Lớp 10

Kế hoạch dạy học lớp 10 bộ Cánh diều

Phân phối chương trình lớp 10 năm 2022 – 2023 sách Cánh diều gồm 3 môn: Toán, Tin học, Vật lí… giúp quý thầy cô nhanh chóng xây dựng được kế hoạch dạy học cho các em học sinh của mình.

Kế hoạch dạy học lớp 10 Cánh diều hướng dẫn cụ thể việc tổ chức thực hiện hoạt động dạy học trong một năm học, một tháng, một học kì hay một hoạt động giáo dục theo một chủ đề cụ thể. Nội dung trong mẫu phân phối chương trình bao gồm bài học, số tiết, thời điểm, thiết bị dạy học… Vậy dưới đây là Kế hoạch dạy học lớp 10 bộ Cánh diều, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học lớp 10 bộ Cánh diều

Phân phối chương trình Toán 10 sách Cánh diều

PHÒNG GD&ĐT

TRƯỜNG THPT ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN 10

Năm học 2022– 2023

Bộ sách Cánh diều

I. Phân phối chương trình

Tên chương, bài học trong sách giáo khoa Toán 10 Số tiết
CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ TOÁN HỌC. TẬP HỢP 7
§1. Mệnh đề toán học 3
§2. Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp 3
Bài tập cuối chương I 1
CHƯƠNG II. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 6
§1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 2
§2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn 3
Bài tập cuối chương II 1
CHƯƠNG III. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ 17
§1. Hàm số và đồ thị 5
§2. Hàm số bậc hai. Đồ thị hàm số bậc hai và ứng dụng 2
§3. Dấu của tam thức bậc hai 3
§4. Bất phương trình bậc hai một ẩn 3
§5. Hai dạng phương trình quy về phương trình bậc hai 2
Bài tập cuối chương III 2
CHƯƠNG IV. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC. VECTƠ 16
1. Giá trị lượng giác của một góc từ 0o đến 180o . Định lí côsin và định lí sin trong tam giác 4
§2. Giải tam giác. Tính diện tích tam giác 2
§3. Khái niệm vectơ 2
§4. Tổng và hiệu của hai vectơ 2
§5. Tích của một số với một vectơ 2
§6. Tích vô hướng của hai vectơ 2
Bài tập cuối chương IV 2

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 1. Đo góc

3
Chương V. ĐẠI SỐ TỔ HỢP 11
§1. Quy tắc cộng. Quy tắc nhân. Sơ đồ hình cây 4
§2. Hoán vị. Chỉnh hợp 2
§3. Tổ hợp 2
§4. Nhị thức Newton 2
Bài tập cuối chương V 1
Chương VI. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT 17
§1. Số gần đúng. Sai số 3
§2. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu không ghép nhóm 3
§3. Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu không ghép nhóm 4
§4. Xác suất của biến cố trong một số trò chơi đơn giản 2
§5. Xác suất của biến cố 3
Bài tập cuối chương VI 2

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 2. Xây dựng mô hình hàm số bậc nhất, bậc hai biểu diễn số liệu dạng bảng

4
Chương VII. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG 18
§1. Toạ độ của vectơ 2
§2. Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ 3
§3. Phương trình đường thẳng 3
§4. Vị trí tương đối và góc giữa hai đường thẳng. Khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng 2
§5. Phương trình đường tròn 3
§6. Ba đường conic 3
Bài tập cuối chương VII 2
THỰC HÀNH PHẦN MỀM GEOGEBRA
Tên chuyên đề, bài học trong sách chuyên đề học tập Toán 10
Chuyên đề I. HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT BA ẨN 10
§1. Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn 5
§2. Ứng dụng hệ phương trình bậc nhất ba ẩn 5
Chuyên đề II. PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC. NHỊ THỨC NEWTON 10
§1. Phương pháp quy nạp toán học 5
§2. Nhị thức Newton 5
Chuyên đề III. BA ĐƯỜNG CONIC VÀ ỨNG DỤNG 15
§1. Elip 4
§2. Hypebol 4
§3. Parabol 3
§4. Ba đường conic 4

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa…).

2. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

… ngày… tháng …….năm…….

GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phân phối chương trình Vật lí 10 Cánh diều

Phân phối chương trình SGK Vật lí 10

STT Tên chương/Chủ đề Tên bài Số tiết
1 Mở đầu Giới thiệu mục đích học tập môn Vật lí 5 tiết
2 Mô tả chuyển động Bài 1. Tốc độ, độ dịch chuyển và vận tốc 4 tiết
Bài 2. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian. Độ dịch chuyển tổng hợp và vận tốc tổng hợp 4 tiết
3 Chuyển động biến đổi Bài 1. Gia tốc và đồ thị vận tốc – thời gian 4 tiết
Bài 2. Chuyển động thẳng biến đổi đều 3 tiết
Kiểm tra định kì 1 tiết
4 Lực và chuyển động Bài 1. Lực và gia tốc 1 tiết
Bài 2. Một số lực thường gặp 4 tiết
Bài 3. Ba định luật Newton về chuyển động 5 tiết
Bài 4. Khối lượng riêng. Áp suất chất lỏng 2 tiết
Bài 5. Tổng hợp và phân tích lực 2 tiết
Bài 6. Moment lực. Điều kiện cân bằng của vật 4 tiết
Kiểm tra định kì 1 tiết
Ôn tập và kiểm tra học kì I 2 tiết
5 Năng lượng Bài 1. Năng lượng và công 4 tiết
Bài 2. Bảo toàn và chuyển hóa năng lượng 4 tiết
Ôn tập 1 tiết
6 Động lượng Bài 1. Động lượng và định luật bảo toàn động lượng 3 tiết
Bài 2. Động lượng và năng lượng trong va chạm 3 tiết
Ôn tập 1 tiết
Kiểm tra định kì 1 tiết
7 Chuyển động tròn và biến dạng Bài 1. Chuyển động tròn 4 tiết
Bài 2. Sự biến dạng 4 tiết
Ôn tập 1 tiết
Kiểm tra định kì 1 tiết
Ôn tập và kiểm tra học kì II 3 tiết

Phân phối chương trình Chuyên đề Vật lí 10

STT Tên Chuyên đề Tên bài Số tiết
1 Vật lí trong một số ngành nghề Bài 1. Sơ lược về sự phát triển của Vật lí học 4 tiết
Bài 2. Giới thiệu các lĩnh vực nghiên cứu trong Vật lí học 3 tiết
Bài 3. Giới thiệu các ứng dụng của Vật lí trong một số ngành nghề 3 tiết
2 Trái Đất và bầu trời Bài 4. Phương hướng trên bầu trời 3 tiết
Bài 5. Chuyển động nhìn thấy của một số thiên thể trên nền trời sao 4 tiết
Bài 6. Một số hiện tượng thiên văn 3 tiết
3 Vật lí với giáo dục về bảo vệ môi trường Bài 7. Môi trường và bảo vệ môi trường 4 tiết
Bài 8. Năng lượng hóa thạch và năng lượng tái tạo 3 tiết
Bài 9. Tác động của việc sử dụng năng lượng ở Việt Nam 4 tiết
Bài 10. Ô nhiễm môi trường 4 tiết

Phân phối chương trình Tin học 10 Cánh diều

SỞ GD&ĐT …..

TRƯỜNG THPT …..

TỔ …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC THPT

(Thực hiện từ năm học 2022 – 2023 theo Công văn số …../BGDĐT, GDTrH

ngày … tháng … năm 2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

LỚP 10 – CÁNH DIỀU_ICT

Cả năm: 35 tuần (70 tiết)

Học kì I: 18 tuần (36 tiết)

Học kì II: 17 tuần (34 tiết)

HỌC KÌ I

Tuần

Tiết

Tên bài/ Chủ đề

Ghi Chú

CHỦ ĐỀ A. MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC

TIN HỌC VÀ XỬ LÍ THÔNG TIN

1

1, 2

Bài 1. Dữ liệu, thông tin và xử lí thông tin

2

3, 4

Bài 2. Sự ưu việt của máy tính và những thành tựu của tin học

3

5, 6

Bài 3. Thực hành sử dụng thiết bị số

4

7, 8

Bài 4. Tin học trong phát triển kinh tế , xã hội

CHỦ ĐỀ B. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

INTERNET HÔM NAY VÀ NGÀY MAI

5

9, 10

Bài 1. Mạng máy tính với cuộc sống

6

11, 12

Bài 2. Điện toán đám mây và Internet vạn vật

7

13, 14

Bài 3. Thực hành một số ứng dụng của mạng máy tính

CHỦ ĐỀ D. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

NGHĨA VỤ TUÂN THỦ PHÁP LÍ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

8

15, 16

Bài 1. Tuân thủ pháp luật trong môi trường số

9

17

Bài 2. Thực hành vận dụng một số điều luật về chia sẻ thông tin trong môi trường số

9

18

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I

CHỦ ĐỀ E. ỨNG DỤNG TIN HỌC

PHẦN MỀM THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ (ICT)

10

19

Bài 1. Tạo văn bản, tô màu và ghép ảnh

10, 11

20, 21

Bài 2. Một số kĩ thuật thiết kế sử dụng vùng chọn, đường dẫn và các lớp ảnh

11, 12

22, 23

Bài 3. Tách ảnh và thiết kế đồ hoạ với kênh alpha

12, 13

24, 25

Bài 4. Thực hành tổng hợp

CHỦ ĐỀ F. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

LẬP TRÌNH CƠ BẢN

13, 14

26, 27

Bài 1. Làm quen với ngôn ngữ lập trình bậc cao

14, 15

28, 29

Bài 2. Biến, phép gán và biểu thức số học

15, 16

30, 31

Bài 3. Thực hành làm quen và khám phá Python

16, 17

32, 33

Bài 4. Các kiểu dữ liệu số và câu lệnh vào – ra đơn giản

17

34

Bài 5. Thực hành viết chương trình đơn giản

18

35

Ôn tập

18

36

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I

HỌC KÌ II

Tuần

Tiết

Tên bài/ Chủ đề

Ghi chú

19

37, 38

Bài 6. Câu lệnh rẽ nhánh

20

39, 40

Bài 7. Thực hành câu lệnh rẽ nhánh

21

41, 42

Bài 8. Câu lệnh lặp

22

43, 44

Bài 9. Thực hành câu lệnh lặp

23

45, 46

Bài 10. Chương trình con và thư viện các chương trình con có sẵn

24

47, 48

Bài 11. Thực hành lập trình với hàm và thư viện

25

49, 50

Bài 12. Kiểu dữ liệu xâu kí tự – Xử lí xâu kí tự

26

51, 52

Bài 13. Thực hành dữ liệu kiểu xâu

27

53

Ôn tập

27

54

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II

28

55, 56

Bài 14. Kiểu dữ liệu danh sách – Xử lí danh sách

29

57, 58

Bài 15. Thực hành với dữ liệu kiểu danh sách

30

59, 60

Bài 16. Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình

31

61, 62

Bài 17. Thực hành lập trình giải bài toán trên máy tính

32

63, 64

Bài 18. Lập trình giải quyết bài toán trên máy tính

CHỦ ĐỀ G. HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC

GIỚI THIỆU NHÓM NGHỀ THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH

33

65, 66

Bài 1. Nhóm nghề thiết kế và lập trình

34

67, 68

Bài 2. Dự án nhỏ: Tìm hiểu về nghề lập trình web, lập trình trò chơi và lập trình trên thiết bị di động

35

69

Ôn tập

35

70

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ II

……., ngày … tháng … năm 2022

GIÁO VIÊN 

TỔ TRƯỞNG CM DUYỆT CỦA BGH

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!