Lớp 9

Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Hóa học – Đề 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN

(Đề thi thử) – Đề 1

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
Môn thi: HÓA HỌC

(Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề)

Bạn đang xem: Đề thi thử học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 môn Hóa học – Đề 1

Câu 1: (2 điểm)

Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số hạt cơ bản là 93. Trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 23. A là nguyên tố nào?

Câu 2: (6điểm)

2.1/ (2điểm) Thực hiện chuỗi biến hóa sau:

Cu -> A -> B -> C -> A -> D -> B -> F -> Cu

(A, B, C, D, F là những hợp chất của đồng?)

2.2/ (2điểm) Có 4 ống nghiệm, mỗi ống nghiệm chứa một dung dịch muối (không trùng kim loại cũng như gốc axit) clorua, sunfat, nitrat, cacbonat của các kim loại Ba, Mg, K, Pb.

– Hỏi dung dịch muối nào đã chứa trong 4 ống nghiệm trên ?

– Nêu phương pháp hóa học để nhận biết các dung dịch đã chứa trong 4 ống nghiệm đó.

2.3/ (2điểm) Một hỗn hợp gồm BaCO3, BaSO4, NaCl , MgCl2.

Hãy trình bày phương pháp hóa học để tách riêng từng chất trong hỗn hợp trên.

Câu 3: (5điểm)

3.1/ (1điểm) Nêu hiện tượng hóa học xảy ra trong thí nghiệm sau: Cho mẫu kim loại Ba vào dung dịch (NH4)2SO4

3.2/ (2điểm) Có hai oxit của nitơ A và B có thành phần khối lượng của oxi như nhau và bằng 69,55%. Xác định công thức phân tử của A và B. Biết rằng tỉ khối hơi của A so với hidro bằng 23 và tỉ khối hơi của B so với A bằng 2

3.3/ (2điểm) Hòa tan một hidroxit kim loại M bằng một lượng vừa đủ dung dịch HNO3 6,3%, người ta thu được một dung dịch muối nitrat có nồng độ 8,96%. Hãy xác định công thức hóa học của hidroxit kim loại M

Câu 4: (3điểm)

Đốt cháy 0,5 lit hỗn hợp gồm hidrocacbon và khí CO2 với 2,5 lit khí oxi thì thu được 3,4 lit hỗn hợp khí A, làm lạnh khí A chỉ còn 1,8 lit hỗn hợp khí B, dẫn hỗn hợp khí B lội qua từ từ dung dịch KOH chỉ còn 0,5 lit khí. Các khí đo (ĐKTC)

a/ Tìm công thức hóa học của hidrocacbon trên.

b/ Viết công thức cấu tạo của hidrocacbon trên.

Câu 5: (4điểm)

Trộn 200ml dung dịch HCL 2M với 200ml dung dịch H2SO4 2,25 M (loãng) được dung dịch A. Biết dung dịch A tác dụng vừa đủ với 19,3g hỗn hợp Al , Fe thu được V lít khí hidro ( ĐKTC) và dung dịch B

a/ Viết các phương trình phản ứng xảy ra

b/ Tính khối lượng Al và Fe trong hỗn hợp ban đầu

c/ Tính V lít khí hidro thu được ở (ĐKTC)

d/ Tính tổng khối lượng muối có trong dung dịch B

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!