Lớp 7

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống là bản thiết kế và hướng dẫn cụ thể cho học tập; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động dạy – học.

Thông qua mẫu Phân phối chương trình Công nghệ 7 giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng phân phối chương trình cho 35 tuần của năm học 2022 – 2023 phù hợp với trường mình. Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm: phân phối chương trình môn Khoa học tự nhiên 7, giáo án Công nghệ 7 sách Kết nối tri thức, sách giáo khoa lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống, Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 7 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phân phối chương trình Công nghệ 7 năm 2022 – 2023 Kết nối tri thức

Học kì 1

18 tuần

18 tiết

Học kì 2

17 tuần

17 tiết

Cả năm

35 tuần

35 tiết

Kế hoạch dạy học Công nghệ 7 năm 2022 – 2023

STT

Bài học/Chủ đề

Yêu cầu cần đạt

Số tiết

(1)

Tiết PPCT

(2)

CHƯƠNG I – TRỒNG TRỌT

1

Bài 1: Giới thiệu về trồng trọt

– Trình bày được vai trò, triển vọng của trồng trọt.

– Kể tên được các nhóm cây trồng phổ biến ở Việt Nam.

– Nêu được một số phương thức trồng trọt phổ biến.

– Nhận biết được những đặc điểm cơ bản của trồng trọt công nghệ cao.

– Trình bày được đặc điểm cơ bản của một số ngành nghề trong trồng trọt.

2

1,2

2

Bài 2: Làm đất trồng cây

– Nêu được thành phần và vai trò của đất trồng.

– Trình bày được mục đích và yêu cầu kĩ thuật trong làm đất trồng cây.

1

3

3

Bài 3: Gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ bệnh

– Trình bày được ý nghĩa, kĩ thuật gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng.

– Vận dụng được kiến thức vào thực tiễn trồng trọt ở gia đình.

– Có ý thức đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong trồng trọt.

2

4,5

4

Bài 4: Thu hoạch sản phẩm trồng trọt

– Trình bầy được mục đích, yêu cầu của thu hoạch sản phẩm trồng trọt.

– Nêu được một số phương án chủ yếu trong thu hoạch sản phẩm trồng trọt.

– Vận dụng kiến thức thu hoạch sản phẩm trồng trọt vào thực tiễn.

1

6

5

Bài 5: Nhân giống vô tính cây trồng

– Trình bày được kĩ thuật nhân giống cày trồng bằng giâm cành.

– Thực hiện được việc nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành

1

7

6

Ôn tập

– Củng cố, khắc sâu và khai quát lại được những kiến thức, kỹ năng và vận dụng trong chương trồng trọt..

1

8

7

Đánh giá giữa kỳ I

– Đánh giá được kết quả học tập của học sinh về kiến thức, kĩ năng và vận dụng.

– Qua kết quả bài kiểm tra, học sinh rút kinh nghiệm cải tiến phương pháp học tập

– Qua kết quả kiểm tra GV cũng có được những suy nghĩ cải tiến, bổ sung cho bài giảng phù hợp với đối tượng học sinh.

1

9

8

Bài 6: Dự án trồng rau an toàn

– Lập được kế hoạch, tính toán chi phí cho việc trồng một loại rau trong khay hoặc thùng xốp.

– Thực hiện được quy trình trồng và chăm sóc rau an toàn.

– Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

2

10,11

9

Ôn tập chương I

– Nhớ, củng cố, khắc sâu và khai quát lại được những kiến thức, kỹ năng và vận dụng trong chương trồng trọt..

– Lập được kế hoạch, tính toán được chi phí và nắm vững quy trình thực hiện trồng rau an toàn.

1

12

CHƯƠNG II – LÂM NGHIỆP

10

Bài 7: Giới thiệu về rừng

– HS trình bày được khái niệm về rừng và vai trò của rừng đối với đời sống, kinh tế, sản xuất và môi trường.

– HS phân biệt các loại rừng phổ biến hiện nay.

2

13,14

11

Ôn tập cuối kì I

– Củng cố, khắc sâu và khai quát lại được những kiến thức, kỹ năng và vận dụng trong chương trồng trọt và lâm nghiệp..

– Lập được kế hoạch, tính toán được chi phí và nắm vững quy trình thực hiện trồng rau an toàn.

– Liên hệ bản thân về việc làm để bảo vệ rừng và môi trường sinh thái.

1

15

12

Đánh giá cuối kì I

– Đánh giá được kết quả học tập của học sinh về kiến thức, kĩ năng và vận dụng.

– Qua kết quả bài kiểm tra, học sinh rút kinh nghiệm cải tiến phương pháp học tập

– Qua kết quả kiểm tra GV cũng có được những suy nghĩ cải tiến, bổ sung cho bài giảng và phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh.

1

16

13

Bài 8: Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng

– Tóm tắt được quy trình trồng rừng và các công việc chăm sóc cây rừng sau khi trồng.

– Đề xuất được các biện pháp bảo vệ rừng và môi trường sinh thái

2

17,18

CHƯƠNG III – CHĂN NUÔI

14

Bài 9: Giới thiệu về chăn nuôi

– Trình bày được vai trò, triển vọng của chăn nuôi.

– Nhận biết được một số vật nuôi phổ biến và các loại vật nuôi đặc trưng của một sổ vùng miên ờ nước ta.

– Nêu được một số phương thức chăn nuôi phổ biến ở Việt Nam.

– Trình bày được đặc điểm cơ bản của một sổ ngành nghề phổ biến trong chăn nuôi.

– Nhận thức được sở thích, sự phù hợp cùa bản thân về các ngành nghề trong chăn nuôi.

– Có ý thức bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.

1

19

15

Bài 10: Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi

– Nêu được vai trò của việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi

– Trình bày các công việc cơ bản nuôi dưỡng và chăm sóc tùng loại vật nuôi: vật nuôi non, vật nuôi đực giống, vật nuôi cái sinh sản.

2

20,21

16

Bài 11: Phòng và trị bệnh cho vật nuôi

– Trình bày được vai trò của việc phòng và trị bệnh cho vật nuôi

– Nêu được nguyên nhân gây bệnh và biện pháp phòng trị bệnh cho vật nuôi

1

22

17

Bài 12: Chăn nuôi gà thịt trong nông hộ

– Trình bày được kĩ thuật nuôi dưỡng chăm sóc và phòng, trị bệnh cho gà thịt.

2

23,24

18

Ôn tập

– Củng cố, khắc sâu và khai quát lại được những kiến thức, kỹ năng và vận dụng trong chương chăn nuôi.

1

25

19

Đánh giữa kì II

– Đánh giá được kết quả học tập của học sinh về kiến thức, kĩ năng và vận dụng kiến thức chương 3

– Qua kết quả bài kiểm tra, học sinh rút kinh nghiệm cải tiến phương pháp học tập

– Qua kết quả kiểm tra GV cũng có được những suy nghĩ cải tiến, bổ sung cho bài giảng và phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh.

1

26

20

Bài 13: Thực hành:

Lập kế hoạch nuôi vật nuôi trong gia đình

– HS lập được kế hoạch và tính toán được chi phí để nuôi một loại vật nuôi trong gia đình.

2

27,28

CHƯƠNG IV – THỦY SẢN

21

Bài 14: Giới thiệu về thủy sản

Biết được vai trò của thủy sản.

– Nhận biết được một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao ở nước ta.

– Nhận biết được cách khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản hiệu quả.

– Có ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường nuôi thủy sản.

1

29

22

Bài 15: Nuôi cá ao

– Kĩ thuật chuẩn bị ao nuôi cá và chuẩn bị cá giống.

– Kĩ thuật chăm sóc, phòng, trị bệnh và thu hoạch cá trong ao nuôi.

– Cách nhiệt độ và độ trong của nước trong ao nuôi

2

30,31

23

Ôn tập cuối kì II

– Củng cố, khắc sâu và khai quát lại được những kiến thức, kỹ năng và vận dụng trong học kì 2.

1

32

24

Đánh giá cuối kì II

– Đánh giá được kết quả học tập của học sinh về kiến thức, kĩ năng và vận dụng kiến thức trong học kì 2.

– Qua kết quả bài kiểm tra, học sinh rút kinh nghiệm cải tiến phương pháp học tập

– Qua kết quả kiểm tra GV cũng có được những suy nghĩ cải tiến, bổ sung cho bài giảng và phương pháp giảng dạy cho năm học tiếp theo.

1

33

25

Bài 16: Thực hành

Lập kế hoạch nuôi cá cảnh.

Lập được kế hoạch và tính toán được chi phí cho việc nuôi dưỡng và chăm sóc một loài cá cảnh.

1

34,35

Kiểm tra, đánh giá định kì

1

Giữa Học kỳ 1

– Đánh giá được kết quả học tập của học sinh về kiến thức, kĩ năng và vận dụng.

– Qua kết quả bài kiểm tra, học sinh rút kinh nghiệm cải tiến phương pháp học tập

– Qua kết quả kiểm tra GV cũng có được những suy nghĩ cải tiến, bổ sung cho bài giảng phù hợp với đối tượng học sinh.

1

9

2

Cuối Học kỳ 1

– Đánh giá được kết quả học tập của học sinh về kiến thức, kĩ năng và vận dụng.

– Qua kết quả bài kiểm tra, học sinh rút kinh nghiệm cải tiến phương pháp học tập

– Qua kết quả kiểm tra GV cũng có được những suy nghĩ cải tiến, bổ sung cho bài giảng và phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh.

1

16

3

Giữa Học kỳ 2

– Đánh giá được kết quả học tập của học sinh về kiến thức, kĩ năng và vận dụng kiến thức chương 3

– Qua kết quả bài kiểm tra, học sinh rút kinh nghiệm cải tiến phương pháp học tập

– Qua kết quả kiểm tra GV cũng có được những suy nghĩ cải tiến, bổ sung cho bài giảng và phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh.

1

26

4

Cuối Học kỳ 2

– Đánh giá được kết quả học tập của học sinh về kiến thức, kĩ năng và vận dụng kiến thức trong học kì 2.

– Qua kết quả bài kiểm tra, học sinh rút kinh nghiệm cải tiến phương pháp học tập

– Qua kết quả kiểm tra GV cũng có được những suy nghĩ cải tiến, bổ sung cho bài giảng và phương pháp giảng dạy cho năm học tiếp theo.

1

33

Kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

STT

Chủ đề

(1)

Yêu cầu cần đạt

(2)

Hình thức tổ chức

(3)

Số tiết

(4)

Tiết PPCT

(5)

1

Bài 5: Thực hành: Nhân giống vô tính cây trồng

– Thực hiện được việc nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành.

Thực hành theo nhóm 4 HS

1

7

2

Bài 6: Dự án trồng rau an toàn

– Lập được kế hoạch, tính toán chi phí cho việc trồng một loại rau trong khay hoặc thùng xốp.

– Thực hiện được quy trình trồng và chăm sóc rau an toàn.

– Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

Thực hành theo nhóm 4 HS

2

10,11

3

Bài 13: Thực hành:

Lập kế hoạch nuôi vật nuôi trong gia đình

– HS lập được kế hoạch và tính toán được chi phí để nuôi một loại vật nuôi trong gia đình.

Thực hành theo nhóm 4 HS

2

27,28

4

Bài 16: Thực hành

Lập kế hoạch nuôi cá cảnh.

Lập được kế hoạch và tính toán được chi phí cho việc nuôi dưỡng và chăm sóc một loài cá cảnh.

Thực hành theo nhóm 4 HS

1

34,35

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!