Lớp 7

Giáo án Giáo dục thể chất 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (HKI)

Giáo án Giáo dục thể chất 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống là tài liệu hữu ích, với đầy đủ các bài soạn trong cả năm học 2022 – 2023, giúp thầy cô tham khảo để có thêm nhiều kinh nghiệm xây dựng kế hoạch bài dạy môn Giáo dục thể chất 7 theo chương trình mới.

Kế hoạch bài dạy GDTC 7 Kết nối tri thức với cuộc sống bao gồm đầy đủ các tiết học trong học kì 1 năm 2022 – 2023. Qua đó, giúp thầy cô tham khảo, có thêm nhiều kinh nghiệm để soạn giáo án môn GDTC cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy sau đây là giáo án Giáo dục thể chất 7 Kết nối tri thức, mời các bạn cùng tải tại đây.

Bạn đang xem: Giáo án Giáo dục thể chất 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (HKI)

Kế hoạch bài dạy GDTC 7 sách Kết nối tri thức (HK1)

Ngày soạn:…/…/…

Ngày dạy:…/…/

CHỦ ĐỀ 1: CHẠY CỰ LI NGẮN (60 M)

A. CẤU TRÚC NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ

I. CẤU TRÚC NỘI DUNG CHỦ ĐỀ

TT

Tên bài

Nội dung

Số tiết

1

Phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát.

– Phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát.

– Một số điểm lưu ý về kĩ thuật trong xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát.

2

2

Phối hợp trong giai đoạn chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng.

– Phối hợp chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng.

– Một số điểm lưu ý về kĩ thuật trong phối hợp chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng.

3

3

Phối hợp các giai đoạn chạy cự li ngắn (60m)

– Phối hợp chạy giữa quãng và chạy về đích.

– Phối hợp các giai đoạn chạy cự li ngắn (60m).

– Một số điểm lưu ý về kĩ thuật trong phối hợp các giai đoạn chạy cự li ngắn.

– Trò chơi phát triển nhanh.

4

II. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

TT

Tên bài

Kế hoạch dạy học

Tiết 1-2

Tiết 3-5

Tiết 6-9

1

Phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát.

+

2

Phối hợp trong giai đoạn chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng.

+

3

Phối hợp các giai đoạn chạy cự li ngắn (60m).

+

B. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT CỦA CHỦ ĐỀ

I. MỤC TIÊU

– Tiếp tục trang bị cho HS kiến thức, kĩ năng về chạy cự li ngắn.

– Rèn luyện thể lực chung và một số tố chất thể lực đặc trưng của chạy cự li ngắn.

– Hình thành và phát triển năng lực tự học, nhu cầu và thói quen rèn luyện thể thao.

– Rèn luyện tính kỉ luật và khả năng nỗ lực ý chí.

II. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Giúp HS:

1. Kiến thức

– Biết mục đích, tác dụng của các bài tập chạy cự li ngắn.

– Biết cách phối hợp luyện tập giữa các giai đoạn của kĩ thuật chạy cự li ngắn (60m).

– Biết cấu trúc và các hoạt động của các bài tập chạy cự li ngắn.

– Nhận biết được một số sai sót và cách khắc phục khi thực hiện các bài tập chạy cự li ngắn.

– Biết cách thực hiện và phố hợp nhóm, tổ để thực hiện các bài tập chạy cự li ngắn.

– Biết vận dụng các bài tập và TCVĐ để tự RLTT, vui chơi.

2. Kĩ năng

– Thực hiện được các giai đoạn chạy cự li ngắn theo động tác mẫu và yêu cầu của GV.

– Phố hợp được các giai đoạn của kĩ thuật chạy cự li ngắn.

– Phát hiện và tự sửa chữa được một số sai sót đơn giản trong luyện tập.

– Vận dụng được các bài tập đã học để tự luyện tập.

3. Thể lực

Có sự phát triển về:

– Năng lực liên kết vận động, năng lực nhịp điệu và năng lực phản ứng đối với tín hiệu biết trước.

– Thể lực chung, sức mạnh tốc độ và sức nhanh tần số động tác.

4. Thái độ

– Tích cực, tự giác và nỗ lực ý chí trong luyện tập.

– Có tinh thần hợp tác trong luyện tập.

– Hình thành thói quen và nhu cầu tự luyện tập.

C. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ ĐỀ

BÀI 1: PHỐI HỢP TRONG GIAI ĐOẠN XUẤT PHÁT CAO VÀ CHẠY LAO SAU XUẤT PHÁT

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

Sau bài học này, HS sẽ:

– Luyện tập phối hợp giai đoạn xuất phát và chạy lao sau xuất phát trong cự li ngắn.

2. Năng lực

– Năng lực chung:

  • Tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
  • Giao tiếp và hợp tác: có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.
  • Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, có sáng tạo khi tham gia các hoạt động giáo dục thể chất.

– Năng lực giáo dục thể chất:

  • Kiến thức: Nhận biết được nội dung, yêu cầu phối hợp các giai đoạn xuất phát, chạy lao sau xuất phát; biết cách luyện tập.
  • Kĩ năng: Thực hiện và phối hợp được giai đoạn xuất phát, chạy lao sau xuất phát.
  • Thể lực: Có sự phát triển về năng lực liên kết vận động, năng lực phản ánh với tín hiệu biết trước và sức mạnh tốc độ.

3. Phẩm chất

– Nỗ lực hoàn thành nội dung học tập và rèn luyện thể lực.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên

– SGK, Giáo án.

– Tranh ảnh, dụng cụ tập luyện theo yêu cầu bài học.

2. Đối với học sinh

– SGK.

– Trang phục thể thao, giày tập hoặc dép quai hậu, đảm bảo vệ sinh và an toàn trong tập luyện.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

b. Nội dung: GV cho HS khởi động, nêu vấn đề; HS khởi động và trả lời câu hỏi.

c. Sản phẩm học tập: HS khởi động và trả lời câu hỏi.

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

– GV cho HS khởi động:

+ Khởi động chung: chạy tại chỗ, xoay các khớp.

+ Khởi động chuyên môn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đáp sau cự li ngắn 7 – 10 m; chạy tăng tốc độ cự li 10 -15 m.

– GV tổ chức cho HS chơi trò chơi hỗ trợ khởi động: Chuyển bóng tiếp sức

+ GV chuẩn bị: các bạn tham gia trò chơi được chia thành nhiều đội có số người bằng nhau, mỗ đội đứng thành hàng dọc sau vạch xuất phát.

+ GV hướng dẫn HS cách chơi:

  • Khi có hiệu lệnh, bạn số 1 của mỗi đội chạy nhanh đến vị đặt bóng và chuyển hai quả bóng về vị trí xuất phát cho bạn số 2, sau đó đứng vào cuối hàng.
  • Bạn số 2 nhanh chóng chuyển bóng trở lại vị trí đặt bóng và quay về vỗ vào tay bạn số 3.
  • Bạn số 3 và các bạn tiếp theo lần lượt lặp lại trò chơi.
  • Đội hoàn thành đầu tiên là đội thắng cuộc.

– GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

+ Xuất phát chạy cự li ngắn phải thuân thủ những quy định như thế nào?

+ Độ dài các bước chạy trong giai đoạn chạy lao sau xuất phát có khác nhau hay không? Vì sao ?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

– HS khởi động, chơi trò chơi theo hướng dẫn của GV và trả lời câu hỏi.

– GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

– GV mời đại diện các nhóm tập luyện trước lớp, cả lớp tập luyện.

– GV mời đại diện 1-2 HS trả lời câu hỏi:

+ Xuất phát chạy cự li ngắn phải đứng sau vạch xuất phát, các bộ phận của cơ thể không được chạm vạch xuất phát, không được xuất phát trước hiệu lệnh xuất phát của trọng tài; xuất phát đúng đường chạy.

+ Độ dài các bước chạy trong giai đoạn chạy lao sau xuất phát có khác nhau vì người tập đang cố gắng tăng dần độ dài và tần số bước chạy để đạt tốc độ cao nhất.

– GV mời HS khác quan sát, lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

– GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.

– GV dẫn dắt HS vào bài học: Trong bài học đầu tiên của môn Giáo dục thể chất 7, chúng ta sẽ cùng nhau đi luyện tập phối hợp giai đoạn xuất phát và chạy lao sau xuất phát trong cự li ngắn. Chúng ta cùng vào Bài 1: Phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nắm được kĩ thuật phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát.

b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS lắng nghe, thực hành luyện tập theo sự hướng dẫn của GV.

c. Sản phẩm học tập: HS thực luyện tập cá nhân, luyện tập theo nhóm.

d. Tổ chức hoạt động:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN – HỌC SINH

DỰ KIẾN SẢN PHẨM

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

– GV chỉ dẫn HS thực hiện thử bài tập phối hợp xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát theo hình ảnh đã ghi nhớ.

– GV chỉ dẫn cho HS thực hiện các bài tập phối hợp xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát theo động tác mẫu và hiệu lệnh của GV.

– GV chỉ dẫn cho HS một số sai sót thường gặp trong tập luyện:

+ Phối hợp giữa tay và chân khi thực hiện bước chạy đầu tiên không hợp lí.

+ Không chú ý hiệu lệnh xuất phát, tư thế rời vị trí xuất phát không hợp lí.

+ Sử dụng sức mạnh và hướng đạp sau khi chạy lao sao không phù hợp.

+ Kết thúc giai đoạn chạy lao quá sớm.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

– HS lắng nghe, thực hành luyện tập theo sự hướng dẫn của GV.

– GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

– GV gọi HS thực hiện đồng loạt động tác; HS thực hiện mẫu động tác.

– GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.

1. Phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát

– Khi xuất phát cần đạp mạnh hai chân kết hợp đánh tay nhanh, tạo điều kiện thuận lợi cho đạp sau mạnh và giữ được độ ngả ra trước của thân trên trong những bước chạy lao đầu tiên.

– Tốc độ giai đoạn này phụ thuộc vào lực đạp sau và độ dài bước chạy, vì vậy cần đạp sau mạnh và tăng độ dài bước trong chạy lao sau xuất phát.

……………………

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm giáo án GDTC 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!