Lớp 10

Kế hoạch dạy học môn Hóa học 10 sách Chân trời sáng tạo

Kế hoạch dạy học môn Hóa học 10 sách Chân trời sáng tạo là bản thiết kế và hướng dẫn cụ thể cho việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy một môn học hay một bài học, bao gồm các nội dung: xác định mục tiêu giảng dạy; thiết kế các hoạt động giảng dạy, học tập; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động dạy – học.

Phân phối chương trình môn Hóa học lớp 10 gồm 70 tiết và Chuyên đề Hóa học 10 gồm 35 tiết. Thông qua mẫu phân phối chương trình Hóa học 10 giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng kế hoạch dạy học cho 35 tuần của năm học 2022 – 2023 phù hợp với trường mình. Ngoài ra quý thầy cô tham khảo thêm: phân phối chương trình môn Toán 10 Chân trời sáng tạo.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Hóa học 10 sách Chân trời sáng tạo

Phân phối chương trình Hóa học 10 năm 2022 – 2023

HỌC KÌ I
1 Mở đầu (2 tiết)
1 Bài 1. Nhập môn hoá học (2 tiết)
2 Bài 1. Nhập môn hoá học (2 tiết)
2 Chương 1. Cấu tạo nguyên tử (13 tiết)
3 Bài 2. Thành phần của nguyên tử (5 tiết)
4 Bài 2. Thành phần của nguyên tử (5 tiết)
3 5 Bài 2. Thành phần của nguyên tử (5 tiết)
6 Bài 2. Thành phần của nguyên tử (5 tiết)
4 7 Bài 2. Thành phần của nguyên tử (5 tiết)
8 Bài 3. Nguyên tố hoá học (3 tiết)
5 9 Bài 3. Nguyên tố hoá học (tiếp theo)
10 Bài 3. Nguyên tố hoá học (tiếp theo)
6 11 Bài 4. Cấu trúc lớp vỏ electron của nguyên tử (4 tiết)
12 Bài 4. Cấu trúc lớp vỏ electron của nguyên tử (tiếp theo)
7 13 Bài 4. Cấu trúc lớp vỏ electron của nguyên tử (tiếp theo)
14 Bài 4. Cấu trúc lớp vỏ electron của nguyên tử (tiếp theo)
8 15 Ôn tập chương 1
16 Kiểm tra
9 Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (9 tiết)
17 Bài 5. Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học ( 3 tiết)
18 Bài 5. Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (tiếp theo)
10 19 Bài 5. Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (tiếp theo)
20 Bài 6. Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố, thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì và nhóm (3 tiết)
11 21 Bài 6. Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố, thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì và nhóm (tiếp theo)
22 Bài 6. Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố, thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì và nhóm (tiếp theo)
12 23 Bài 7. Định luật tuần hoàn ‒ Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (2 tiết)
24 Bài 7. Định luật tuần hoàn ‒ Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (2 tiết)
13 25 Ôn tập chương 2
26 Kiểm tra
14 Chương 3. Liên kết hoá học (12 tiết)
27 Bài 8. Quy tắc octet (1 tiết)
28 Bài 9. Liên kết ion (2 tiết)
15 29 Bài 9. Liên kết ion (tiếp theo)
30 Bài 10. Liên kết cộng hoá trị (6 tiết)
16 31 Bài 10. Liên kết cộng hoá trị (tiếp theo)
32 Bài 10. Liên kết cộng hoá trị (tiếp theo)
17 33 Bài 10. Liên kết cộng hoá trị (tiếp theo)
34 Bài 10. Liên kết cộng hoá trị (tiếp theo)
18 35 Bài 10. Liên kết cộng hoá trị (tiếp theo)
36 Kiểm tra học kì I
HỌC KÌ II
19 37 Bài 11. Liên kết hydrogen và tương tác van der Waals (2 tiết)
38
20 39 Ôn tập chương 3
Chương 4. Phản ứng oxi hoá – khử (4 tiết)
40 Bài 12. Phản ứng oxi hoá – khử và ứng dụng trong cuộc sống (3 tiết)
21 41 Bài 12. Phản ứng oxi hoá – khử và ứng dụng trong cuộc sống (tiếp theo)
42
22 43 Ôn tập chương 4
Chương 5. Năng lượng hoá học (7 tiết)
44 Bài 13. Enthalpy tạo thành và biến thiên enthalpy của phản ứng hoá học (4 tiết)
23 45 Bài 13. Enthalpy tạo thành và biến thiên enthalpy của phản ứng hoá học (tiếp theo)
46 Bài 13. Enthalpy tạo thành và biến thiên enthalpy của phản ứng hoá học (tiếp theo)
24 47 Bài 13. Enthalpy tạo thành và biến thiên enthalpy của phản ứng hoá học (tiếp theo)
48 Bài 14. Tính biến thiên enthalpy của phản ứng hoá học (2 tiết)
25 49 Bài 14. Tính biến thiên enthalpy của phản ứng hoá học (tiếp theo)
50 Ôn tập chương 5
26 51 Kiểm tra
Chương 6. Tốc độ phản ứng hoá học (6 tiết)
52 Bài 15. Phương trình tốc độ phản ứng và hằng số tốc độ phản ứng (2 tiết)
27 53 Bài 15. Phương trình tốc độ phản ứng và hằng số tốc độ phản ứng (tiếp theo)
54 Bài 16. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hoá học (3 tiết)
28 55 Bài 16. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hoá học (tiếp theo)
56 Bài 16. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hoá học (tiếp theo)
29 57 Ôn tập chương 6
58 Kiểm tra
Chương 7. Nguyên tố nhóm VIIA (10 tiết)
30 50 Bài 17. Tính chất vật lí và hoá học các đơn chất nhóm VIIA (5 tiết)
60 Bài 17. Tính chất vật lí và hoá học các đơn chất nhóm VIIA (tiếp theo)
31 61 Bài 17. Tính chất vật lí và hoá học các đơn chất nhóm VIIA (tiếp theo)
62 Bài 17. Tính chất vật lí và hoá học các đơn chất nhóm VIIA (tiếp theo)
32 63 Bài 17. Tính chất vật lí và hoá học các đơn chất nhóm VIIA (tiếp theo)
64 Bài 18. Hydrogen halide ‒ Một số phản ứng của ion halide (4 tiết)
33 65 Bài 18. Hydrogen halide ‒ Một số phản ứng của ion halide (tiếp theo)
66 Bài 18. Hydrogen halide ‒ Một số phản ứng của ion halide (tiếp theo)
34 67 Bài 18. Hydrogen halide ‒ Một số phản ứng của ion halide (tiếp theo)
68 Ôn tập chương 7
35 69 Kiểm tra
70 Kiểm tra học kì II

Phân phối chương trình chuyên đề Hóa học 10

Số tiết Tên bài học
Chuyên đề 1. Cơ sở hoá học (15 tiết)
3 Bài 1. Liên kết hoá học
3 Bài 2. Phản ứng hạt nhân
3 Bài 3. Năng lượng hoạt hoá của phản ứng hoá học
4 Bài 4. Entropy và biến thiên năng lượng tự do Gibbs
1 Ôn tập chuyên đề 1
1 Kiểm tra
Chuyên đề 2. Hoá học trong việc phòng chóng cháy nổ (10 tiết)
2 Bài 5. Sơ lược về phản ứng cháy và nổ
3 Bài 6. Điểm chớp cháy, nhiệt độ tự bốc cháy và nhiệt độ cháy
3 Bài 7. Hoá học về phản ứng cháy, nổ
1 Ôn tập chuyên đề 2
1 Kiểm tra
Chuyên đề 3. Thực hành hoá học và công nghệ thông tin (10 tiết)
HS chọn học 2 trong 3 bài (Bài 8, 9 và 10)
4 Bài 8. Vẽ cấu trúc phân tử
4 Bài 9. Thực hành thí nghiệm hoá học ảo
4 Bài 10. Tính tham số cấu trúc và năng lượng
1 Ôn tập chuyên đề 3
1 Kiểm tra

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!