Tổng hợp

Đi sứ chức lớn… trạng nguyên lưỡng quốc đời hằng ngợi ca là ai? Đúng nhất

Đi sứ chức lớn được thăng trạng nguyên lưỡng quốc đời hằng ngợi ca, khuôn mặt tuy chẳng đẹp trai, tài cao học rộng, khó ai sánh bằng là ai, THPT Nguyễn Đình Chiểu chia sẻ.

Khuôn mặt tuy chẳng đẹp trai, tài cao học rộng, khó ai sánh bằng, đi sứ – chức lớn được thăng, trạng nguyên lưỡng quốc, đời hằng ngợi ca là ai?

Đi sứ chức lớn được thăng trạng nguyên lưỡng quốc đời hằng ngợi ca là Mạc Đĩnh Chi.

Bạn đang xem: Đi sứ chức lớn… trạng nguyên lưỡng quốc đời hằng ngợi ca là ai? Đúng nhất

Mạc Đĩnh Chi đỗ Trạng nguyên năm 1304 đời vua Trần Anh Tông. Năm 1308, Mạc Đĩnh Chi đi sứ nhà Nguyên Trung Quốc, đối đáp thông tuệ, học vấn uyên thâm.

Lưỡng quốc Trạng nguyên là gì?

Lưỡng quốc Trạng nguyên là trạng nguyên hai nước, là một danh hiệu cao quý tôn vinh một vài trạng nguyên Việt Nam.

Ngoài đỗ trạng nguyên chính thức ở quê nhà, thì tài năng học vấn của những trạng nguyên này được công nhận như một trang nguyên của nước đó – đều là Trung Quốc.

Việt Nam thời xưa có 49 vị trạng nguyên và có bốn người được phong tặng là Lưỡng quốc Trạng nguyên, đó là:

  • Mạc Đĩnh Chi triều vua Trần Anh Tông
  • Nguyễn Trực triều vua Lê Thái Tông
  • Nguyễn Đăng Đạo triều vua Lê Hy Tông
  • Nguyễn Nghiêu Tư triều vua Lê Nhân Tông

THPT Nguyễn Đình Chiểu chia sẻ cùng bạn.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!