Lớp 8

Hoá học 8 Bài 26: Oxit

Hoá 8 Bài 26 giúp các em học sinh lớp 8 củng cố các kiến thức về oxit, có mấy loại oxit, cách gọi tên các oxit như thế nào. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Hóa học 8 chương 4 trang 91.

Việc giải bài tập Hóa học 8 bài 26 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Bạn đang xem: Hoá học 8 Bài 26: Oxit

Giải bài tập Hóa 8 Bài 26 trang 91

Bài 1 trang 91 SGK Hóa 8

Chọn từ thích hợp trong khung, điền vào ô trống trong các câu sau đây:

Nguyên tố, oxi, hợp chất, oxit, hai

Oxit là … của … nguyên tố, trong đó có một … là … Tên của oxit là tên … cộng với từ …

Lời giải:

Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tốoxi. Tên của oxit là tên nguyên tố cộng với từ oxit.

Bài 2 trang 91 SGK Hóa 8

a) Lập công thức hóa học của một loại oxit của photpho, biết rằng hóa trị của photpho là V.

b) Lập công thức hóa học của crom(III) oxit.

Gợi ý đáp án:

a) Gọi công thức của oxit là PxOy:

Áp dụng quy tắc về hóa trị ta có: II× y = V× x

dfrac{x}{y} = dfrac{{II}}{V}” width=”102″ height=”45″ data-latex=”=>dfrac{x}{y} = dfrac{{II}}{V}” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%3D%3E%5Cdfrac%7Bx%7D%7By%7D%20%3D%20%5Cdfrac%7B%7BII%7D%7D%7BV%7D”>

=> x =2 và y = 5 là nghiệm thỏa mãn

=> công thức của oxit là: P2O5

b)

Gọi công thức của oxit là CraOb

Áp dụng quy tắc về hóa trị ta có: II× b = III× a

dfrac{a}{b} = dfrac{{II}}{III}” width=”110″ height=”41″ data-latex=”=>dfrac{a}{b} = dfrac{{II}}{III}” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%3D%3E%5Cdfrac%7Ba%7D%7Bb%7D%20%3D%20%5Cdfrac%7B%7BII%7D%7D%7BIII%7D”>

=> a = 2 và b = 3 là nghiệm thỏa mãn

=> công thức của oxit là: Cr2O3

Bài 3 trang 91 SGK Hóa 8

a) Hãy viết công thức hóa học của hai oxit axit và hai oxit bazơ.

b) Nhận xét về thành phần trong công thức của các oxit đó.

c) Chỉ ra cách gọi tên mỗi oxit đó.

Gợi ý đáp án:

a) Hai oxit axit:

P2O5: điphotpho pentaoxit.

SO3: lưu huỳnh trioxit.

Hai oxit bazơ:

CaO: canxi oxit.

Al2O3: nhôm oxit.

b) Thành phần của oxit:

Oxit bazo là hợp chất của 1 nguyên tố kim loại với oxi

Oxit axit là hợp chất của 1 nguyên tố phi kim với oxi

c) Cách gọi tên:

Tên oxit: Tên nguyên tố + oxit

– Nếu kim loại có nhiều hóa trị:

Tên gọi: tên kim loại (kèm theo hóa trị) + oxit

– Nếu phi kim có nhiều hóa trị:

Tên gọi: Tên phi kim (có tiền tố chỉ số nguyên tử phi kim) + oxit (có tiền tố chỉ số nguyên tử oxi).

Bài 4 trang 91 SGK Hóa 8

Cho các oxit có công thức hóa học như sau:

a) SO2.

b) N2O5.

c) CO2.

d) Fe2O3.

e) CuO.

g) CaO.

Những chất nào thuộc nào oxit bazơ chất nào thuộc oxit axit.

Gợi ý đáp án:

Oxit axit: a), b), c).

Oxit bazơ: d), e), g).

Bài 5 trang 91 SGK Hóa 8

Có một số công thức hóa học được viết như sau:

Na2O, NaO, CaCO3, Ca(OH)2, HCl, CaO, Ca2O, FeO.

Hãy chỉ ra các công thức hóa học viết sai.

Gợi ý đáp án:

Công thức hóa học viết sai: NaO, Ca2O

Sửa lại: Na2O, CaO.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!