Lớp 10

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 10 sách Cánh diều

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 10 sách Cánh diều là tài liệu hữu ích hướng dẫn cụ thể cho việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy môn giáo dục cầu lông, bao gồm các nội dung: xác định mục tiêu giảng dạy; thiết kế các hoạt động giảng dạy, học tập; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động dạy – học.

Phân phối chương trình môn Giáo dục thể chất 10 giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng kế hoạch dạy học cho 35 tuần của năm học 2022 – 2023 phù hợp với trường mình. Vậy sau đây là Phân phối chương trình GDTC lớp 10 sách Cánh diều, mời các bạn cùng tải tại đây.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 10 sách Cánh diều

Phân phối chương trình GDTC lớp 10 sách Cánh diều

SỞ GD&ĐT………..

TRƯỜNG THPT…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁ NHÂN NĂM HỌC: 2022 – 2023

MÔN : GIÁO DỤC THỂ CHÂT- CẦU LÔNG – KHỐI 10

NĂM HỌC : 2022 – 2023

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Thông tư số 32/2018/TT- BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

2. Công văn số 1496/BGDĐT-GDTrH ngày 19/4/2022 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023;

3. Căn cứ vào Công văn 5512/BGDDT-GDTrH ngày 18/12/2020 V/v xây dựng kế hoạch giáo dục.

4. Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường

5. Căn cứ vào kết quả lựa chọn Sách giáo khoa môn cầu lông của tổ chuyên môn (Bộ sách Cánh Diều ).

II. NỘI DUNG CHI TIẾT

Tuần

Tiết

Bài Học

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1

1 + 2

– Làm quen lớp…..

– Học sinh học cách tập hợp lớp, chào báo cáo, bài khởi động.

PHẦN 1- KIẾN THỨC CHUNG

Lý thuyết: Sử dụng các yếu tố tự nhiên, dinh dưỡng để rèn luyện sức khỏe và phát triển thể chất

Biết sử dụng một số yếu tố thiên nhiên và dinh dưỡng để rèn luyện sức khoẻ, phát triển các tố chất thể lực.

Tự giác , tích cực tham gia các hoạt động tập luyện TDTT trong môi trường tự nhiên để rèn luyện và nâng cao sức khoẻ.

2

3 + 4

PHẦN 2- TTTC CẦU LÔNG

Chủ đề 1:

Bài 1: Lịch sử môn cầu lông, Kĩ thuật cầm cầu, cầm vợt và Kĩ thuật di chuyển cơ bản.

– Lịch sử môn cầu lông.

– Kĩ thuật cầm cầu, cầm vợt.

+ Trò chơi phát triển sức nhanh, mạnh của chân và khả năng khéo léo.

– Biết sơ lược về lịch sử môn cầu lông trên thế giới và VN.

– Thực hiện được kĩ thuật cầm cầu, vợt và TTCB.

– Có ý thức tự giác và tinh thần tập thể trong tập luyện.

3

5 + 6

Kĩ thuật di chuyển cơ bản:

+ Kĩ thuật di chuyển đơn bước.

+ Kĩ thuật di chuyển nhiều bước.

+ Trò chơi phát triển sức nhanh, mạnh của chân và khả năng khéo léo.

– Thực hiện được kĩ thuật cầm cầu, vợt và TTCB.

– Thực hiện được kĩ thuật di chuyển đơn bước, đa bước.

Có ý thức tự giác và tinh thần tập thể trong tập luyện.

4

7 + 8

ÔN TẬP: Kĩ thuật di chuyển cơ bản:

+ Kĩ thuật di chuyển đơn bước.

+ Kĩ thuật di chuyển nhiều bước.

+ Trò chơi phát triển sức nhanh, mạnh của chân và khả năng khéo léo.

– Thực hiện được kĩ thuật cầm cầu, vợt và TTCB.

– Thực hiện được kĩ thuật di chuyển đơn bước, đa bước.

Có ý thức tự giác và tinh thần tập thể trong tập luyện.

5

9 + 10

Bài 2:

Kĩ thuật đánh cầu thấp tay:

– Kĩ thuật đánh cầu thấp thuận tay.

– Kĩ thuật đánh cầu thấp trái tay.

– Giới Thiệu một số quy định về kích thước sân và thiết bị trên sân cầu lông.

– Thực hiện được kĩ thuật đánh cầu thấp tay.

– Vận dụng được một số quy định về kích thước sân và thiết bị trên sân cầu lông trong tập luyện.

– Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác thông qua nghe, quan sát tập luyện của bản thân, tổ, nhóm.

– Tự giác, tích cực và đoàn kết, giúp đỡ nhau trong tập luyện.

6

11+ 12

Ôn tập:

· Di chuyển tiến phải đánh cầu thấp thuận tay.

· Di chuyển lùi phải đánh cầu thấp thuận tay.

– Trò chơi vận động.

– Thực hiện được kĩ thuật đánh cầu thấp tay.

– Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác thông qua nghe, quan sát tập luyện của bản thân, tổ, nhóm.

– Tự giác, tích cực và đoàn kết, giúp đỡ nhau trong tập luyện..

7

13 + 14

Ôn tập:

· Di chuyển tiến trái đánh cầu thấp thuận tay.

· Di chuyển lùi trái đánh cầu thấp thuận tay.

· Phối hợp di chuyển đánh cầu thấp thuận và trái tay.

Kiểm tra thường xuyên

– Thực hiện được kĩ thuật đánh cầu thấp tay.

– Vận dụng được một số quy định cơ bản về giao cầu trong tập luyện.

– Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác thông qua nghe, quan sát tập luyện của bản thân, tổ, nhóm.

– Tự giác, tích cực và đoàn kết, giúp đỡ nhau trong tập luyện..

8

15 + 16

Ôn tập:

· Di chuyển tiến phải đánh cầu thấp thuận tay.

· Di chuyển lùi phải đánh cầu thấp thuận tay.

· Di chuyển tiến trái đánh cầu thấp thuận tay.

· Di chuyển lùi trái đánh cầu thấp thuận tay.

· Phối hợp di chuyển đánh cầu thấp thuận và trái tay.

– Thực hiện được kĩ thuật đánh cầu thấp tay.

– Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác thông qua nghe, quan sát tập luyện của bản thân, tổ, nhóm.

– Tự giác, tích cực và đoàn kết, giúp đỡ nhau trong tập luyện..

9

17 + 18

Kiểm tra giữa học kì 1

10

19 + 20

Chủ Đề 2: Kĩ thuật giao cầu và kĩ thuật đánh cầu cao tay.

Bài 1: Kĩ Thuật Giao cầu.

– Kĩ thuật giao cầu trái tay.

– Kĩ thuật giao cầu thuận tay.

– Trò chơi vận động.

– Thực hiện được kĩ thuật giao cầu thuận tay và trái tay.

– Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác thông qua nghe, quan sát tập luyện của bản thân, tổ, nhóm.

Tự giác, tích cực và đoàn kết, giúp đỡ nhau trong tập luyện.

11

21 + 22

ÔN TẬP

– Kĩ thuật giao cầu trái tay.

– Kĩ thuật giao cầu thuận tay.

Học mới: Một số quy định về giao cầu.

– Luyện tập.

Trò chơi vận động.

– Thực hiện được kĩ thuật giao cầu thuận tay và trái tay.

– Vận dụng được một số quy định cơ bản về giao cầu trong tập luyện.

– Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác thông qua nghe, quan sát tập luyện của bản thân, tổ, nhóm.

Tự giác, tích cực và đoàn kết, giúp đỡ nhau trong tập luyện.

12

23 + 24

ÔN TẬP

– Kĩ thuật giao cầu trái tay.

– Kĩ thuật giao cầu thuận tay.

– Trò chơi vận động.

– Thực hiện được kĩ thuật giao cầu thuận tay và trái tay.

– Vận dụng được một số quy định cơ bản về giao cầu trong tập luyện.

– Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác thông qua nghe, quan sát tập luyện của bản thân, tổ, nhóm.

Tự giác, tích cực và đoàn kết, giúp đỡ nhau trong tập luyện.

13

25 + 26

ÔN TẬP

– Kĩ thuật giao cầu trái tay.

– Kĩ thuật giao cầu thuận tay.

Trò chơi vận động.

– Thực hiện được kĩ thuật giao cầu thuận tay và trái tay.

– Tự giác, tích cực và đoàn kết, giúp đỡ nhau trong tập luyện

14

27 + 28

ÔN TẬP

– Kĩ thuật giao cầu trái tay.

– Kĩ thuật giao cầu thuận tay.

Trò chơi vận động.

– Thực hiện được kĩ thuật giao cầu thuận tay và trái tay.

– Tự giác, tích cực và đoàn kết, giúp đỡ nhau trong tập luyện chuẩn bị kiểm tra HK1.

15

29 + 30

KIỂM TRA HK 1

Nội dung : Giao cầu thuận tay, trái tay.

16

31 + 32

Bài 2: Kĩ Thuật Đánh Cầu Cao Thuận Tay.

– Kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay.

– Luyện tập.

Trò chơi vận động.

– Thực hiện được kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay.

– Vận dụng được một số quy định cơ bản về giao cầu lại trong thi đấu cầu lông.

– Phối hợp được với đồng đội trong luyện tập.

Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác thông qua nghe, quan sát tập luyện của bản thân, tổ, nhóm.

17

33 + 34

– Ôn tập: kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay.

– Giới thiệu một số quy định cơ bản về giao cầu tại trong thi đấu cầu lông.

– Luyện tập.

– Thực hiện được kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay.

– Vận dụng được một số quy định cơ bản về giao cầu lại trong thi đấu cầu lông.

– Phối hợp được với đồng đội trong luyện tập.

Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác thông qua nghe, quan sát tập luyện của bản thân, tổ, nhóm.

18

35 + 36

– Ôn tập: kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay.

– Trò chơi vận động.

– Luyện tập.

– Thực hiện được kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay.

– Vận dụng được một số quy định cơ bản về giao cầu lại trong thi đấu cầu lông.

– Phối hợp được với đồng đội trong luyện tập.

– Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác thông qua nghe, quan sát tập luyện của bản thân, tổ, nhóm.

19

37 + 38

– Ôn tập: kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay.

– Trò chơi vận động.

Kiểm tra thường xuyên

– Thực hiện được kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay.

– Vận dụng được một số quy định cơ bản về giao cầu lại trong thi đấu cầu lông.

– Phối hợp được với đồng đội trong luyện tập.

– Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác thông qua nghe, quan sát tập luyện của bản thân, tổ, nhóm.

20

39 + 40

Bài 3:Kĩ thuật đánh cầu cao trái tay.

– Kĩ thuật đánh cầu cao trái tay.

– Một số quy định cơ bản về tính điểm trong thi đấu cầu lông.

– Trò chơi vận động.

– Thực hiện được kĩ thuật đánh cầu cao trái tay và biết vận dụng vào các trò chơi vận động phù hợp.

– Vận dụng được một số quy định cơ bản về tính điểm trong thi đấu cầu lông.

– Biết phán đoán và sử lí linh hoạt các tình huống trong tập luyện.

Tự giác, tích cực và đoàn kết, giúp đỡ nhau trong tập luyện.

21

41+ 42

Ôn tập:

– Kĩ thuật đánh cầu cao trái tay.

– Luyện tập, đấu tập.

– Trò chơi vận động.

– Thực hiện được kĩ thuật đánh cầu cao trái tay và biết vận dụng vào các trò chơi vận động phù hợp.

– Vận dụng được một số quy định cơ bản về tính điểm trong thi đấu cầu lông.

– Biết phán đoán và sử lí linh hoạt các tình huống trong tập luyện.

Tự giác, tích cực và đoàn kết, giúp đỡ nhau trong tập luyện.

22

43 + 44

Ôn tập:

– Kĩ thuật đánh cầu cao trái tay.

– Luyện tập, đấu tập.

– Trò chơi vận động.

– Thực hiện được kĩ thuật đánh cầu cao trái tay và biết vận dụng vào các trò chơi vận động phù hợp.

– Vận dụng được một số quy định cơ bản về tính điểm trong thi đấu cầu lông.

– Biết phán đoán và sử lí linh hoạt các tình huống trong tập luyện.

Tự giác, tích cực và đoàn kết, giúp đỡ nhau trong tập luyện.

23

45 + 46

Ôn tập:

– Kĩ thuật đánh cầu cao trái tay.

– Luyện tập, đấu tập.

– Trò chơi vận động.

Kiểm tra thường xuyên

– Thực hiện được kĩ thuật đánh cầu cao trái tay và biết vận dụng vào các trò chơi vận động phù hợp.

– Vận dụng được một số quy định cơ bản về tính điểm trong thi đấu cầu lông.

– Biết phán đoán và sử lí linh hoạt các tình huống trong tập luyện.

Tự giác, tích cực và đoàn kết, giúp đỡ nhau trong tập luyện.

24

47 + 48

Bài 4: Kĩ Thuật Đánh Cầu Cao Tay.

– Kĩ thuật đánh cầu cao xa.

– Một số quy định về luật thi đấu đơn trong môn cầu lông.

– Trò chơi vận động.

– Thực hiện được kĩ thuật đánh cầu cao xa và biết vận dụng vào các trò chơi vận động rèn luyện hàng ngày phù hợp.

– Vận dụng được một số quy định về luật thi đấu trong môn cầu lông.

– Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác thông qua nghe, quan sát tập luyện của bản thân, tổ, nhóm.

Tự giác, tích cực và đoàn kết, giúp đỡ nhau trong tập luyện.

25

49 + 50

Kiểm tra giữa học kì 2

26

51+ 52

Ôn tập:

– Kĩ thuật đánh cầu cao xa.

– Đấu tập.

– Trò chơi vận động.

– Thực hiện được kĩ thuật đánh cầu cao xa và biết vận dụng vào các trò chơi vận động rèn luyện hàng ngày phù hợp.

– Vận dụng được một số quy định về luật thi đấu trong môn cầu lông.

– Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác thông qua nghe, quan sát tập luyện của bản thân, tổ, nhóm.

Tự giác, tích cực và đoàn kết, giúp đỡ nhau trong tập luyện.

27

53 + 54

Ôn tập:

– Kĩ thuật đánh cầu cao xa.

– Đấu tập.

Trò chơi vận động.

– Thực hiện được kĩ thuật đánh cầu cao xa và biết vận dụng vào các trò chơi vận động rèn luyện hàng ngày phù hợp.

– Vận dụng được một số quy định về luật thi đấu trong môn cầu lông.

– Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác thông qua nghe, quan sát tập luyện của bản thân, tổ, nhóm.

Tự giác, tích cực và đoàn kết, giúp đỡ nhau trong tập luyện.

28

55 + 56

Ôn tập:

– Kĩ thuật đánh cầu cao xa.

– Đấu tập.

Trò chơi vận động.

– Thực hiện được kĩ thuật đánh cầu cao xa và biết vận dụng vào các trò chơi vận động rèn luyện hàng ngày phù hợp.

– Vận dụng được một số quy định về luật thi đấu trong môn cầu lông.

– Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác thông qua nghe, quan sát tập luyện của bản thân, tổ, nhóm.

Tự giác, tích cực và đoàn kết, giúp đỡ nhau trong tập luyện.

29

57 + 58

Chủ đề 3: Kĩ Thuật Đập Cầu Và Phối Hợp Một Số Kĩ Thuật Cơ Bản.

Bài 1: Kĩ Thuật Đập cầu.

– Kĩ thuật đập cầu.

– Một số quy định về luật thi đấu đôi trong môn cầu lông.

– Luyện tập.

Trò chơi vận động.

– Thực hiện được kĩ thuật đập cầu và biết vận dụng vào tập luyện hằng ngày.

– Vận dụng được một số quy định về luật thi đấu đôi trong môn cầu lông.

– Biết phán đoán và xử lí linh hoạt các tình huống trong tập luyện.

– Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác thông qua nghe, quan sát tập luyện của bản thân, tổ, nhóm.

– Tự giác, tích cực và đoàn kết, giúp đỡ nhau trong tập luyện.

Có ý thức tự giác và tích cực trong tập luyện.

30

59 + 60

Ôn tập:

– Kĩ thuật đập cầu.

– Luyện tập.

– Trò chơi vận động.

Kiểm tra thường xuyên

– Thực hiện được kĩ thuật đập cầu và biết vận dụng vào tập luyện hằng ngày.

– Có ý thức tự giác và tích cực trong tập luyện chuẩn bị kiểm tra hk2.

31

61+ 62

Bài 2: Phối Hợp Một Số Kĩ Thuật Cơ Bản Và Thi Đấu.

– Phối hợp một số kĩ thuật cơ bản trong môn cầu lông.

– Thi đấu.

– Một số quy định về lỗi đánh cầu trong thi đấu cầu lông.

– Luyện tập.

Trò chơi vận động.

– Phối hợp được một số kĩ thuật đánh cầu trong tập luyện và thi đấu.

– Vận dụng được một số quy định về lỗi đánh cầu trong tập luyện và thi đấu cầu lông

– Biết điều chỉnh, sửa sai một số động tác thông qua nghe, quan sát tập luyện của bản thân, tổ, nhóm.

Có tinh thần tập thể, thể hiện sự yêu thích môn cầu lông và sự tăng tiến thể lực trong tập luyện và rèn luyện.

32

63+ 64

KIỂM TRA HK2

33

65 + 66

Đấu tập

– Phối hợp được một số kĩ thuật đánh cầu trong tập luyện và thi đấu.

– Vận dụng được một số quy định về lỗi đánh cầu trong tập luyện và thi đấu cầu lông Có ý thức tự giác và tích cự trong tập luyện.

34

67 + 68

Đấu tập

– Phối hợp được một số kĩ thuật đánh cầu trong tập luyện và thi đấu.

– Vận dụng được một số quy định về lỗi đánh cầu trong tập luyện và thi đấu cầu lông Có ý thức tự giác và tích cự trong tập luyện.

35

69 + 70

Đấu tập

– Phối hợp được một số kĩ thuật đánh cầu trong tập luyện và thi đấu.

– Vận dụng được một số quy định về lỗi đánh cầu trong tập luyện và thi đấu cầu lông Có ý thức tự giác và tích cự trong tập luyện.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!