Lớp 8

Hoá học 8 Bài 43: Pha chế dung dịch

Hóa 8 Bài 43: Pha chế dung dịch giúp các em học sinh lớp 8 nắm vững kiến thức về cách pha chế dung dịch theo nồng độ. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Hóa học 8 chương 6 trang 149. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các em cùng theo dõi tại đây.

Giải bài tập Hóa 8 Bài 43 trang 149

Bài 1 trang 149 SGK Hóa 8

Làm bay hơi 60g nước từ dung dịch có nồng độ 15% được dung dịch mới có nồng độ 18%. Hãy xác định khối lượng của dung dịch ban đầu.

Bạn đang xem: Hoá học 8 Bài 43: Pha chế dung dịch

Gợi ý đáp án:

Gọi m là khối lượng dung dịch ban đầu

Khối lượng dung dịch sau khi làm bay hơi nước bằng (m-60)g.

Khối lượng chất tan trước và sau là không đổi. Ta có:

m_{ct}=frac{15.m}{100}= frac{18 left(m-60right)}{100}

⇔ 15.m = 18(m – 60)

⇔ 15m = 18m – 1080

⇔ 3m = 1080 m = 360 (g)

Vậy khối lượng dung dịch trước khi bay hơi là 360 gam.

Bài 2 trang 149 SGK Hóa 8

Đun nhẹ 20g dung dịch CuSO 4 cho đến khi nước bay hơi hết, người ta thu được chất rắn màu trắng là CuSO 4 khan. Chất này có khối lượng là 3,6g. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO 4 .

Gợi ý đáp án:

Công thức tính nồng độ phần trăm:

C% = dfrac{m_{ct}}{m_{dd}} . 100%

Nồng độ phần trăm của dung dịch:

C% = dfrac{3,6}{20} . 100% = 18%

Bài 3 trang 149 SGK Hóa 8

Cân lấy 10,6g Na2CO3 cho cốc chia độ có dung tích 0,5 lít. Rót từ từ nước cất vào cốc cho đến vạch 200ml. Khuấy nhẹ cho Na2CO3 tan hết, ta được dung dịch. Biết 1ml dung dịch này cho lượng là 1,05g.

Hãy xác định nồng độ phần trăm (c%) và nồng độ mol/l của dung dịch vừa pha chế được.

Gợi ý đáp án:

Khối lượng dung dịch Na2CO3:

m = 200 . 1,05 = 210 g

Nồng độ phần trăm của dung dịch:

C% =dfrac{10,6}{210} . 100% = 5,05%

Số mol của Na2CO3: là:

n = dfrac{10,6}{(46+12+48)} = 0,1 mol

Đổi 200 ml = 0,2 lít

Nồng độ mol của dung dịch:

CM = frac{0,1}{0,2} = 0,5 M

Bài 4 trang 149 SGK Hóa 8

Hãy điền những giá trị chưa biết vào những ô trống trong bảng, bằng cách thực hiện các tính toán theo mỗi cột.

Gợi ý đáp án 

Dung dịch NaCl:

mdd =200g; V= m/D = 200/1,1 ≈ 182ml.

C% : 15%; CM =2,8M.

Dung dịch Ca(OH)2 .

mH2O = 199,85g; mdd = 200g; C%=0,074% ; CM = 0,01M.

Dung dịch BaCl2.

Mct = 30g; mH2O = 120 gam; Vdd = 125ml; CM = 1,152M.

Dung dịch KOH.

Mct = 42g; mH2O = 270 gam; mdd = 312ml; C%= 13,46%.

Dung dịch CuSO4.

Mdd = 20g; mH2O = 17 gam; Vdd= 17,39ml; CM = 1,078M.

Đại lượng NaCl (a) Ca(OH)2 (b) BaCl2 (c) KOH (d) CuSO4 (e)
mct 30 g 0,148 g 30 g 42 g 3 g
mH2O 170 g 199,825 g 120 g 279 g 17 g
mdd 200 g 200 g 150 g 312 g 20 g
Vdd 182 ml 200 ml 125 ml 300 ml 17,38 ml
Ddd 1,1 1 1,2 1,04 1,15
C% 15% 0,074% 20% 13,46% 15%
CM 2,82M 0,01M 1,154 M 2,5M 1,078M

Bài 5 trang 149 SGK Hóa 8

Tìm độ tan của một muối trong nước bằng phương pháp thực nghiệm người ta có được những kết quả sau:

– Nhiệt độ của dung dịch muỗi bão hòa là 20oC.

– Chén sứ nung có khối lượng 60,26g.

– Chén sứ đựng dung dịch muối có khối lượng 86,26 g.

– Khối lượng chén nung và muối kết tinh sau khi làm bay hết hơi nước là 66,26 g.

Hãy xác định độ tan của muối ở nhiệt độ 20oC.

Gợi ý đáp án

mdd = 86,26 – 60,26 = 26(g)

mct = 66,26 – 60,26 = 6 (g) ⇒ mH2O = 26 – 6 = 20g

Độ tan của muối ở 20°C là:

S = frac{6.100}{20 }= 30 (g)

Vậy độ tan của muối ở 20°C là 30 gam

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!