Lớp 9

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán – Phòng Giáo dục Diên Khánh, Khánh Hòa (Đề 7)

PHÒNG GIÁO DỤC DIÊN KHÁNH
KHÁNH HOÀ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 9

Đề 7. Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán – Phòng Giáo dục Diên Khánh, Khánh Hòa (Đề 7)

Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 8 đều có 4 phương án trả lời a, b, c, d; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.

Câu 1. Cho hàm số y = −2x2 . Kết luận nào sau đây là đúng?
a. Hàm số nghịch biến trên R
b. Hàm số đồng biến trên R
c. Hàm số đồng biến khi x 0
d. Hàm số nghịch biến khi x 0.

Câu 2. Các số 5 và – 3 là hai nghiệm của phương trình nào sau đây?
a. 2x2 − 3x + 5 = 0 b. x2 − 5x +1 = 0
c. x2 − 2x −15 = 0 d. x2 + 2x −15 = 0 .

Câu 3. Với giá trị nào của m thì phương trình x2 + 2mx + 4 = 0 có nghiệm kép?
a. m = – 1; m = 1; b. m = – 2; m = 2;
c. m = 1; m = 2; d. m = – 4; m = 4

Câu 4. Phương trình 5x2 – 10x – 1 = 0 có hai nghiệm x1; x2, thế thì x1 + x2 + 5 x1 x2 bằng:
a. 3; b. – 1; c. 1; d. – 3.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!