Lớp 11

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 11 năm 2022 – 2023

Phân phối chương trình môn GDCD 11 năm 2022 – 2023 do giáo viên thiết kế bao gồm phân phối chương trình các hoạt động của học sinh và phân phối thời gian kiểm tra, đánh giá định kỳ nhằm giúp học sinh chiếm lĩnh được kiến thức và đạt được các năng lực, phẩm chất cần thiết.

Thông qua mẫu kế hoạch dạy học GDCD 11 năm 2022 giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện phân phối chương trình chi tiết, trình tổ chuyên môn phê duyệt. Ngoài ra các bạn xem thêm: phân phối chương trình môn GDCD 11, phân phối chương trình môn Toán 11. Vậy sau đây là Kế hoạch dạy học môn GDCD 11 năm 2022, mời các bạn cùng tải tại đây.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 11 năm 2022 – 2023

Phân phối chương trình GDCD 11 năm 2022 – 2023

Cả năm 37 tuần (35 tiết)

Học kỳ I: 19 tuần (18 tiết)

Học kỳ II: 18 tuần (17 tiết)

HỌC KỲ I

Tiết

Tên bài dạy

Tiết 1+ 2

Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế

Tiết 3+ 4+ 5

Bài 2: Hàng hóa- Tiền tệ- thị trường

Tiết 6+ 7

Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Tiết 8

Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Tiết 9

Bài 5: Cung- cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Tiết 10

Kiểm tra 1 tiết

Tiết 11+ 12

Bài 6: công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Tiết 13+ 14

Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước

Tiết 15

Ôn tập học kỳ I

Tiết 16

Kiểm tra học kỳ I

Tiết 17+ 18

Bài 8: Chủ nghĩa xã hội

HỌC KỲ II

Tiết

Tên bài dạy

Tiết 19+ 20

Bài 9: Nhà nước xã hội chủ nghĩa

Tiết 21+ 22

Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Tiết 23

Thực hành, ngoại khóa các vấn đề địa phương và các nội dung đã học

Tiết 24+ 25

Bài 11: chính sách dân số và giải quyết việc làm

Tiết 26

Kiểm tra 1 tiết

Tiết 27

Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

Tiết 28+ 29+ 30

Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

Tiết 31

Bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh

Tiết 32

Bài 15: Chính sách đối ngoại

Tiết 33

Ôn tập học kỳ II

Tiết 34

Kiểm tra học kỳ II

Tiết 35

Thực hành, ngoại khóa các vấn của đề địa phương và các nội dung đã học

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!