Lớp 3

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Lớp 3 – Trường Tiểu học Phước Long 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC LONG 1

Lớp: 3…………………………………
Họ và tên: …………………………..

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2012 – 2013 LỚP 3

Thời gian: 40 phút
Ngày thi: 06/09/2012

Bạn đang xem: Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Lớp 3 – Trường Tiểu học Phước Long 1

ĐỀ THI MÔN: TOÁN

Bài 1: (1 điểm)

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm sau mỗi câu:

a) Số liền sau của 521 là 522 ……..

b) Số liền sau của 834 là 833 ……..

c) Số liền trước của 660 là 661 ……….

d) Số liền trước của 700 là 699 ………

Bài 2: (0,5 điểm)

Viết các số 567; 765; 657; 665 theo thứ tự từ lớn đến bé:

Bài 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm)

a) Trong hình bên có: Số hình tam giác là:
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

b) Trong hình bên có: Số hình chữ nhật là là:
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

Bài 4: (1,5 điểm)

Tính nhẩm:

900 – 300 = ………….. 500 + 200 = ………….

1000 – 700 = ………… 600 + 400 = …………

35 : 5 = ………… 4 x 8 = …………

Bài 5: Đặt tính và tính: (2 điểm)

47 + 46 82 – 25 431 + 152 784 – 530

Bài 6: (2 điểm)

a) Tính chu vi tam giác có độ dài các cạnh là 32cm, 40cm, 25cm.

b) Có 36 học sinh xếp thành 4 hàng. Hỏi mỗi hàng có mấy học sinh?

Bài 7: Xem lịch (1 điểm)

Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

– Tháng 7 năm 2012 có …….. ngày

– Các ngày chủ nhật của tháng là các ngày: ……………..

– Ngày 18 tháng 7 năm 2012 là thứ …………..

– Thứ ba tuần này là 10 tháng 7. Thứ ba tuần trước là ngày: ……….

Bài 8: (1 điểm)

a/ Đọc các số sau:
– 205:……………………………………….
– 536:………………………………………..

b/ Viết các số sau:
– Năm trăm ba mươi:………………………
– Một trăm hai mươi lăm:…………………

ĐỀ THI MÔN: TIẾNG VIỆT

1. Chính tả – 15 phút (5 điểm): GV đọc cho HS viết chính tả (nghe – viết)

Bóp nát quả cam

Thấy giặc âm mưu chiếm nước ta, Quốc Toản liều chết gặp vua xin đánh. Vua thấy Quốc Toản còn nhỏ đã biết lo cho nước nên tha tội và thưởng cho quả cam. Quốc Toản ấm ức vì bị xem như trẻ con, lại căm giận lũ giặc, nên nghiến răng, xiết chặt bàn tay, làm nát quả cam quý.

2. Hãy viết một đoạn văn (khoảng 5 câu) kể về một người thân của em (bố, mẹ, chú, dì…).

Gợi ý:

Câu 1) Bố (mẹ, chú, dì,…) của em làm nghề gì?

Câu 2) Hằng ngày, bố (mẹ, chú, dì,…) làm những việc gì?

Câu 3) Những việc ấy có ích như thế nào?

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!