Lớp 1

Kế hoạch dạy học môn Đạo đức 1 sách Cánh diều

Kế hoạch dạy học môn Đạo đức 1 sách Cánh diều giúp các thầy cô tham khảo để xây dựng kế hoạch giảng dạy môn Đạo đức cho 35 tuần của năm học 2022 – 2023 phù hợp với trường mình.

Với kế hoạch dạy học lớp 1, thầy cô dễ dàng phân bổ số tiết theo tuần, lên kế hoạch soạn giáo án môn Đạo đức 1 cho học sinh của mình theo chương trình mới, để chuẩn bị thật tốt cho năm học 2022 – 2023. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm kế hoạch dạy học môn Mĩ thuật, Tiếng Việt, Toán, Âm nhạc 1 sách Cánh diều. Chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu nhé:

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Đạo đức 1 sách Cánh diều

Kế hoạch dạy học môn Đạo đức lớp 1 sách Cánh diều

Tuần

Tiết theo thứ tự

Tên bài học

Nội dung kiến thức

Yêu cầu cần đạt

Hình thức tổ chức dạy học

1

1

Chủ đề 1: Yêu thương gia đình

Bài 1: Em yêu gia đình

(tiết 1)

– Hoạt động khởi động.

* HĐ1: Em hãy hát một bài hát về gia đình. (GV đưa ra câu hỏi HS trả lời để dẫn dắt vào bài học)

– Hoạt động khám phá.

* HĐ2: Em hãy kể chuyện theo tranh và trả lời câu hỏi.(Tranh vẽ SGV/ 13)

* HĐ3: Bạn nào trong tranh dưới đây có hành động thể hiện tình yêu thương gia đình. (Tranh vẽ SGV/ 14)

– Em nhận biết được sự cần thiết của sự yêu thương gia đình.

– Hoạt động theo nhóm 4; cá nhân; hoạt động cặp đôi.

2

2

Bài 1: Em yêu gia đình

(tiết 2)

– Hoạt động khám phá.

* HĐ 4: Em thích hành động của bạn nào trong các tranh dưới đây? .(Tranh vẽ SGV/ 14)

Hoạt động luyện tập.

* HĐ 5: Em sẽ làm gì trong mỗi tình huống sau? .(Tranh vẽ SGV/ 15)

– Em biết được ý nghĩa của tình yêu thương gia đình.

– Hoạt động theo nhóm, hoạt động cá nhân.

3

3

Bài 1: Em yêu gia đình

(tiết 3)

Hoạt động luyện tập.

* HĐ 6: Em hãy thể hiện hành động yêu thương trong rừng tình huống cụ thể ở gia đình em. .(Tranh vẽ SGV/ 15)

– Hoạt động vận dụng.

* HĐ 7: Em hãy thực hiện hành động thể hiện tình yêu thương gia đình theo gợi ý sau. .(Tranh vẽ SGV/ 15)

– Em thực hành thể hiện tình yêu thương gia đình.

– Hoạt động cá nhân; làm VBT.

4

4

Chủ đề 2: Quan tâm chăm sóc người thân trong gia đình

Bài 2: Em quan tâm và chăm sóc người thân

(tiết 1)

– Hoạt động khởi động.

* HĐ1: Em hãy hát và chuyền bóng theo nhạc bài: Cả nhà thương nhau. (Tranh vẽ SGV/ 16) (GV đưa ra câu hỏi HS trả lời để dẫn dắt vào bài học).

– Hoạt động khám phá.

* HĐ 2: Em hãy cho biết bạn nào trong các bức tranh sau biết quan tâm chăm sóc người thân.. (Tranh vẽ SGV/ 17)

* HĐ 3: Em hãy kể chuyện theo tranh và trả lời câu hỏi. (Tranh vẽ SGV/ 17)

– Em nhận biết được biểu hiện của sự quan tâm, chăm sóc người thân.

– Em biết được ý nghĩa của việc quan tâm, chăm sóc người thân.

– Hoạt động cả lớp, cá nhân; nhó.

5

5

Bài 2: Em quan tâm và chăm sóc người thân

(tiết 2)

Hoạt động luyện tập.

* HĐ 4: Em sẽ làm gì trong mỗi tình huống sau?. (Tranh vẽ SGV/ 18)

* HĐ: 5 Em hãy tìm việc mình đã làm được trong các tranh sau. (Tranh vẽ SGV/ 18)

– Hoạt động vận dụng.

* HĐ 6: Em hãy quan tâm người thân ở xa bằng những việc làm sau: (Tranh vẽ SGV/ 19)

– Em thực hiện hành động quan tâm, chăm sóc người thân.

– HĐ cặp đôi; cá nhân; làm VBT.

6

6

Bài 3 Em giúp người thân làm việc nhà.

(tiết 1)

– Hoạt động khởi động.

* HĐ1: Em hãy hát và vỗ tay theo nhạc bài Bé quét nhà. (Tranh vẽ SGV/20)

(GV đưa ra câu hỏi HS trả lời để dẫn dắt vào bài học)

– Hoạt động khám phá.

* HĐ 2: Em hãy cho biết hành động của bạn nào đáng khen? (Tranh vẽ SGV/20)

* HĐ3: Em hãy cùng bạn đóng vai theo các tình huống sau. (Tranh vẽ SGV/ 21)

– Em nhận biết vì sao cần giúp người thân việc nhà

– Em biết được ý nghĩa của việc chia sẻ việc nhà với người thân.

– Hoạt động cả lớp; HĐ cá nhân

7

7

Bài 3 Em giúp người thân làm việc nhà.

(tiết 2)

– Hoạt động luyện tập.

* HĐ 4: Em sẽ làm gì khi gặp các tình huống sau? (Tranh vẽ SGV/ 22)

– Hoạt động vận dụng.

* HĐ5: Em hãy chia sẻ với các bạn những việc em đã làm

* HĐ 6: Em hãy giúp người thân làm các việc nhà theo hướng dẫn (Tranh vẽ SGV/23)

– Em thực hiện giúp việc nhà với người thân thường xuyên trong cuộc sống.

– Hoạt động nhóm; HĐ cặp đôi; làm VBT.

8

8

Chủ đề 3: Tự giác làm việc của mình

Bài 4: Em tự giác làm việc của mình(tiết 1)

Hoạt động khởi động.

* HĐ1: Em hãy vỗ tay cho hành động mình có thể tự làm. (Tranh vẽ SGV/ 24)

– Hoạt động khám phá.

* HĐ 2: Em hãy kể chuyện theo tranh và trả lời câu hỏi. (Tranh vẽ SGV/ 25)

– Em nhận được vì sao cần tự giác làm việc của mình.

– Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.

9

9

Bài 4: Em tự giác làm việc của mình(tiết 2)

– Hoạt động khám phá.

* HĐ 3.Tìm hành động em có thể tự giác làm. (Tranh vẽ SGV/ 25)

– Hoạt động luyện tập.

* HĐ 4: Em hãy cho biết các bạn trong tranh chưa tự giác làm việc gì? (Tranh vẽ SGV/ 26)

– Em biết được ý nghĩa của việc tự giác làm việc của bản thân.

– Hoạt động cá nhân; hoạt động cặp đôi.

10

10

Bài 4: Em tự giác làm việc của mình(tiết 3)

– Hoạt động vận dụng.

* HĐ 5: Em hãy kể cho thầy, cố giáo và các bạn nghe 3 việc em tự làm ở nhà; 3 việc em tự làm ở trường?

* HĐ 6: Em cần tự giác làm gì trong tình huống sau? (Tranh vẽ SGV/27)

– Em thực hiện các hành động tự giác của bản thân trong cuộc sống.

– Hoạt động cá nhân; hoạt động nhóm; Làm VBT.

11

11

Bài 5: Em tự giác học tập

(tiết 1)

– Hoạt động khởi động.

* HĐ1: Em hát và múa theo nhạc bài Hổng dám đâu (GV nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự giác học tập). (Tranh vẽ SGV/ 28)

– Hoạt động khám phá.

* HĐ 2: Em hãy cho biết bạn nào chưa đáng khen). (Tranh vẽ SGV/ 29)

* HĐ 3: Em hãy cho biết bạn nào tự giác học tập. (Tranh vẽ SGV/ 29)

* HĐ 4: Em hãy kể chuyện theo tranh và trả lời câu hỏi. (Tranh vẽ SGV/ 30)

– Em biết được vì sao cần tự giác trong học tập

– Em biết được ý nghĩa của việc tự giác trong học tập

– Hoạt động cả lớp; cặp đôi; cá nhân; nhóm.

12

12

Bài 5: Em tự giác học tập

(tiết 2)

– Hoạt động luyện tập.

* HĐ 5: Em hãy chọn đồ dùng phù hợp cho các môn học. (Tranh vẽ SGV/ 30)

* HĐ 6: Em hãy đóng vai cùng các bạn xử lí tình huống sau. (Tranh vẽ SGV/31)

– Hoạt động vận dụng.

* HĐ 7: Em hãy tự giác soạn đồ dùng học hằng ngày trước khi đến lớp.

– Em biết được ý nghĩa của việc tự giác trong học tập

– Em thực hiện các hành động tự giác trong học tập.

– Hoạt động cặp đôi; hoạt động nhóm.

13

13

Chủ đề 4: Thật thà

Bài 6: Em là người thật thà (tiết 1)

– Hoạt động khởi động.

* HĐ1: Em hãy hát và vỗ tay theo nhịp bài Bà còng đi chợ.(GV gọi vài HS chia sẻ về một câu chuyện của thật thà).

– Hoạt động khám phá.

* HĐ 2: Em hãy cho biết đâu là biểu hiện thật thà. (Nội dung SGV/ 33)

* HĐ 3: Em hãy kể chuyện theo tranh và trả lời câu hỏi. (Tranh vẽ SGV/ 33)

– Em nhận biết được sự cần thiết của thật thà.

– Hoạt động cả lớp; hoạt động cá nhân.

14

14

Bài 6: Em là người thật thà (tiết 2)

– Hoạt động khám phá.

* HĐ 4: Em hãy cho biết bạn nào có biểu hiện thật thà. (Tranh vẽ SGV/ 34)

– Hoạt động luyện tập.

* HĐ 5: Em hãy cùng bạn đóng vai tình huống sau. (Tranh vẽ SGV/ 34)

– Em biết được ý nghĩa của sự thật thà trong cuộc sống.

– Hoạt động cá nhân; hoạt động nhóm.

15

15

Bài 6: Em là người thật thà (tiết 3)

– Hoạt động vận dụng:

* HĐ 6: Em sẽ làm gì trong mỗi tình huống sau? (Tranh vẽ SGV/ 35)

* HĐ 7: Em hãy chia sẻ với các bạn về lời nói và hành động thật thà của mình.

– Em thực hiện hành động thể hiện sự trung thực, thật thà.

– Hoạt động cặp đôi; hoạt động cá nhân.; làm VBT

16

16

Chủ đề 5: Sinh hoạt nền nếp

Bài 7: Em sinh hoạt nền nếp(tiết 1)

– Hoạt động khởi động:

* HĐ 1: Em hãy tìm đồ dùng học tập theo yêu cầu. (GV đưa ra câu hỏi- HS trả lời GV tổng kết điểm và dẫn vào bài học)

– Hoạt động khám phá.

* HĐ 2: Em hãy tìm bạn có biểu hiện nền nếp ngăn nắp. (Tranh vẽ SGV/ 37)

– Em nhận biết được vì sao cần nền nếp trong sinh hoạt.

– Hoạt động nhóm; hoạt động cá nhân.

17

17

Bài 7: Em sinh hoạt nền nếp (tiết 2)

– Hoạt động khám phá.

* HĐ 3: Em hãy kể chuyện theo tranh và trả lời câu hỏi. (Tranh vẽ SGV/ 37)

– Hoạt động luyện tập.

* HĐ 4: Em có lời khuyên gì cho bạn trong các tình huống sau. (Tranh vẽ SGV/37)

– Em biết được ý nghĩa của sự nền nếp trong cuộc sống.

– Hoạt động nhóm; hoạt động cá nhân.

18

18

Bài 7: Em sinh hoạt nền nếp (tiết 3)

– Hoạt động vận dụng:

* HĐ 5: Em sắp xếp đô dùng, đồ chơi ở nhà sao cho ngăn nắp. (Tranh vẽ SGV/ 38)

* HĐ 6: Em hãy thực hành một ngày sinh hoạt nền nếp từ gợi ý trong các tranh sau. (Tranh vẽ SGV/ 39)

– Em thực hành một số hành động rèn luyện sự nền nếp trong sinh hoạt hàng ngày.

– Hoạt động nhóm; hoạt động cá nhân; Làm VBT.

19

19

Chủ đề 6: Thực hiện nội quy trường lớp

Bài 8: Em thực hiện tốt nội quy trường lớp(tiết 1)

Hoạt động khởi động:

* HĐ 1. Em hãy hát bài Em yêu trường em (Sáng tác Hoàng Vân) GV dẫn vào bài học “Thực hiện nội quy trường, lớp”

– Hoạt động khám phá.

* HĐ 2. Em hãy tìm bạn thực hiện tốt nội quy trường, lớp. (Tranh vẽ SGV/ 41)

* HĐ 3: Em hãy cho biết các bạn trong tranh đã thực hiện điều nào trong nội quy trường, lớp (Tranh vẽ SGV/41)

– Em nhận biết được vì sao cần thực hiện tốt nội quy trường lớp

– Hoạt động nhóm 4; cá nhân,..

20

20

Bài 8: Em thực hiện tốt nội quy trường lớp(tiết 2)

– Hoạt động luyện tập.

* HĐ 4. Em sẽ khuyên các bạn sau điều gì? (Tranh vẽ SGV/42)

* HĐ 5: Em hãy cùng bạn đóng vai xử lí các tình huống sau,(Tranh vẽ SGV/ 42)

– Em biết được ý nghĩa của việc thực hiện nội quy trường lớp.

– Hoạt động cá nhân; HĐ cặp đôi.

21

21

Bài 8: Em thực hiện tốt nội quy trường lớp(tiết 3)

– Hoạt động vận dụng:

* HĐ 6: Em hãy cùng bạn vệ sinh lớp học.

* HĐ 7. Em hãy thực hiện đúng nội quy trường, lớp em. (Tranh vẽ SGV/ 43)

– Em thực hiện các hành vi chấp hành nội quy trường lớp.

– Hoạt động nhóm; hoạt động cặp đôi; làm VBT.

22

22

Chủ đề 7: Tự chăm sóc bản thân

Bài 9: Em tự vệ sinh cá nhân(tiết 1)

Hoạt động khởi động:

* HĐ 1. Em hãy hát và vỗ tay theo nhịp bài Rửa mặt như mèo.(Tranh vẽ SGV/ 44)

– Hoạt động khám phá.

* HĐ 2: Em hãy tìm bạn có thói quen vệ sinh tốt trong các tranh sau. (Tranh vẽ SGV/45)

* HĐ 3. Em hãy cho biết lợi ích của việc tự vệ sinh cá nhân. (Tranh vẽ SGV/ 45)

– Em nhận biết sự cần thiết của hành vi vệ sinh cá nhân.

23

23

Bài 9: Em tự vệ sinh cá nhân(tiết 2)

– Hoạt động khám phá.

* HĐ 4. Em hãy cho biết điều gì xảy ra trong các trường hợp sau(Nội dung yêu cầu SGV/ 46)

– Hoạt động luyện tập.

* HĐ 5. Em hãy chọn cách xử lí đúng trong tình huống sau (Tranh SGV/ 46)

– Em hiểu được ý nghĩa của hành vi tự vệ sinh cá nhân.

Hoạt động cá nhân; hoạt động nhóm;

24

24

Bài 9: Em tự vệ sinh cá nhân(tiết 3)

– Hoạt động luyện tập.

* HĐ 6.Em hãy luyện tập các bước đánh răng đúng cách. (Nội dung yêu cầu SGV/47)

– Hoạt động vận dụng:

* HĐ 7. Em hãy thực hành mỗi ngày. (Nội dung yêu cầu SGV/ 47)

– Em thực hành, rèn luyện các hành vi vệ sinh cá nhân hiệu quả.

– Hoạt động cá nhân; làm VBT..

25

25

Bài 10: Em tự chăm sóc bản thân(tiết 1)

– Hoạt động khởi động.

* HĐ 1. Em hãy vỗ tay theo nhạc bài Điệu múa rửa tay. (Tranh vẽ SGV/ 48)

– Hoạt động khám phá.

* HĐ 2. Em hãy tìm bạn biết tự chăm sóc bản thân. (Tranh vẽ SGV/ 49)

* HĐ 3. Em hãy cho biết vì sao phải chăm sóc bản thân.

* HĐ 4. Em hãy kể chuyện theo tranh và trả lời câu hỏi (Tranh vẽ SGV/50)

– Em nhận biết vì sao cần phải tự chăm sóc bản thân.

– Em biết được ý nghĩa của hành vi tự chăm sóc bản thân.

– Thảo luận lớp; hoạt động cá nhân; hoạt động nhóm.

26

26

Bài 10: Em tự chăm sóc bản thân(tiết 2)

– Hoạt động luyện tập.

* HĐ 5. Em hãy luyện tập rửa tay đúng cách theo các bước sau đây(Tranh SGV/ 51)

– Hoạt động vận dụng:

* HĐ 6. Em hãy làm gì trong mỗi tình huống sau? (Tranh vẽ SGV/ 51)

* HĐ 7. Em hãy tập chăm sóc bản thân để cơ thể khỏe mạnh theo gợi ý dưới đây. (Tranh vẽ SGV/ 51)

– Em thực hành rèn luyện các hành vi ý nghĩa của hành vi tự chăm sóc bản thân.

– Hoạt động cá nhân; cặp đôi.; Làm VBT.

27

27

Chủ đề 8: Phòng tránh tai nạn thương tích

Bài 11: Em nhận biết tình huống nguy hiểm(tiết 1)

– Hoạt động khởi động.

* HĐ1.Em hãy nhận biết nhanh hành động nguy hiểm. (Tranh vẽ SGV/ 52)

– Hoạt động khám phá.

* HĐ 2. Em hãy chọn hành động an toàn. (Tranh vẽ SGV/ 53)

* HĐ 3: Em hãy đoán xem điều gì sẽ xảy ra ở các tình huống nguy hiểm sau. (Tranh vẽ SGV/ 53)

– Em nhận biết sự cần thiết của việc nhận diện tình huống nguy hiểm

– Hoạt động nhóm; hoạt động cá nhân.

28

28

Bài 11: Em nhận biết tình huống nguy hiểm (tiết 2)

– Hoạt động khám phá.

* HĐ 4. Em hãy kể chuyện theo tranh và trả lời câu hỏi. (Tranh vẽ SGV/ 53)

– Hoạt động luyện tập.

* HĐ 5. Em hãy cho biết những biển báo sau cảnh báo điều gì. (Tranh vẽ SGV/53)

– Em hiểu được các quy tắc của việc nhận diện tình huống nguy hiểm.

– Hoạt động nhóm.

29

29

Bài 11: Em nhận biết tình huống nguy hiểm (tiết 3)

– Hoạt động vận dụng:

* HĐ 6. Em hãy chọn cách xử lí an toàn trong mỗi tình huống sau. (Tranh vẽ SGV/ 54)

* HĐ 7. Em hãy thực hiện yêu cầu sau. (Tranh vẽ SGV/ 55)

– Em thực hành, rèn luyện nhận diện tình huống nguy hiểm trong cuộc sống.

– Hoạt động cặp đôi; hoạt động cá nhân,làm VBT.

30

30

Bài 12: Em phòng tránh tai nạn thương tích(tiết 1)

– Hoạt động khởi động.

* HĐ1. Em hãy tìm vật dễ gây tai nạn thương tích. (Tranh vẽ SGV/ 56)

– Hoạt động khám phá.

* HĐ 2. Em hãy chọn tranh thể hiện hành động dễ gây thương tích. (Tranh vẽ SGV/ 56)

* HĐ 3: Em hãy cho biết điều gì có thể xảy ra với các bạn trong mỗi tranh. (Tranh vẽ SGV/ 57)

– Em nhận biết nguyên nhân, hậu quả của tai nạn, thương tích.

– Em biết được các quy tắc của việc phòng tránh tai nạn, thương tích.

– Em thực hành, rèn luyện cách thức phòng, tránh tai nạn, thương tích

– Hoạt động nhóm; hoạt động cá nhân.

31

31

Bài 12: Em phòng tránh tai nạn thương tích(tiết 2)

– Hoạt động luyện tập.

* HĐ 4: Em hãy tìm lời khuyên phù hợp cho các bạn trong mỗi tranh để phòng, tránh tai nạn, thương tích xảy ra.

* HĐ 5. Em hãy cùng các bạn đóng vai những tình huống sau. (Tranh vẽ SGV/58)

– Hoạt động nhóm; hoạt động cặp đôi.

32

32

Bài 12: Em phòng tránh tai nạn thương tích(tiết 3)

– Hoạt động vận dụng:

* HĐ 6. Em hãy hướng dẫn bạn thực hành đảm bảo an toàn trong lớp học của mình.

* HĐ 7: Em hãy thảo luận cùng bạn về những tai nạn thường gặp ở những nơi sau. (Tranh vẽ SGV/59)

– Hoạt động cá nhân; hoạt động nhóm.; làm VBT.

33 33 Hoạt động dành cho địa phương (Tiết 1)
34 34 Hoạt động dành cho địa phương (tiết 2)
35 35 Tổng kết môn học

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!