Lớp 9

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Lịch sử – Trường THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai (Đề 6)

TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO
THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN LỊCH SỬ LỚP 9

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Lịch sử – Trường THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai (Đề 6)

Câu 1: Hãy chọn và điền những cụm từ cho sẵn dưới đây vào chỗ … cho đúng (1đ )

• lãnh đạo cách mạng
• đế quốc
• nông dân
• dân tộc
• phong kiến
• tư sản người Việt

“ Giai cấp Công nhân Việt Nam có những đặc điểm riêng là: bị 3 tầng áp bức bóc lột của……………………và tư sản người Việt có quan hệ tự nhiên gắn bó với giai cấp nông dân; kế thừa truyền thống yêu nước anh hùng và bất khuất của dân tộc. Trên cơ sở đó, giai cấp công nhân Việt Nam nhanh chóng vươn lên nắm quyền…………………….nước ta.”

Câu 2: Khoanh tròn chỉ 1 chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (2 điểm)

1- Khu giải phóng Việt Bắc gồm :
A. Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang,Thái Nguyên.
B. Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Bình, Tuyên Quang, Hà Giang.
C. Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Bình.
D. Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Bình, Sơn La, Mộc Châu, Lạng Sơn.

2 – Chính phủ ta kí Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 với Pháp là để:
A. Câu kết với Pháp
B. Giảm nhẹ hoạt động xâm lược của Pháp ở Nam Bộ
C. Nhằm nhanh chóng gạt 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch về nước, tranh thủ thời gian chuẩn bị lực lượng kháng chiến.
D. Xây dựng lực lượng chống Tưởng

3- Nơi thí điểm xây dựng các Hội cứu quốc của Mặt trân Việt minh là:
A. Cao Bằng
B. Thái Nguyên
C. Tuyên Quang
D. Bắc Cạn

4- Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng Sản ở Việt Nam đã diễn ra từ ngày:
A. 3/2 đến 7/2/1930
B. 3/1 đến 6/1/1930
C. 3/2 đến 7/2/1930
D. 3/2 đến 8/2/1930

II. Tự luận: (7điểm)

Câu 3: Hãy nêu những biện pháp để giải quyết giặc đói, giÆc dốt và những khó khăn về tài chính ở nước ta sau Cách mạng tháng Tám 1945. (2đ)

Câu 4: Tại sao ta quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ ? Tóm tắt diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. (3đ)

Câu 5: Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) và “Chiến lược Việt Nam hoá chiến tranh” (1969-1973) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam có những điểm gì giống và khác nhau. (2đ)

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!