Lớp 8

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán – Phòng Giáo dục Diên Khánh, Khánh Hòa

PHÒNG GIÁO DỤC DIÊN KHÁNH
KHÁNH HOÀ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 8

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan: (2 điểm)

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán – Phòng Giáo dục Diên Khánh, Khánh Hòa

Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 8 đều có 4 phương án trả lời a, b, c, d; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng.

Câu 1. x = −2 là nghiệm của phương trình:
a. 3x −1 = x − 5 b. 2x + 2 = x −1
c. −x + 3 = x − 2 d. 3x + 5 = −x − 2 .

Câu 2. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?
a. 2 + x = x + 3 b. 3 − x + x2 = x2 − x + 2
c. 2x + 4 = 0 d. 3x + 5 = −x2 − 2

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!