Lớp 12

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 – Vòng 1, bảng A (có đáp án)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN

(Đề thi chính thức)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 – VÒNG 1
Ngày thi: 06 / 10 / 2011
Môn thi: ĐỊA LÍ Bảng: A
Thời gian làm bài: 180 phút
(Không kể thời gian phát đề)

Câu I: (4điểm).

Bạn đang xem: Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Địa lí lớp 12 – Vòng 1, bảng A (có đáp án)

1. Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn thành bảng sau:

2. Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa. Tại sao ở khu vực xích đạo lại có lượng mưa nhiều nhất ?

Câu II: ( 5điểm) Cho bảng số liệu:
Sản lượng lương thực và dân số một số nước trên thế giới năm 2002

1. Vẽ biểu đồ kết hợp thể hiện dân số và sản lượng lương thực các Nước trên.

2. Tính bình quân lương thực theo đầu người của thế giới và các nước (đơn vị: kg/người).

3. Nhận xét và phân tích mối quan hệ giữa dân số và tình hình đáp ứng lương thực của các quốc gia trên thế giới.

Câu III: (5 điểm)

1. Tại sao dân số là vấn đề chung cần quan tâm ở các nước Đông Nam Á?

2. Vì sao Ấn Độ phải tiến hành cuộc “cách mạng xanh”? Biện pháp tiến hành và kết quả.

Câu IV:(6 điểm)

Sử dụng atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học:

1. Hãy trình bày đặc điểm vị trí địa lí nước ta.

2. Phân tích vai trò của biển Đông đối với việc phát triển kinh tế- xã hội nước ta. Cần phải làm gì để hạn chế thiên tai vùng biển?

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!