Lớp 12

Địa lí 12 Bài 34: Thực hành Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng

Giải bài tập SGK Địa lí 12 Bài 34: Thực hành Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng giúp các em học sinh lớp 12 trả lời các câu hỏi phần bài tập 1, 2, 3, 4 trang 154.

Thông qua bài thực hành Địa 12 bài 34 giúp các bạn học sinh biết cách phân tích mối quan hệ giữa dân số và việc sản xuất lương thực ở đồng bằng sông Hồng. Từ đó biết cách giải các bài tập Địa lí để đạt được kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi THPT Quốc gia 2022. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Địa lí 12 Bài 34: Thực hành Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng

Câu 1

Tính tốc độ tăng trưởng của các chỉ số trong bảng số liệu. So sánh tốc độ tăng trưởng của các chỉ số trên giữa Đồng bằng sông Hồng với cả nước.

Trả lời:

a. Tốc độ tăng trưởng của các chỉ số đồng bằng sông Hồng và cả nước. (Đơn vị %)

Các chỉ số

Đồng bằng sông Hồng

Cả nước

1995

2005

1995

2005

Số dân (nghìn người)

16137

18028

71996

83106

Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt (nghìn ha)

1117

1221

7322

8383

Sản lượng lương thực có hạt (nghìn tấn)

5340

6518

26141

39622

Bình quân lương thực có hạt (kg/người)

331

362

363

477

b. So sánh tốc độ tăng trưởng của các chỉ số trên giữa Đồng bằng sông Hồng với cả nước

– Tốc độ tăng trưởng của Đồng bằng sông Hồng so với cả nước:

+ Dân số: có tốc độ tăng nhanh hơn.

+ Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt: có tốc độ tăng chậm hơn.

+ Sản lượng lương thực có hạt: có tốc độ tăng chậm hơn.

+ Bình quân lương thực có hạ/người: có tốc độ tăng chậm hơn.

Câu 2

Tính tỉ trọng của Đồng bằng sông Hồng so với cả nước theo các chỉ số và nhận xét.

Trả lời:

a. Tỉ trọng của Đồng bằng sông Hồng so với cả nước

Các chỉ số 1995 2005
Dân số 22,4 21,7
Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt 15,3 14,6
Sản lượng lương thực có hạt 20,4 16,5
Bình quân lương thực có hạt/người 91,2 75,9

b. Nhận xét

– Tỉ trọng các chỉ số của đồng bằng sông Hồng đều có xu hướng giảm qua các năm trong giai đoạn 1995 – 2005

– Có tỉ trọng giảm mạnh nhất là bình quân lương thực có hạt /người và sản lượng lương thực có hạt.

– Tỉ trọng dân số, diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt giảm nhẹ qua các năm.

Câu 3

Trên cơ sở xử lí số liệu đã cho, phân tích và giải thích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng.

Trả lời:

– Mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng.

+ Dân số tăng nhanh, diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt, sản lượng lương thực có hạt, bình quân lương thực có hạt/người tăng chậm hơn nhiều so với cả nước.

+ Tỉ trọng dân số, diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt, sản lượng lương thực có hạt, bình quân lương thực có hạt/người của Đồng bằng sông Hồng so với cả nước đều giảm.

– Giải thích

+ Dân số đông và tăng nhanh làm diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, dẫn đến diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt, sản lượng lương thực có hạt, bình quân lương thực có hạt/người tăng chậm và có tốc độ tăng thấp hơn so với cả nước.

+ Kinh tế phát triển đã làm tăng diện tích đất chuyên dùng, diện tích gieo trồng cây lương thực bị giảm sút.

+ Các thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán,… cũng là những nguyên nhân ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng và bình quân lương thực có hạt theo đầu người.

Câu 4

Dựa vào kết quả phân tích, hãy thử đề xuất các phương hướng giải quyết.

Trả lời:

– Thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, nhằm giảm tỉ lệ gia tăng dân số.

– Thâm canh, tăng vụ,… để tăng sản lượng cây lương thực.

– Cần có quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp một cách hợp lí.

– Phân bố lại dân cư và lao động.

– Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!