở bài 5,6 lớp 11)

50

45

Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

Không dạy: – Hình 45.2 ở trang 202.

– Câu hỏi lệnh thứ 2 ở trang 202

51

46

Thực hành: quản lý sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên

52

Ôn tập học kì II

53

Kiểm tra học kì II

CHẾ ĐỘ CHO ĐIỂM TỐI THIỂU MÔN SINH HỌC

Khối Học kỳ I Học kỳ II
Số tiết Miệng(HS1) 15’(HS1) 1 tiết(HS2) Học kỳ(HS3) Số tiết Miệng(HS1) 15’(HS1) 1 tiết(HS2) Học kỳ(HS3)
10 1 0.5 2 1 1 1 0.5 2 1 1
11 1 0.5 2 1 1 2 1 2 1 1
12 2 1 2 1 1 1 0.5 2 1 1

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!