Lớp 10

Kế hoạch dạy học môn Hóa học 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Kế hoạch dạy học môn Hóa học 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống là tài liệu hữu ích hướng dẫn cụ thể cho việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy một môn học hay một bài học, bao gồm các nội dung: xác định mục tiêu giảng dạy; thiết kế các hoạt động giảng dạy, học tập; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động dạy – học.

Phân phối chương trình môn Hóa học lớp 10 gồm 70 tiết và Chuyên đề Hóa học 10 gồm 35 tiết. Thông qua mẫu phân phối chương trình Hóa học 10 giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng kế hoạch dạy học cho 35 tuần của năm học 2022 – 2023 phù hợp với trường mình. Ngoài ra quý thầy cô tham khảo thêm: phân phối chương trình môn Hóa học 10 Chân trời sáng tạo.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Hóa học 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phân phối chương trình Hóa học 10 Kết nối tri thức năm 2022 – 2023

Tuần

Tiết

Tên bài/chủ đề

Số tiết

HỌC KÌ I

1

1

Mở đầu

1

Chương 1. Cấu tạo nguyên tử

2 – 3

Bài 1. Thành phần nguyên tử

2

2

4 – 5

Bài 2. Nguyên tố hóa học

2

2 – 3

6 – 9

Bài 3. Cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử

4

4

10 – 12

Bài 4. Ôn tập chương 1

3

5

Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn

13 – 14

Bài 5. Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

2

5 – 6

15 – 17

Bài 6. Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm

3

6

18

Bài 7. Xu hướng biến đổi thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì

1

7

19 – 20

Bài 8. Định luật tuần hoàn. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

2

7 – 8

21 – 22

Bài 9. Ôn tập chương 2

2

8

23

Ôn tập giữa kỳ I

1

24

Kiểm tra giữa kỳ I

1

9

Chương 3. Liên kết hóa học

25 – 26

Bài 10. Quy tắc octet

2

9 – 10

27 – 28

Bài 11. Liên kết ion

2

10 – 11

29 – 31

Bài 12. Liên kết cộng hóa trị

3

11

32

Bài 13. Liên kết hydrogen và tương tác van der Waals

1

11 – 12

33 – 35

Bài 14. Ôn tập chương 3

3

12 – 13

Chuyên đề 1. Cơ sở hóa học

1 – 3

Bài 1. Liên kết hóa học

3

13 – 14

4 – 6

Bài 2. Phản ứng hạt nhân

3

14 – 15

7 – 9

Bài 3. Năng lượng hoạt hóa của phản ứng hóa học

3

15 – 17

10 – 15

Bài 4. Entropy và biến thiên năng lượng tự do Gibbs

6

17

36

Ôn tập cuối kì I

1

18

37

Kiểm tra cuối kì I

1

HỌC KÌ II

19

Chương 4. Phản ứng oxi hóa – khử

38 – 39

Bài 15. Phản ứng oxi hóa – khử

2

19 – 20

40 – 41

Bài 16. Ôn tập chương 4

2

20 – 22

Chương 5. Năng lượng hóa học

42 – 47

Bài 17. Biến thiên enthalpy trong các phản ứng hóa học

6

22 – 23

48 – 50

Bài 18. Ôn tập chương 5

3

23

Chuyên đề 2. Hóa học trong việc phòng chống cháy, nổ

16 – 17

Bài 5. Sơ lược về phản ứng cháy, nổ

2

24 – 25

18 – 19

Bài 6. Điểm chớp cháy. Nhiệt độ ngọn lửa. Nhiệt độ tự bốc cháy

2

20 – 21

Bài 7. Hóa học về phản ứng cháy, nổ

2

25 – 26

22 – 25

Bài 8. Phòng chống cháy, nổ

4

26

51

Ôn tập giữa kì II

1

27 – 28

52

Kiểm tra giữa kì II

1

Chương 6. Tốc độ phản ứng

53 – 56

Bài 19. Tốc độ phản ứng

4

28 – 29

57 – 58

Bài 20. Ôn tập chương 6

2

29 – 30

Chuyên đề 3. Thực hành hóa học và công nghệ thông tin

26 – 29

Bài 9. Thực hành vẽ cấu trúc phân tử

4

30 – 31

30 – 33

Bài 10. Thực hành thí nghiệm hóa học ảo

4

31 – 32

34 – 35

Bài 11. Thực hành tính tham số cấu trúc và năng lượng

2

32 – 33

Chương 7. Nguyên tố nhóm halogen

59 – 61

Bài 21. Nhóm halogen

3

33 – 34

62 – 65

Bài 22. Hydrogen halide. Muối halide

4

35

66 – 68

Bài 23. Ôn tập chương 7

3

69

Ôn tập cuối kì II

1

70

Kiểm tra cuối kì II

1

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!