Lớp 7

Đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử – Địa lí 7 năm 2022 – 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi giữa kì 1 Lịch sử – Địa lí 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống năm 2022 – 2023 là tài liệu cực kì hữu ích mà THPT Nguyễn Đình Chiểu muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn lớp 7 tham khảo.

Đề kiểm tra giữa kì môn Lịch sử – Địa lý 7 năm 2022 – 2023 có ma trận đề thi kèm theo đáp án giải chi tiết. Thông qua đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Lịch sử – Địa lý giúp các bạn học sinh nhanh chóng làm quen với cấu trúc đề thi, ôn tập để đạt được kết quả cao trong kì thi sắp tới. Đồng thời cũng là tài liệu tham khảo dành cho quý thầy cô ra đề thi cho các em học sinh của mình. Bên cạnh đó các bạn xem thêm đề thi giữa kì 1 Ngữ văn 7 sách Kết nối tri thức.

Bạn đang xem: Đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử – Địa lí 7 năm 2022 – 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử – Địa lí 7 năm 2022 – 2023 sách Kết nối tri thức

I. Ma trận đề thi giữa kì 1 môn Lịch sử – Địa lí 7 năm 2022

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 7

(PHÂN MÔN LỊCH SỬ)

TT

Chương/

Chủ đề

Nội dung/Đơn vị kiến thức

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

Tổng

% điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1

TÂY ÂU TỪ THẾ KỈ V ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVI

1. Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu

1 TN

2,5%

2. Các cuộc phát kiến địa lí và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu

1 TL

15%

3. Phong trào văn hoá Phục hưng và cải cách tôn giáo

1

TN

1 TL*

2,5%

2

TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ THỜI TRUNG ĐẠI

1. Trung Quốc từ TK VII đến giữa TK XIX

2

TN

1 TL

1 TL*

12,5%

2. Ấn Độ từ TK IV đến giữa TK XIX

2

TN

5%

3

ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ X ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVI

1. Khái quát về Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI

1TL

5%

2. Vương quốc Campuchia

1 TN

1 TL*

2,5%

3. Vương quốc Lào

1 TN

2,5%

Tổng

8 TN

1 TL

1 TL

(a)

1 TL

(b)

5.0

Tỉ lệ

20%

15%

10%

5%

50%

Tỉ lệ chung

40%

30%

20%

10%

100%

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 7

(PHÂN MÔN LỊCH SỬ)

TT

Chương/

Chủ đề

Nội dung/Đơn vị kiến thức

Mức độ đánh giá

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

1

TÂY ÂU TỪ THẾ KỈ V ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVI

1. Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu

Nhận biết

– Kể lại được những sự kiện chủ yếu về quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu

Thông hiểu

– Trình bày được đặc điểm của lãnh địa phong kiến và quan hệ xã hội của chế độ phong kiến Tây Âu.

– Mô tả được sơ lược sự ra đời của Thiên Chúa giáo

Vận dụng

– Phân tích được vai trò của thành thị trung đại.

1TN

2. Các cuộc phát kiến địa lí và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu

Thông hiểu

– Nêu được hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí

Vận dụng

– Sử dụng lược đồ hoặc bản đồ, giới thiệu được những nét chính về hành trình của một số cuộc phát kiến địa lí lớn trên thế giới

1TL

3. Phong trào văn hoá Phục hưng và cải cách tôn giáo

Nhận biết

– Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của phong trào văn hoá Phục hưng

Thông hiểu

– Giới thiệu được sự biến đổi quan trọng về kinh tế – xã hội của Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI.

Vận dụng

– Nhận xét được ý nghĩa và tác động của phong trào văn hoá Phục hưng đối với xã hội Tây Âu

1TN

1TL*

2

TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ THỜI TRUNG ĐẠI

1. Trung Quốc từ TK VII đến giữa TK XIX

Nhận biết

– Nêu được những nét chính về sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường

Thông hiểu

– Mô tả được sự phát triển kinh tế thời Minh – Thanh

– Giới thiệu được những thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, sử học, kiến trúc,…)

Vận dụng

– Nhận xét được những thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, sử học, kiến trúc,…)

– Lập được sơ đồ tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (các thời Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh

2TN

1TL*

1TL

2. Ấn Độ từ TK IV đến giữa TK XIX

Nhận biết:

– Nêu được những nét chính về điều kiện tự nhiên của Ấn Độ

– Trình bày khái quát được sự ra đời và tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Ấn Độ dưới thời các vương triều Gupta, Delhi và đế quốc Mogul.

Thông hiểu:

Giới thiệu được một số thành tựu tiêu biểu về văn hoá của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX

– Nhận xét được một số thành tựu tiêu biểu về văn hoá của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX

2TN

3

ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ X ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVI

1. Khái quát về Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI

Thông hiểu

– Mô tả được quá trình hình thành, phát triển của các quốc gia Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.

– Giới thiệu được những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.

Vận dụng

– Nhận xét được những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.

Vận dụng cao:

-Liên hệ được 1 số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI có ảnh hưởng đến hiện nay.

1TL

2. Vương quốc Campuchia

Nhận biết

– Nêu được một số nét tiêu biểu về văn hoá của Vương quốc Campuchia.

– Nêu được sự phát triển của Vương quốc Campuchia thời Angkor.

Thông hiểu

– Mô tả được quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Campuchia.

Vận dụng

– Đánh giá được sự phát triển của Vương quốc Campuchia thời Angkor.

1TN

1TL*

3. Vương quốc Lào

Nhận biết:

– Nêu được một số nét tiêu biểu về văn hoá của Vương quốc Lào.

– Nêu được sự phát triển của Vương quốc Lào thời Lan Xang.

Thông hiểu:

– Mô tả được quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Lào.

Vận dụng:

– Đánh giá được sự phát triển của Vương quốc Lào thời Lan Xang.

1TN

Số câu/ Loại câu

8 câu

TNKQ

1 câu

TL

1 câu

TL

1 câu

TL

Tỉ lệ %

20%

15%

10%

5%

II. Đề thi giữa kì 1 lớp 7 môn Lịch sử – Địa lí năm 2022

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 7

(PHÂN MÔN LỊCH SỬ)

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Chọn câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Lĩnh vực nào đạt thành tựu rực rỡ nhất trong phong trào Văn hoá Phục hưng?

A. Văn học, triết học.

B. Khoa học – kĩ thuật.

C. Nghệ thuật, Toán học.

D. Văn học, Nghệ thuật.

Câu 2: Đất nước nào là quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng?

A. Anh.

B. I-Ta_li-a.

C. Đức.

D. Mỹ.

Câu 3: Bức hoạ Nàng La Giô – công – đơ là kiệt tác nghệ thuật của hoạ sĩ nổi tiếng nào?

A. Lê-ô-na-đơ Vanh-xi.

B. Mi-ken-lăng-giơ.

C. W.Sếch-xpia.

D. M.Xéc-van-tét.

Câu 4: Thời Đường, loại hình văn học phát triển nhất là

A. ca múa.

B. tiểu thuyết.

C. thơ.

D. kịch nói.

Câu 5: Dưới Vương triều Gup ta, tôn giáo nào phát triển nhất?

A. Đạo Phật.

B. Đạo Thiên Chúa.

C. Đạo Tin lành.

D. Đạo Hin – đu.

Câu 6: Dưới thời phong kiến, ở Ấn Độ Vương triều nào được xem là thịnh vượng nhất?

A. Gúp- ta.

B. Đê li.

C. Môn gôn.

D. Nanda.

Câu 7: Thành tựu kiến trúc nổi bật của Trung Quốc là

A. Vạn Lí Trường Thành.

B. đền Ăng-co-Vát.

C. đền Ăng-co- Thom.

D. đền Taj Mahal.

Câu 8: Vương quốc Lan Xang phát triển thịnh vượng vào khoảng thời gian nào?

A. TK X đến TK XV

B. TK XV đến TK XVI.

C. TK XV đến TK XVII.

D. TK XVI đến TK XVIII.

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Hãy trình bày hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí?

Câu 2: (1.0 điểm) Trong những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Trung Quốc từ TK VII đến TK XIX em ấn tượng với thành tựu nào nhất? Vì sao?

Câu 3: (0,5 điểm) Việc sáng tạo ra chữ viết riêng của nhiều quốc gia Đông Nam Á có ý nghĩa như thế nào với cuộc sống ?

III. Đáp án đề thi giữa kì 1 Lịch sử – Địa lí 7

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đ/A

D

B

A

D

A

C

A

C

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu

Đáp án/điểm

Câu 1: (1,5 điểm)

Hãy trình bày hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí?

– Hệ quả tích cực: (1điểm)

+ Tìm ra những con đường hàng hải mới, vùng đất mới, thị trường mới thúc đẩy hàng hải quốc tế phát triển.

+ Đem về cho châu Âu khối lượng lớn vàng bạc, nguyên liệu… thúc đẩy nền sản xuất và thương nghiệp ở đây phát triển.

– Hệ quả tiêu cực: (0,5điểm)

– Làm nảy sinh nạn buôn bán nô lệ da đen và quá trình xâm chiếm, cướp bóc thuộc địa…

Câu 2: (1,5 điểm)

a. (1 điểm)

Trong những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Trung Quốc từ TK VII đến TK XIX em ấn tượng với thành tựu nào nhất?Vì sao?

– Trong những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Trung Quốc từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIX, em ấn tượng với thành tựu về Văn học. Vì:

+ Nền văn học Trung Quốc rất phong phú, đa dạng về thể loại : thơ Đường luật, kịch, tiểu thuyết chương hồi…Văn hóa Trung Quốc cũng có ảnh hưởng rất lớn tới nền văn học của Việt Nam thời trung đại. (0,5 điểm)

+ Trung Quốc có nhiều tác phẩm văn học đồ sộ: Tam quốc diễn (nghĩa của La Quán Trung); Hồng Lâu Mộng (của Tào Tuyết Cần)… Những tác phẩm này trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều bộ phim mà hiện nay chúng ta vẫn xem, chẳng hạn như phim Tây Du Kí…(0,5 điểm)

b. (0,5 điểm) Việc sáng tạo ra chữ viết riêng của nhiều quốc gia Đông Nam Á có ý nghĩa như thế nào với cuộc sống ?

Sự ra đời của chữ viết sẽ thúc đẩy sự phát triển của các ngành văn hóa khác (ví dụ: văn học, sử học…) và tạo điều kiện cho sự phát triển của văn hóa các quốc gia Đông Nam Á trong giai đoạn sau.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!