Lớp 9

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán – Phòng Giáo dục Bảo Lộc, Lâm Đồng (Đề 2)

PHÒNG GIÁO DỤC BẢO LỘC
LÂM ĐỒNG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 9

Đề 2. Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (2,5 điểm)

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Toán – Phòng Giáo dục Bảo Lộc, Lâm Đồng (Đề 2)

Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 8 đều có 4 phương án trả lời a, b, c, d; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.

Câu 1. Hệ phương trình x + y = 1 và x – 2y = 4 có nghiệm là
a. (x = 2; y = −1) b. (x = −1; y = 2)
c. (x = −2; y =1) d. (x =1; y = −2)

Câu 2. Cho tứ giác ABCD nội tiếp trong một đường tròn, biết góc A bằng 750 . Vậy số đo góc C bằng
a. 750 b. 1050 c. 150 d.250.

Câu 3. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = x2/2
a. M(−2;−2) b N(2;2) c. P(−2;1) d. Cả ba điểm M, N, P

Câu 4. Một hình tròn có diện tích là 25π (cm2) thì độ dài đường tròn là
a. 5π (cm) b. 8π (cm) c. 12π (cm) d. 10π (cm).

Câu 5. Phương trình x2 + 5x − 6 = 0 có nghiệm là
a. x1 = -1; x2 = 6 b. x1 = -3; x2 = -2
c. x1 = 1; x2 = -6 d. x1 = -12; x2 = 2

Câu 6. Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy là a cm và chiều cao là 2a cm với a > 0 cho trước thì thể tích là
a. 4π a3 (cm3) b. 8π a3 (cm3) c. 2π a3 (cm3) d. 4π a2 (cm3).

Câu 7. Phương trình nào sau đây vô nghiệm?
a. 4x2 −16 = 0 b. x2 + x = 0
c. 3x2 − 2x −1= 0 d. 4x2 + x + 5 = 0

Câu 8. Một mặt cầu có diện tích 400π cm2 thì bán kính mặt cầu đó là
a. 100cm b. 50cm c. 10cm d. 20cm

Câu 9. Đồ thị của hàm số y = ax2 đi qua điểm A(4;16) thế thì a bằng
a. 1 b. 1/2 c. 4 d. 1/64
.
Câu 10. Cho đường tròn (O; R) và hai bán kính OC, OD hợp nhau một góc COD=1340 . Số đo cung nhỏ CD là
a. 1340 b. 670 c. 460 d. 1130 .

II. Tự luận (7 điểm).

Câu 13 (1 điểm). Giải phương trình x4 −3x2 − 4 = 0.

Câu 14 (1 điểm). Vẽ đồ thị hàm số y = x2 .

Câu 15 (1,5 điểm). Giải bài toán bằng cách lập phương trình: Cạnh huyền của một tam giác vuông bằng 10cm. Tính độ dài các cạnh góc vuông biết chu vi tam giác vuông là 24cm.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!