Lớp 9

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Lịch sử – Đề 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ II, LỚP 9

Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút)

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Lịch sử – Đề 1

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng.

1/. Nguyên nhân dẫn đến sự thống nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1930 là:
A. Ba tổ chức Cộng sản hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau
B. Ở nhiều địa phương đã có các cơ sở Cộng sản
C. Phong trào của công nhân kết hợp với nông dân
D. Phong trào dân tộc, dân chủ trở thành làn sóng trong cả nước

2/. Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời vào:
A. Ngày 19 tháng 8 năm 1945
B. Ngày 2 tháng 9 năm 1945
C. Ngày 21 tháng 7 năm 1954
D. Ngày 2 tháng 7 năm 1976

3/. Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên tại:
A. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
B. Khởi nghĩa Bắc Sơn
C. Khởi nghĩa Nam Kì
D. Binh biến Đô Lương

4/. Người khởi thảo Luận cương chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Đông Dương là:
A. Nguyễn Ái Quốc
B. Trần Phú
C. Nguyễn Văn Cừ
D. Lê Hồng Phong

Câu 2. (2 điểm). Nối thời gian tương ứng với sự kiện cho đúng:
a. 19 – 5 – 1941 1. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời
b. 3 – 2 – 1930 2. Thành lập mặt trận Việt Minh
c. 19 – 12 – 1946 3. Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết
d. 21 – 7 – 1954 4. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”
e. 2- 9- 1945

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 3 (3 điểm): Trình bày nội dung cơ bản của Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954.

Câu 4 (3 điểm). Phân tích ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954).

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!