Lớp 9

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học – Trường THCS Thị trấn Yên Châu, Sơn La

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN YÊN CHÂU
SƠN LA
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN HOÁ HỌC LỚP 9

I – Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ A hoặc B, C, D trước phương án chọn đúng.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Hóa học – Trường THCS Thị trấn Yên Châu, Sơn La

Câu 1. Dãy các chất đều làm mất mầu dung dịch nước brom là
A. C2H2, C6H6, CH4.
B. C2H2, CH4, C2H4.
C. C2H2, C2H4.
D. C2H2, H2, CH4.

Câu 2. Dãy các chất đều tác dụng được với dung dịch H2SO4 là
A. Na2CO3, Ca(HCO3)2, Ba(OH)2.
B. NaHCO3, Na2SO4, KCl.
C. NaCl, Ca(OH)2, BaCO3.
D. AgNO3, K2CO3, Na2SO4.

Câu 3. Dung dịch HCl có thể tác dụng với chất nào sau đây?
A. Na2CO3 B.KCl C. Cu D. Ag

Câu 4. Dãy các kim loại đều tác dụng với dung dịch CuSO4 là
A. Mg, Al, Cu. B. Al, Fe, Mg.
C. Al, Fe, Ag. D. Ag, Al, Cu.

Câu 5. Dung dịch ZnCl2 có tạp chất CuCl2 có thể dùng chất nào trong các chất sau đây để loại tạp chất trên ?
A. Fe B. Zn C. Cu D. Al

Câu 6. Thuốc thử nào sau đây để nhận ra rượu etylic và axit axetic ?
A. Na B. Na2CO3 C. NaCl D. KCl

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 7. Viết phương trình hoá học thể hiện những chuyển hoá sau:

Câu 8. (2 điểm) Để điều chế axit axetic người ta có thể lên men 1,5 lit rượu etylic 200
a) Tính thể tích rượu etylic nguyên chất đã dùng. Biết D = 0,8 g/ml
b) Tính khối lượng axit axetic tạo thành.

Câu 9. (3 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 3 gam chất hữu cơ A. Thu được 8,8 g khí CO2 và 5,4 g H2O.
a) Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào?
b) Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Tìm công thức phân tử của A.
c) Chất A có làm mất màu dung dịch brom không?
d) Viết PTHH của A với clo khi có ánh sáng.
(Cho biết: C = 12, H = 1, O = 16)

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!