Lớp 11

Hóa 11 Bài 36: Luyện tập Hiđrocacbon thơm

Giải Hóa 11 Bài 36: Luyện tập Hiđrocacbon thơm giúp các em học sinh lớp 11 nắm vững được kiến thức về tính chất hóa học, phân biệt các chất Hiđrocacbon thơm với Anken và Ankan. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Hóa 11 chương 7 trang 162.

Giải bài tập Hóa 11 bài 36 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết giải Hóa 11 Bài 36, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Bạn đang xem: Hóa 11 Bài 36: Luyện tập Hiđrocacbon thơm

Câu 1

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiđrocacbon thơm có công thức phân tử C8H10, C8H8. Trong số các đồng phân đó, đồng phân nào phản ứng được với: dung dịch brôm, hiđrobromua? Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.

Gợi ý đáp án

Câu 2

Trình bày phương pháp hóa phân biệt các chất lỏng sau: benzen, stiren, toluen và hex-1-in.

Gợi ý đáp án

C6H6 C6H5-CH=CH2 C6H5CH3 Hex-1-in
dd AgNO3/NH3 Không hiện tượng Không hiện tượng Không hiện tượng Kết tủa
dd KMnO4, to thường Không hiện tượng Nhạt màu Không hiện tượng x
dd KMnO4, to cao Không hiện tượng x Nhạt màu x

Phương trình hóa học:

CH≡CH-CH2-CH2-CH3 + AgNO3 + NH3 → AgC≡CAg-CH2-CH2-CH3 + NH4NO3

Câu 3

Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế etilen, axetilen từ metan; điều chế clobenzen và nitrobenzen từ benzen và các chất vô cơ khác.

Gợi ý đáp án

Câu 4

Cho 23,0 kg toluen tác dụng với hỗn hợp axit HNO3 đặc, dư (xúc tác axit H2SO4 đặc). Giả sử toàn bộ toluen chuyển thành 2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

a. Khối lượng TNT thu được

b. Khối lượng HNO3 đã phản ứng

Gợi ý đáp án

Câu 5

Ankylbenzen X có phần trăm khối lượng cacbon bằng 91,31%.

a. Tìm công thức phân tử của X.

b. Viết công thức cấu tạo và gọi tên X?

Gợi ý đáp án

Gọi công thức phân tử của ankyl benzen: CnH2n-6 (n≥6)

Cách 1:

Ta có theo đề bài:

n = 7″ width=”342″ height=”42″ data-latex=”%C = frac{12n}{14n−6}.100% = 91,31% = > n = 7″ data-i=”4″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn/?tex=%5C%25C%20%3D%20%5Cfrac%7B12n%7D%7B14n%E2%88%926%7D.100%5C%25%20%3D%2091%2C31%5C%25%20%3D%20%20%3E%20n%20%3D%207″>

Cách 2:

frac{%C}{%H} = frac{91,31}{100−91,31} = frac{12n}{2n−6}rightarrow n = 7rightarrow X:C_{7}H_{8}

a) CTPT của X là C7H8

b) CTCT của X là C6H5CH3: toluen

Câu 6

Hiđrocacbon X ở thể lỏng có tỉ lệ phần trăm khối lượng H xấp xỉ 7,7%. X tác dụng được với dung dịch brom. Công thức nào sau đây là công thức phân tử của X?

A. C7H8

B. C8H10

C. C6H6

D. C8H8

Gợi ý đáp án

Đáp án D

Gọi công thức phân tử của X là CxHy

text { Ta có: } x: y=frac{100 %-7,7 %}{12}: frac{7,7 %}{1}=1: 1

=> Loại phương án A và B

Mà X tác dụng được với brom nên X chỉ có thể là C8H8

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!