Lớp 12

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Vật lý lớp 12 – Vòng 1, bảng B (có đáp án)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN

(Đề thi chính thức)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP TỈNH – VÒNG 1
Ngày thi: 06 / 10 / 2011
Môn thi: VẬT LÝ Bảng: B
Thời gian làm bài: 180 phút
(Không kể thời gian phát đề)

Câu 1 (3 điểm)
Một vật có khối lượng m1 = 5kg được thả không vật tốc đầu từ đỉnh một dốc cao h = 1,8m, sau đó vật chuyển động trên đường nằm ngang một đoạn BC = 10m thì va chạm mềm vào vật thứ hai có khối lượng m2 = 3kg đang đứng yên tại C. Lấy g = 10 m/s2.

Bạn đang xem: Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Vật lý lớp 12 – Vòng 1, bảng B (có đáp án)

a. Bỏ qua ma sát trên dốc AB, tính vận tốc của vật (1) tại B?
b. Hệ số ma sát trên đoạn BC là k = 0,1. Tính vận tốc vật (1) trước va chạm?
c. Tính vận tốc của các vật sau va chạm? Suy ra nhiệt lượng tỏa ra trong quá trình va chạm?

Câu 2 (3 điểm)
Một lượng khí lý tưởng ở trạng thái 1 có áp suất p1 = 2 atm, thể tích V1 = 4 lít, nhiệt độ T1 = 300K được đun nóng đẳng tích từ trạng thái 1 sang trạng thái 2 có T2 = 600K.
+ Sau đó dãn đẳng nhiệt từ trạng thái 2 sang trạng thái 3 có áp suất p3
+ Tiếp tục hạ nhiệt độ đẳng áp từ trạng thái 3 về trạng thái 1.
Tìm p2, V2, p3, V3, T3? Vẽ hình biểu diễn các quá trình đó trong đồ thị p-V

Câu 3 (3 điểm)
Cho hai điện tích điểm q1=16 và q2 = – 64 lần lượt đặt tại hai điểm A và B trong chân không cách nhau AB = 100cm.
Hãy vẽ hình và xác định vectơ lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích điểm q0=4 đặt tại điểm N với AN = 60cm, BN = 80cm.

Câu 4 (3 điểm)
Cho mạch điện như hình vẽ:

Nguồn điện gồm 3 pin giống nhau có suất điện động x = 6V, điện trở trong r = 1W mắc nối tiếp. Điện trở R1 = 8W, R3 = R4 = 6W, R2 là bình điện phân đựng dung dịch đồng sunfat có anôt làm bằng đồng. Biết rằng trong thời gian 16 phút 5 giây lượng đồng được giải phóng là 0,32g. Cho ACu = 64, hóa trị n = 2.
a. Tính cường độ dòng điện qua bình điện phân.
b. Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn điện
c. Hiệu điện thế giữa hai cực của bộ nguồn điện.
d. Điện trở của bình điện phân.
e. Hiệu suất của bộ nguồn điện.
f. Tính công của nguồn điện thực hiện trong thời gian trên?

Câu 5 (3 điểm)
Một con lắc lò xo dao động theo phương ngang gồm lò xo có chiều dài tự nhiên l0 = 20cm, khối lượng không đáng kể có độ cứng k = 80N/m gắn với quả cầu có khối lượng m = 200g. Người ta kéo quả cầu ta khỏi vị trí cân bằng một đoạn 4cm rồi thả ra cho nó dao động tự do. Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng của con lắc.
a. Xác định chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động .
b. Chọn gốc thời gian vào lúc thả vật, chiều dương là chiều chuyển động của vật ngay sau khi thả. Viết phương trình dao động của vật?
c. Tính năng lượng dao động và vận tốc cực đại của vật?
d. Nếu tăng biên độ dao động của vật lên 1,5 lần thì chu kì dao động của con lắc bằng bao nhiêu?

Câu 6 (3 điểm)
Một người có mắt bình thường, điểm cực cận cách mắt 20cm, điểm cực viễn ở vô cực. Người này quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ D =10 (dp). Kính đặt sát mắt. Xác định khoảng đặt vật trước kính lúp trên để mắt nhìn rõ vật. Tính độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực.

Câu 7 (2 điểm)
Cho các dụng cụ sau: Một cuộn chỉ, một vật nhỏ có khối lượng 20g, một đồng hồ. Hãy trình bày và giải thích một phương án thí nghiệm để xác định gần đúng diện tích lớp học của bạn. Coi lớp học gần đúng là hình chữ nhật.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!